Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5
a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5
Seyfor, a. s.
28. 06. 2016
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5

V distribuci od července 2016

1.    Nové funkce

 • Objednávka do kuchyně (ODK) – možnost tisku objednávek na kuchyňskou tiskárnu.
 • Dělení účtů – otevřený účet lze rozdělit a vybrané položky přesunout na jiný účet.
 • Záloha nastavení – nastavení programu, komponent a přímých kláves lze zálohovat do souboru.
 • Lze nastavit číslo dokladu včetně prefixu.
 • Kamerový systém – vybrané akce v pokladně lze zaznamenávat kamerovým systémem
 • Program umožňuje změnu rozlišení a přizpůsobení širokoúhlým obrazovkám
 • Import položek z Excelu

2.    Pokladní část

 • Nová funkce zobrazení seznamu ODK. Je dostupná přes 0000 + Kopie dokladu.
 • Nové tlačítko „Rozdělení účtu“ (místo tlačítka Doklad). Tlačítko Doklad je nyní spojeno s tlačítkem Seznam.
 • Nové tlačítko „Detaily“ (místo tlačítka Info) pro zobrazení více informací o dokladu
  (pozn.: zobrazí se pouze v případě, že je v Manažeru – Parametry – Pokladna zvolen „Širokoúhlý režim“)
 • Nové tlačítko „Celá obrazovka“ v sekci Režim. Lze přepínat pokladnu z režimu „v okně“ do režimu „celé obrazovky“.

3.    Manažerská část

Objednávky do kuchyně:

 • Položky zboží – Oprava zboží – Ostatní: nový checkbox Zboží pro kuchyň.
 • Položky zboží – Hromadné operace – Nastavení vybraných položek: nový checkbox Zboží pro kuchyň
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Objednávky do kuchyně. Povolení objednávek umožňuje tisk vybraného zboží na příslušné tiskárně jako objednávky do kuchyně.

Komponenty – Tiskárna – Oprava tiskárny:

 • nový parametr (checkbox) Objednávky do kuchyně
 • nový parametr (checkbox) Zboží pro kuchyň. Po zatržení se bude na objednávce do kuchyně tisknout pouze zboží se zatrženým parametrem Zboží pro kuchyň.
 • nový parametr (checkbox) Omezení tisku

Rozdělení účtu

 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Rozdělení účtu (povolení rozdělení účtu umožňuje uhradit část dokladu, nebo ji odložit jako koncept).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Zadané množství (kladné množství pro převod se dle nastavení buď nahradí, nebo přičte k již převedenému množství vybrané položky dokladu).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový checkbox Zobrazit koncept po jeho rozdělení (pokud bude rozdělen účet, který byl konceptem, dojde po dokončení rozdělení účtu automaticky k jeho zobrazení pro možnost jeho další editace).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový checkbox Zobrazovat částku pro vrácení (pokud bude rozdělení dokladu ukončeno vytvořením prodejky a částka pro vrácení bude nenulová, dojde k jejímu zobrazení. Pokračovat bude možné po potvrzení obsluhou).
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nové právo Rozdělení účtu.

Záloha nastavení

 • Nastavení – Zálohování: záloha databází byla přesunuta do nově vytvořené záložky Zálohování databází pomocí Manažera.
 • Nastavení – Zálohování: nová položka Zálohování nastavení do souboru. Zde je možné nastavit zálohování obsluh, přímých kláves a parametrů + komponent.
 • Nástroje – Obnova dat: pro obnovu databází byla vytvořena záložka Obnova databází.
 • Nástroje – Obnova dat: obnova databází byla přesunuta do nově vytvořené záložky Obnova nastavení ze souboru.

Prefixy prodejek a dodacích listů

 • nový parametr Prefix prodejek (v případě komunikace s Money S3 může mít číslo jednotlivého celkem max. 10 znaků. V případě komunikace s Money S4 a Money S5 může prefix obsahovat pouze čísla)
 • parametr Aktuální číslo prodejky (změna hodnoty může způsobit nemožnost importu dokladu do Money S3 z důvodu duplicity čísla dokladu)
 • nový parametr Maximální počet cifer (rozsah čísla dokladu bez prefixu)
 • nový parametr Uvádět nevýznamové nuly (při zatržení se bude číslo dokladu uvádět v délce (myšleno bez prefixu) nastavené v parametru Maximální počet cifer a to doplněním zleva nulami)
 • parametr Duplicitu čísla dokladu (duplicita čísla dokladu se kontroluje i v rámci různých typů dokladů (prodejky, dodací listy).
 • nový parametr Prefix dodacích listů (obdobně jako u prefixu prodejek)
 • parametr Aktuální číslo prodejky (obdobně jako v Parametry – Prodej)
 • nový parametr Maximální počet cifer (obdobně jako v Parametry – Prodej)
 • nový parametr Uvádět nevýznamové nuly (obdobně jako v Parametry – Prodej)

Kamerový systém

 • Konfigurace – Parametry: nová záložka Kamerový systém s parametry:
 • Povolit kamerový systém, Uživatel, Heslo, ID, Timeout, Druh kódu zboží (doplňková informace zobrazovaná u prodaného nebo vráceného zboží), Zaznamenávat prodej zboží (umožňuje evidovat i události typu „prodej zboží“, refundace budou zaznamenány vždy), Karty zboží pro dárkový šek, Druh kódu dárkového šeku (doplňková informace zobrazovaná u dárkového šeku), Mazat události starší než, Synchronizace času

Vzhled pokladny

 • nový checkbox Širokoúhlý režim
 • nový checkbox Zobrazovat hlavní panel Windows (při zatržení nebude v režimu celé obrazovky docházet k překrytí hlavního panelu Windows).

Import zboží z Excelu pomocí šablony

 • Manažer – Data – Položky zboží – Import: Import z Excelu (šablona)

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně
Zavřít reklamu
Online školení
Konsolidační balíček a jeho dopad na DPH
10.1.2024