Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky POS verze 3.0.3
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky POS verze 3.0.3

Změny a novinky POS verze 3.0.3
Seyfor, a. s.
14. 12. 2015
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky POS verze 3.0.3

v distribuci od února 2014

1. Nové funkce

 • Koncepty prodejek
 • Nově je možné otevřený účet odložit (uložit jako koncept), což nezpůsobí změny na stavu zásob na skladě, nebrání následně odhlásit obsluhu, ukončit program, provést import, apod.
 • Koncept je možné pojmenovat, přiřadit adresu (případně osobu)
 • Po převzetí konceptu zpět do otevřeného účtu je možné jej dále editovat a následně ukončit jako prodejku nebo opět uložit jako koncept
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Z Prodejny je možné exportovat údaje o uzávěrce, které je následně možné využívat v Money S4/S5
 • Při exportu dat do Prodejny se přenáší informace o nastavení výdeje do mínusu u položek katalogu
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Adresy vytvořené nebo upravené v Prodejně je možné hromadně exportovat do Money S3
 • Při exportu účtenek/uzávěrky je možné XML soubor rozšířit o doplňkové údaje. (PLU, Čárový kód, Katalog a Název u zboží a  IČ, Kód partnera a Název u adres)

2. Pokladní část

 • Nové tlačítko Koncept, pomocí kterého je možné odkládat otevřený účet, nebo vstupovat do dříve vytvořených konceptů
 • Propojení programu s platebním terminálem ČSOB a Raiffeisenbank pomocí TCP/IP
 • Propojení programu se systémovými vahami Digi (SM 5100)
 • Pokud není otevřen účet, je možné v režimu Prodej po zadání 00 Refund vstoupit do seznamu účtenek a následně převzít položky některé z účtenek do refundace (položky budou do účtu vloženy s opačným znaménkem u množství)
 • Přímá klávesa může mít kromě zboží nebo podskupiny nově přiřazenu i adresu
 • Volitelně je možné tlačítko PLU, EAN, nebo KAT nahradit tlačítkem Název
 • Po zadání 00 Změna DPH je možné měnit sazbu DPH hromadně všem položkám v účtu a volitelně je možné rychlejším způsobem měnit sazbu DPH jednotlivým položkám v účtu
 • Při nastaveném rozšířeném odloženém tisku je možné si vybírat, zda se má účtenka vytisknout na bankovní nebo kancelářské tiskárně, případně na obou

3. Manažerská část

 • Data – Adresář: nová funkce Export do XML/Money S3 umožňující export nových a změněných adres
 • Data – Adresář – Detaily: nová záložka Koncepty, ve které se zobrazují v Pokladně vytvořené koncepty
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Exportovat doplňkové údaje umožňující exportovat více údajů o zboží a adresách
 • Přehledy – Finanční – Export: nová funkce Export údajů o uzávěrce využitelná při komunikace s Money S4 a Money S5
 • Konfigurace – Parametry – Prodej – Typ tisku: nová volba Rozšířený odložený, která umožňuje obsluze zvolit, zda se má účtenka vytisknout na bankovní nebo kancelářské tiskárně, případně na obou
 • Konfigurace – Parametry – Obecné: nový parametr Výchozí hodnota filtru nastavuje výchozí hodnotu pro vyhledávání v seznamech Manažera
 • Konfigurace – Parametry – Obecné – Pokladna: nový parametr Rychlá změna sazby DPH, jehož aktivací je možné rychlejším způsobem měnit sazbu DPH položky v účtu
 • Konfigurace – Přímé klávesy – Oprava přímých kláves: sekce pro zadání DPT položky byla nahrazena možností zadat adresu (případně osobu)
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Umožnit vstup pomocí názvu, který umožňuje nahradit tlačítko PLU, EAN, nebo KAT tlačítkem Název
 • Komponenty – Terminál: nový typ Ingenico

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
10. 01. 2023
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních