Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 23.300
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 23.300

Změny a novinky Money S3 verze 23.300
Seyfor, a. s.
29. 03. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se19
Změny a novinky Money S3 verze 23.300

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 23.200 a verzí 23.300

Money

Možnosti a nastavení 

 • V Nastavení agendy / Sklad jsou nové volby Povinně zadávat katalog nebo čárový kód. Zároveň je umožněno nastavit kontrolu na duplicitu, a to buď pouze s varováním, nebo zákazem tvořit duplicity. Tyto kontroly jsou zapracovány do ruční tvorby zásob na skladě, ale stejně tak i při XML importech, nebo importech z Excelu.
 • V souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb EET bylo vypnuto automatické odesílání tržeb do systému EET. Současně bylo odstraněno z programu nastavení EET v agendě a přístupových právech. Na již odeslaných dokladech je záložka EET s údaji zachována. 

Účetnictví

Ostatní doklady

 • Pokud má přihlášený uživatel v Přístupových právech vypnutý přepínač Zobrazení dokladů vzniklých při zaúčtování mezd, pak tento uživatel nevidí v seznamech Závazků, Interních dokladů, Pokladních dokladů, Bankovních dokladů a v Účetním deníku doklady, které vznikly při Zaúčtování mezd a nově ani úhrady těchto dokladů.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Byly vytvořeny nové formuláře pro tisk vystavené zálohové faktury v cizí měně v anglickém, německém a francouzském jazyce VZCM-ANG.frm, VZCM-NEM.frm, VZCM-FRA.frm a formuláře pro zálohové faktury, kde je rozpis DPH uveden v cizí i domácí měně VZCV_NEM.FRM, VZCV_ANG.FRM, VZCV_FRA.FRM.

Režie

Mzdy

 • Na Kartě zaměstnance je nová funkce na automatický výpočet nároku na dovolenou (příchod, odchod zaměstnance v průběhu roku, změna úvazku apod.). Nárok na dovolenou vzniká po odpracování 4 týdnů a vznik nároku na dovolenou ovlivňuje počet odpracovaných dní v kalendářním roce. V souvislosti se změnami výpočtu dovolené byla vytvořena nová záložka Dovolená a ze záložky Obecné byly některé údaje přemístěny.

  Karta zaměstnance / Pracovní poměry záložka Obecné

  Původní evidované hodnoty týkající se dovolené jako Převod z minulého roku, Nárok a Čerpána za rok byly přesunuty na novou záložku Dovolená.
  Nově jsou zde pole pro nastavení Týdenní pracovní doby a pro nastavení Pracovní směny (počet hodin, které má zaměstnanec v denním úvazku).

  Kartě zaměstnance / Pracovní poměry nová záložka Dovolená
  Na záložku Dovolená jsou nově doplněny tyto údaje:
  Nárok na dovolenou – přepínač, zda má zaměstnanec nárok na dovolenou (měl by být nastaven jen u běžného pracovního poměru). Nárok na dovolenou se také automaticky přepočítává při změně základní výměry dovolené, nebo změny týdenní pracovní doby.
  Automaticky přepočítávat nárok při vytváření mzdy – přepínač je možné zapnout pouze při zapnutém přepínači Nároku na dovolenou a dovolená je vykazována v hodinách. Při uložení mzdy bude automaticky přepočítán nárok na dovolenou na Kartě zaměstnance.
  – Základní výměra – výměra dovolené v týdnech, která se u nových zaměstnanců přebírá z Nastavení agendy / Mzdy. U již existujících zaměstnanců došlo k určení základní výměry podle nastaveného nároku.
  Ruční krácení nároku – zde můžete zadat ručně krácení nároku, např. z důvodu neomluvené absence.

  Novým polem je také evidence Zůstatku dovolené.
  Vypočítat – pomocí tlačítka se přepočítá aktuální nárok na dovolenou.
  Všechny hodnoty na nové záložce Dovolená je možné nastavit/měnit pomocí funkce Hromadné změny / Období pracovního poměru.
  Veškeré tyto změny jsou zohledněny na tiskových sestavách jako jsou: Výplatní lístek, Vyúčtování mezd, Karta a seznam zaměstnanců, Mzdový list, Přehled čerpání dovolené, Vyúčtování náhrad za překážky, Průměrný roční přepočet zaměstnanců, Potvrzení o zaměstnání a přehled o výši pojistného. 
 • Na Kartě mzdy v seznamu Běžných náhrad je u druhu náhrady Proplacená/vrácená dovolená nově umožněno zadat zápornou hodnotu (např. pro potřeby vrácení dovolené) a tato hodnota ovlivňuje zůstatek dovolené na Kartě zaměstnance.
 • Na seznam Zaměstnanců byl doplněn nový sloupec Středisko, který se plní hodnotou ze záložky Pracovní poměry / Obecné. V případě, že máte více pracovních poměrů s rozdílným nastavením pro střediska, do pole Středisko se uvedou všechna střediska oddělená středníkem.

Nástroje

Výměna dat

 • Při výměně dat z XML dat se nově exportuje nový element Seznam bankovních spojení. Tento element se vytváří v situaci, kdy je na dokladu uvedeno jiné bankovní spojení, než je výchozí spojení nastavené na adrese v Adresáři. Při importu je poté toto bankovní spojení použito na dokladu. Uživatelům bez zakoupeného modulu S3 XML Data Exchange, se toto bankovní spojení nastaví pouze v případě, že ho na dotyčné adrese ve svém adresáři mají uvedeno v seznamu bankovních spojení. Pokud tam není, pak se na dokladu nastavuje výchozí z Karty adresy. Uživatelé, kteří mají zakoupen modul S3 XML Data Exchange mohou tato nová bankovní spojení importovat přímo během importu dokladu. Stačí si nakonfigurovat import adresy coby vloženého objektu dokladu na aktualizaci a zároveň zapnout import bankovních spojení.
 • V Konfiguraci zpracování XML importu je umožněno importovat adresy, osoby a provozovny podle spojovacího klíče E-mail. 

Ostatní

 • Od verze 23.300 program Money S3 nově používá i tzv. rychlé aktualizace. V případě, že je dostupná rychlá aktualizace programu, zobrazí se na Aktivním informačním řádku ikona . Současně se změní ikona programu Money S3 na liště.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení