Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 23.100
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 23.100

Změny a novinky Money S3 verze 23.100
Seyfor, a. s.
23. 01. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se24
Změny a novinky Money S3 verze 23.100

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 23.001 a verzí 23.100

Money

Možnosti a nastavení

 • V Nastavení agendy, v oddíle Mzdy lze nově nastavit způsob zaokrouhlení stravenkového paušálu.
 • V Připravených seznamech byly aktualizovány seznamy: Legislativa mezd, Legislativa cestovních náhrad, Daňový kalendář pro rok 2023, Nové období DPH OSS pro Lucembursko a Estonsko, Kódy kombinované nomenklatury, Důvody ukončení pracovního vztahu pro ONZ.
 • Pokladna a banka / Výpis z účtu – při importu bankovního výpisu se nově dosazuje datum Vystavení stejné jako datum Platby.
 • Money S3 nově umožňuje spojení s obchodním účtem platební brány GoPay. O obchodním účtu GoPay se účtuje stejně jako o kterémkoliv jiném bankovním účtu. Do Seznamu bankovních účtů a pokladen zadáte údaje o platební bráně GoPay. Pro načítání bankovních výpisů je nejdříve zapotřebí nastavit správný ovladač pro homebanking GOPay v Elektronickém platebním styku, kde doplníte přístupové údaje, které jste obdrželi při registraci platební brány, a dále pak na Kartě bankovního účtu v Bankovních účtech a pokladnách přiřadit k tomuto bankovnímu účtu příslušný ovladač. Podrobnosti pro registraci, platby a výpisy se službou GoPay naleznete na stránkách https://help.gopay.com/cs/tema.
 • Do seznamu Peněžních ústavů byl doplněn nový záznam pro GoPay platební bránu. Aktualizaci Peněžních ústavů provedete pomocí tlačítka Připravený seznam.

Účetnictví

Deník

 • Pro tisk Peněžního deníku je v průvodci tiskem na straně 4/5 Tvar tisku nová volba Plný tvar – export do Excelu. Při výběru této volby se na kartě Nastavení tisku nabízí nový tiskový formulář PENDENPLN.FRE pro export Peněžního deníku v plném tvaru do Excelu. 

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 28 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Byly aktualizovány pokyny k formuláři a pokyny k přílohám.

Režie

Mzdy

 • Od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé u vybraných skupin zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Na Kartě zaměstnance, v záložce Sociální pojištění je nový přepínač Uplatnit slevu na pojistném, po jeho zapnutí se zpřístupní pole pro další nastavení. Výpočet pojistného na Kartě mzdy pak probíhá podle tohoto nastavení, včetně zohlednění všech zákonných podmínek pro uplatnění slevy.
 • Na Kartě zaměstnance / Pracovní poměry / Ostatní je nový přepínač Zdravotnický záchranář, člen jednotky hasičského záchranného sboru podniku. U zaměstnanců se zapnutým přepínačem dojde při výpočtu mzdy k uplatnění vyšší sazby sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem podle platné Legislativy mezd.
 • Režie / Mzdy / Tisk a export / Přehled soc. pojištění – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář Přehled o výši pojistného ČSSZ – PVPOJ_2023 v 1.00 I/2023 s platností od 1. 1. 2023.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export/ Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář vzor č. 27 pro zdaňovací období 2022.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 3. Na záložku Školkovné, ostatní slevy byla doplněna nová sekce, týkající se slevy za zastavenou exekuci. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Sociální / Přehled o vyměřovacích základech pojistného – tisková sestava byla upravena pro potřeby platné legislativy (slevy na pojistném, vyšší sazby pro záchranáře).
 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář Počet zaměstnanců 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 22 určený pro zdaňovací období 2022. 

Nástroje

Plánování 

 • V S3 Automaticu je nová úloha GoPay platební brána pro automatické stažení pohybů z účtu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení