Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky POS verze 3.1.0
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky POS verze 3.1.0

Změny a novinky POS verze 3.1.0
Seyfor, a. s.
14. 12. 2015
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky POS verze 3.1.0

v distribuci od září 2014

1. Nové funkce

 • Dodací listy
 • Nově je vProdejně možné vystaovat dodací listy a exportovat je do Money S3/S4/S5
 • Dodací listy lze vytisknout na pokladní i kancelářskou tiskárnu a to s cenami s DPH, s cenami bez DPH nebo bez cen
 • Nepeněžní platidla
 • Nově je z Money S3/S4/S5 importován seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Při prodeji je umožněno vybírat nepeněžní platidla ze seznamů
 • Nepeněžní platidla v prodejkách jsou exportována do Money S3/S4/S5
 • Refundace různými platidly
 • Refundace je možné nově uzavírat i nepeněžními platidly (platební karty a šeky)
 • I v refundacích je možné využívat kombinace různých platidel
 • Komunikace s platebními terminály byla rozšířena o transakci refundace
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Z Prodejny je možné exportovat dodací listy a údaje o uzávěrkách dodacích listů
 • Do Prodejny se nově přenáší seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Z Prodejny se nově přenáší nepeněžní platidla uplatněná v prodejkách
 • Z Prodejny se exportují i záporné hodnoty nepeněžních platidel
 • Nově se s dokladem přenáší i poznámka
 • Nově se s ručně zadanou poznámkou položky dokladu přenáší i automatická poznámka položky dokladu
 • U platebního terminálu UniCredit Bank se místo autorizačního kódu exportuje RRN kód
 • Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.5.9 a novější
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Z Prodejny je možné exportovat dodací listy
 • Do Prodejny se nově přenáší seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Z Prodejny se nově přenáší nepeněžní platidla uplatněná v prodejkách
 • Z Prodejny je možné spolu s jednotlivou prodejkou nebo dodacím listem exportovat i adresu přiřazenou dokladu
 • Z Prodejny je možné hromadně exportovat více uzávěrek Z
 • Po provedení XML importu do Money S3 je možné automaticky smazat XML soubory dokladů/uzávěrek
 • Nově se s dokladem přenáší i poznámka
 • Nově se s ručně zadanou poznámkou položky dokladu přenáší i automatická poznámka položky dokladu
 • Při exportu uzávěrek do Money S3 je možné využít Prefix stanice pro rozlišení čísel dokladů z více pokladen či vah
 • Do Prodejny je se skladovou zásobou přenášen i výrobce
 • Zákazníka je možné do dokladu vkládat v kterékoli fázi, při změně zákazníka v otevřeném dokladu je nabídnut přepočet cen
 • Propojení programu s platebním terminálem Komerční banky pomocí TCP/IP
 • Na vytisknutém dokladu je umožněno zobrazovat poznámku dokladu
 • V přístupových právech obsluhy lze zakázat storno položek dokladu

2. Pokladní část

 • Nové tlačítko Prodej DL, pomocí kterého je možné se přepínat mezi režimy Prodej a Dodací list
 • V režimu Dodací list není povoleno provádět vklady, výběry, apod.
 • V režimu Dodací list je možné zobrazovat ceny v programu a na zákaznickém displeji bez DPH
 • Dodací listy je možné tisknout na pokladních a kancelářských účtenkách, a to jak s cenami s DPH, tak s cenami bez DPH tak bez cen, a to na formulářích odlišných od formulářů prodejek
 • Při platbách je umožněno vybírat ze seznamu nepeněžních platidel
 • Stejné nepeněžní platidlo typu šek/cenina je možné v jednom dokladu použít vícekrát, stejně jako více různých platidel typu šek/cenina
 • Při aktivním podrobném rozpisu platidel se na vytisknutých prodejkách místo souhrnného výpisu zobrazují údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech v daném dokladu
 • Při nastaveném tisku statistik nepeněžních platidel na uzávěrkách dochází k vytištění nové sekce s těmito platidly pod sekcí s rozpisem měn
 • Pokud je v otevřeném účtu jedna nebo více zásob, nabídne se po změně zákazníka v dokladu možnost přepočtu cen položek v dokladu dle ceníků a cenových hladin přiřazených danému zákazníkovi
 • V mezisoučtu je možné zadávat poznámku dokladu, kterou je následně možné na daném dokladu dle nastavení (ne)tisknout.
 • Nově je umožněno z karty zboží automaticky přenášet poznámku do poznámky položky dokladu. Takto zadanou poznámku není možné změnit nebo smazat (na rozdíl od ručně zadané poznámky, kterou je možné do účtu vkládat i nadále). Automaticky přenesená poznámka položky dokladu je při tisku odlišena od ručně zadané poznámky položky dokladu. Pozn.: ve slovenské verzi se poznámka dokladu na tisknutém dokladu zobrazuje při nastaveném přímém tisku a tisku přes tiskového manažera
 • Na vytisknutých dokladech je v kódu položek dokladu možné nově zobrazovat i zkratku nebo kód.
 • V seznamu zboží je nově umožněno zobrazovat sloupec Výrobce
 • V  sezamu položek dokladu jsou linkované položky viditelně označeny
 • V programu se zobrazuje identifikační PIN využitelný při komunikaci s technickou podporou

3. Manažerská část

 • Konfigurace – Parametry: nová záložka Dodací listy (placená funkce)
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Prefix dodacích listů umožňující nastavit prefix v číslech dokladů exportovaných do Money S3
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nový parametr Dodací listy (umožňuje obsluze vytvářet dodací listy, atd.)
 • Data – Seznamy: nová sekce Nepeněžní platidla
 • Nastavení – Přenosy – Import pohybů – MS3 – Přenos dat: nová sekce Nepeněžní platidla pro výběr nepeněžních platidel importovaných do Prodejny
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Správa dat: nový parametr Seznam nepeněžních platidel (umožňuje obsluze vstupovat do seznamu nepeněžních platidel)
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Seznam cenin umožňuje při platbě šekem vybírat platidlo ze seznamu tohoto typu platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Seznam pohledávek umožňuje při platbě kartou vybírat platidlo ze seznamu tohoto typu platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: dva nové parametry Upozornit na zadání množství pro daný typ nepeněžního platidla při používání jeho seznamu umožňují upozornit na nezadání množství platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Podrobný rozpis platidel umožňuje na vytisknutých prodejkách zobrazovat údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech v daném dokladu (pozn.: tento parametr nemá význam pro prodejky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Parametry – Uzávěrky a platidla – Uzávěrky: nový parametr Nepeněžní platidla umožňuje zobrazovat údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech pro danou uzávěrku (tento parametr nemá význam pro uzávěrky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Přehledy – Doklady: nová sekce Nepeněžní platidla zobrazuje seznam jednotlivých nepeněžních platidel použitých v dané prodejce s podrobným rozpisem údajů
 • Prodejny a stanice: v každé stanici je umožněno nastavit nový parametr Prefix stanice, který je využitelný při exportu uzávěrek do Money S3 pro rozlišení čísel dokladů z více stanic, např. pokladen nebo vah. Tento parametr se zobrazuje i v editaci pokladen a vah Mettler
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Exportovat adresu umožňuje spolu s jednotlivou prodejkou nebo dodacím listem exportovat i všechny údaje o adrese přiřazené tomuto dokladu
 • Nastavení – Obsluha – Pokladní modul: nový parametr Storno položky umožňuje obsluze zakázat provádět stornování položek dokladu
 • Parametry – Prodej: nový parametr Přenášení poznámky umožňuje poznámku definovanou na kartě zboží automaticky přenést do poznámky položky dokladu při vkládání tohoto zboží do dokladu
 • Parametry – Prodej: nový parametr Informovat o refundaci dokladu umožňuje při refundaci dokladu pomocí dříve vytvořeného dokladu u tohoto nově vytvářeného dokladu automaticky vyplňovat poznámku dokladu obsahující tuto informaci
 • Parametry – Prodej: nový parametr Tisk poznámky dokladu umožňuje poznámku dokladu na daném dokladu vytisknout
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží – Nastavení sloupců prohlížeče: nový checkbox Výrobce
 • Přehledy – Finanční: při nastaveném MS3 exportu pohybů do tlačítka Export přidána volba Export uzávěrek za období
 • V programu se zobrazuje identifikační PIN využitelný při komunikaci s technickou podporou

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení