Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 23.400
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 23.400

Změny a novinky Money S3 verze 23.400
Solitea, a.s.
27. 04. 2023
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se11
Změny a novinky Money S3 verze 23.400

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 23.302 a verzí 23.400

Money

Možnosti a nastavení

  • S novou verzí přichází automatický převod databází E-shop konektoru do formátu SQLite, díky čemuž se stává celý modul kompaktnější a do budoucna lépe udržovatelný. Převod s sebou nese i drobné grafické změny v nastavení Obchodování na internetu. Funkcionalita jako taková zůstává nezměněna.

Obchod

Prodej/Nákup

  • Byly vytvořeny nové formuláře pro tisk vystavených faktur v cizí měně pro neplátce DPH. Jedná se o fakturu vystavenou v cizí měně FV_210CM.FRM a zálohovou fakturu vydanou v cizí měně FV_210ZM.FRM.

Sklad

Sklad

  • Na seznamu Zásoby na skladě v Jednoduchém filtru je nová volba Jen zásoby bez pohybu. Tento filtr můžete využít pro smazání zásob. Vyfiltrují se zásoby bez pohybu, které mají nulové množství, nemají skladový pohyb, nemají vazbu na položku objednávek, zálohových faktur, servisů, oprav nebo Rezervaci. Tyto zásoby je možné smazat. V případě mazání většího počtu zásob si můžete vytvořit novou Skladovou skupinu a vyfiltrované označené Zásoby pomocí Hromadné operace / Změna skupiny sem přesunout. Pak stačí pouze smazat Skladovou skupinu a všechny zásoby v ní se hromadně smažou.

Režie

Mzdy

  • Podle platné legislativy byly aktualizovány Šablony vytvoření dokumentů pro zaměstnance jako je Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o provedení činnosti atd. Aktualizaci šablon provedete pomocí tlačítka Připravený seznam. Tyto šablony zobrazíte v levém sloupci na seznamu Zaměstnanců. Po výběru šablony se otevře dokument a do něj se přenesou údaje z Karty zaměstnance pod kurzorem z aktuálního mzdového období (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo atd.). Po zpracování a uložení dokumentu se vytvoří Připojený dokument.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních