Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky POS verze 3.0.2
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky POS verze 3.0.2

Změny a novinky POS verze 3.0.2
Solitea, a.s.
14. 12. 2015
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky POS verze 3.0.2

v distribuci od listopadu 2013

1. Nové funkce

 • Propojení programu s platebním terminálem
 • Propojení programu s platebním terminálem pomocí TCP/IP protokolu
 • V komunikaci s Money S3 je možné autorizační kód přenášet v prodejce jako variabilní symbol
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Přenášení adresních ceníků: v nastavení parametrů importu je možné ceník označit jako adresní. Ceny přiřazené takovému ceníku pak budou v Pokladně nabízeny, pouze pokud bude mít adresa v otevřeném účtu takovýto ceník přiřazen
 • Přenášení parametru skladu Stav zásoby do mínusu: informace je v PSQL ukládána přímo na jednotlivé karty zboží
 • Rozšíření komunikace s váhami Mettler Toledo
 • do vah je možné exportovat  popis pro etikety o délce až 450 znaků
 • Provedeny úpravy v importu prodejů z váho-pokladny jako např.: je možné importovat prodeje z obratové roviny 2

2. Pokladní část

 • Na účtenkách je možné tisknout i původní cenu, tj. cenu uloženou na kartě zboží
 • Do otevřeného účtu lze vstoupit se svými právy do otevřeného účtu jiné obsluhy
 • na zákaznickém displeji je možné nastavit zobrazení názvu nebo zkratky položek v účtu
 • U zboží s příznakem Záporný prodej na kartě zboží je možné zvolit způsob výběru ceny (minimální, maximální)
 • prohlížečích zboží je možné zobrazovat zboží jen s kladným nebo nenulovým stavem zásoby na skladě
 • u položek účtu, na kterých byla použita lokální sleva, lokální přirážka, nebo byla změněna cena pomocí klávesy Jiná cena, je možné zakázat aplikovat celkovou slevu
 • Je možné kontrolovat a upozorňovat na nutnost provést vklad v dané uzávěrce

3. Manažerská část

 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Ostatní: nový parametr Vedoucí (umožňuje vstupovat se svými právy do otevřeného účtu jiné obsluhy)
 • Přehledy – Účtenky – Filtr: vytvořeny dva nové parametry: CashBack a Autorizační kód, pomocí kterých je možné filtrovat zobrazování záznamů
 • Parametry – Prodej: nový parametr Výdej do mínusu nahrazuje parametr Nepovolit záporný stav zásob. Tento nový parametr umožňuje u jednotlivých zásob vyhodnocovat, zda mají nebo nemají povolen výdej do mínusu
 • Parametry – Prodej: nový parametr Informovat o výdeji do mínusu (umožňuje při prodeji graficky upozorňovat na vydávání zboží do mínusu u zásob, které ho mají povolen)
 • Parametry – Prodej: nový parametr Výběr ceny záporných položek (umožňuje nastavit způsob výběru ceny u zboží s příznakem Záporný prodej na kartě zboží)
 • Parametry – Prodej: nový parametr Tisk původní ceny (umožňuje na účtenkách zobrazovat původní cenu)
 • Parametry – Prodej: nový parametr Položky s lokální slevou (umožňuje položkám v účtu, na které byla použita lokální sleva nebo přirážka, zakázat aplikovat celkovou slevu a přirážku)
 • Parametry – Prodej: nový parametr Položky s jinou cenou (umožňuje položkám v účtu, u kterých byla změněna cena pomocí klávesy Jiná cena, zakázat aplikovat celkovou slevu a přirážku)
 • Parametry – Prodej – Platidla: nové parametry pro CashBack
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový parametr Na zákaznickém displeji zobrazovat (umožňuje si vybrat, zda se na zákaznickém displeji mají zobrazovat názvy nebo zkratky položek v účtu)
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový parametr Vklad v uzávěrce (umožňuje kontrolovat a upozorňovat na nutnost provést vklad v dané uzávěrce)
 • Parametry – Obecné: nová sekce Platební terminál
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Zobrazovat zboží (umožňuje nastavovat výchozí stav pro zobrazování zásob v prohlížečích zboží – jen kladné, jen nenulové)

 

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních