Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky POS verze 3.1.0
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky POS verze 3.1.0

Změny a novinky POS verze 3.1.0
Seyfor, a. s.
14. 12. 2015
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky POS verze 3.1.0

v distribuci od září 2014

1. Nové funkce

 • Dodací listy
 • Nově je vProdejně možné vystaovat dodací listy a exportovat je do Money S3/S4/S5
 • Dodací listy lze vytisknout na pokladní i kancelářskou tiskárnu a to s cenami s DPH, s cenami bez DPH nebo bez cen
 • Nepeněžní platidla
 • Nově je z Money S3/S4/S5 importován seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Při prodeji je umožněno vybírat nepeněžní platidla ze seznamů
 • Nepeněžní platidla v prodejkách jsou exportována do Money S3/S4/S5
 • Refundace různými platidly
 • Refundace je možné nově uzavírat i nepeněžními platidly (platební karty a šeky)
 • I v refundacích je možné využívat kombinace různých platidel
 • Komunikace s platebními terminály byla rozšířena o transakci refundace
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Z Prodejny je možné exportovat dodací listy a údaje o uzávěrkách dodacích listů
 • Do Prodejny se nově přenáší seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Z Prodejny se nově přenáší nepeněžní platidla uplatněná v prodejkách
 • Z Prodejny se exportují i záporné hodnoty nepeněžních platidel
 • Nově se s dokladem přenáší i poznámka
 • Nově se s ručně zadanou poznámkou položky dokladu přenáší i automatická poznámka položky dokladu
 • U platebního terminálu UniCredit Bank se místo autorizačního kódu exportuje RRN kód
 • Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.5.9 a novější
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Z Prodejny je možné exportovat dodací listy
 • Do Prodejny se nově přenáší seznam vybraných nepeněžních platidel
 • Z Prodejny se nově přenáší nepeněžní platidla uplatněná v prodejkách
 • Z Prodejny je možné spolu s jednotlivou prodejkou nebo dodacím listem exportovat i adresu přiřazenou dokladu
 • Z Prodejny je možné hromadně exportovat více uzávěrek Z
 • Po provedení XML importu do Money S3 je možné automaticky smazat XML soubory dokladů/uzávěrek
 • Nově se s dokladem přenáší i poznámka
 • Nově se s ručně zadanou poznámkou položky dokladu přenáší i automatická poznámka položky dokladu
 • Při exportu uzávěrek do Money S3 je možné využít Prefix stanice pro rozlišení čísel dokladů z více pokladen či vah
 • Do Prodejny je se skladovou zásobou přenášen i výrobce
 • Zákazníka je možné do dokladu vkládat v kterékoli fázi, při změně zákazníka v otevřeném dokladu je nabídnut přepočet cen
 • Propojení programu s platebním terminálem Komerční banky pomocí TCP/IP
 • Na vytisknutém dokladu je umožněno zobrazovat poznámku dokladu
 • V přístupových právech obsluhy lze zakázat storno položek dokladu

2. Pokladní část

 • Nové tlačítko Prodej DL, pomocí kterého je možné se přepínat mezi režimy Prodej a Dodací list
 • V režimu Dodací list není povoleno provádět vklady, výběry, apod.
 • V režimu Dodací list je možné zobrazovat ceny v programu a na zákaznickém displeji bez DPH
 • Dodací listy je možné tisknout na pokladních a kancelářských účtenkách, a to jak s cenami s DPH, tak s cenami bez DPH tak bez cen, a to na formulářích odlišných od formulářů prodejek
 • Při platbách je umožněno vybírat ze seznamu nepeněžních platidel
 • Stejné nepeněžní platidlo typu šek/cenina je možné v jednom dokladu použít vícekrát, stejně jako více různých platidel typu šek/cenina
 • Při aktivním podrobném rozpisu platidel se na vytisknutých prodejkách místo souhrnného výpisu zobrazují údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech v daném dokladu
 • Při nastaveném tisku statistik nepeněžních platidel na uzávěrkách dochází k vytištění nové sekce s těmito platidly pod sekcí s rozpisem měn
 • Pokud je v otevřeném účtu jedna nebo více zásob, nabídne se po změně zákazníka v dokladu možnost přepočtu cen položek v dokladu dle ceníků a cenových hladin přiřazených danému zákazníkovi
 • V mezisoučtu je možné zadávat poznámku dokladu, kterou je následně možné na daném dokladu dle nastavení (ne)tisknout.
 • Nově je umožněno z karty zboží automaticky přenášet poznámku do poznámky položky dokladu. Takto zadanou poznámku není možné změnit nebo smazat (na rozdíl od ručně zadané poznámky, kterou je možné do účtu vkládat i nadále). Automaticky přenesená poznámka položky dokladu je při tisku odlišena od ručně zadané poznámky položky dokladu. Pozn.: ve slovenské verzi se poznámka dokladu na tisknutém dokladu zobrazuje při nastaveném přímém tisku a tisku přes tiskového manažera
 • Na vytisknutých dokladech je v kódu položek dokladu možné nově zobrazovat i zkratku nebo kód.
 • V seznamu zboží je nově umožněno zobrazovat sloupec Výrobce
 • V  sezamu položek dokladu jsou linkované položky viditelně označeny
 • V programu se zobrazuje identifikační PIN využitelný při komunikaci s technickou podporou

3. Manažerská část

 • Konfigurace – Parametry: nová záložka Dodací listy (placená funkce)
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Prefix dodacích listů umožňující nastavit prefix v číslech dokladů exportovaných do Money S3
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nový parametr Dodací listy (umožňuje obsluze vytvářet dodací listy, atd.)
 • Data – Seznamy: nová sekce Nepeněžní platidla
 • Nastavení – Přenosy – Import pohybů – MS3 – Přenos dat: nová sekce Nepeněžní platidla pro výběr nepeněžních platidel importovaných do Prodejny
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Správa dat: nový parametr Seznam nepeněžních platidel (umožňuje obsluze vstupovat do seznamu nepeněžních platidel)
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Seznam cenin umožňuje při platbě šekem vybírat platidlo ze seznamu tohoto typu platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Seznam pohledávek umožňuje při platbě kartou vybírat platidlo ze seznamu tohoto typu platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: dva nové parametry Upozornit na zadání množství pro daný typ nepeněžního platidla při používání jeho seznamu umožňují upozornit na nezadání množství platidla
 • Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr Podrobný rozpis platidel umožňuje na vytisknutých prodejkách zobrazovat údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech v daném dokladu (pozn.: tento parametr nemá význam pro prodejky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Parametry – Uzávěrky a platidla – Uzávěrky: nový parametr Nepeněžní platidla umožňuje zobrazovat údaje o použitých jednotlivých nepeněžních platidlech pro danou uzávěrku (tento parametr nemá význam pro uzávěrky vytisknuté pomocí fiskálního modulu)
 • Přehledy – Doklady: nová sekce Nepeněžní platidla zobrazuje seznam jednotlivých nepeněžních platidel použitých v dané prodejce s podrobným rozpisem údajů
 • Prodejny a stanice: v každé stanici je umožněno nastavit nový parametr Prefix stanice, který je využitelný při exportu uzávěrek do Money S3 pro rozlišení čísel dokladů z více stanic, např. pokladen nebo vah. Tento parametr se zobrazuje i v editaci pokladen a vah Mettler
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Exportovat adresu umožňuje spolu s jednotlivou prodejkou nebo dodacím listem exportovat i všechny údaje o adrese přiřazené tomuto dokladu
 • Nastavení – Obsluha – Pokladní modul: nový parametr Storno položky umožňuje obsluze zakázat provádět stornování položek dokladu
 • Parametry – Prodej: nový parametr Přenášení poznámky umožňuje poznámku definovanou na kartě zboží automaticky přenést do poznámky položky dokladu při vkládání tohoto zboží do dokladu
 • Parametry – Prodej: nový parametr Informovat o refundaci dokladu umožňuje při refundaci dokladu pomocí dříve vytvořeného dokladu u tohoto nově vytvářeného dokladu automaticky vyplňovat poznámku dokladu obsahující tuto informaci
 • Parametry – Prodej: nový parametr Tisk poznámky dokladu umožňuje poznámku dokladu na daném dokladu vytisknout
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží – Nastavení sloupců prohlížeče: nový checkbox Výrobce
 • Přehledy – Finanční: při nastaveném MS3 exportu pohybů do tlačítka Export přidána volba Export uzávěrek za období
 • V programu se zobrazuje identifikační PIN využitelný při komunikaci s technickou podporou

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních