Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5
Seyfor, a. s.
28. 06. 2016
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Prodejny verze 3.1.5

V distribuci od července 2016

1.    Nové funkce

 • Objednávka do kuchyně (ODK) – možnost tisku objednávek na kuchyňskou tiskárnu.
 • Dělení účtů – otevřený účet lze rozdělit a vybrané položky přesunout na jiný účet.
 • Záloha nastavení – nastavení programu, komponent a přímých kláves lze zálohovat do souboru.
 • Lze nastavit číslo dokladu včetně prefixu.
 • Kamerový systém – vybrané akce v pokladně lze zaznamenávat kamerovým systémem
 • Program umožňuje změnu rozlišení a přizpůsobení širokoúhlým obrazovkám
 • Import položek z Excelu

2.    Pokladní část

 • Nová funkce zobrazení seznamu ODK. Je dostupná přes 0000 + Kopie dokladu.
 • Nové tlačítko „Rozdělení účtu“ (místo tlačítka Doklad). Tlačítko Doklad je nyní spojeno s tlačítkem Seznam.
 • Nové tlačítko „Detaily“ (místo tlačítka Info) pro zobrazení více informací o dokladu
  (pozn.: zobrazí se pouze v případě, že je v Manažeru – Parametry – Pokladna zvolen „Širokoúhlý režim“)
 • Nové tlačítko „Celá obrazovka“ v sekci Režim. Lze přepínat pokladnu z režimu „v okně“ do režimu „celé obrazovky“.

3.    Manažerská část

Objednávky do kuchyně:

 • Položky zboží – Oprava zboží – Ostatní: nový checkbox Zboží pro kuchyň.
 • Položky zboží – Hromadné operace – Nastavení vybraných položek: nový checkbox Zboží pro kuchyň
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Objednávky do kuchyně. Povolení objednávek umožňuje tisk vybraného zboží na příslušné tiskárně jako objednávky do kuchyně.

Komponenty – Tiskárna – Oprava tiskárny:

 • nový parametr (checkbox) Objednávky do kuchyně
 • nový parametr (checkbox) Zboží pro kuchyň. Po zatržení se bude na objednávce do kuchyně tisknout pouze zboží se zatrženým parametrem Zboží pro kuchyň.
 • nový parametr (checkbox) Omezení tisku

Rozdělení účtu

 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Rozdělení účtu (povolení rozdělení účtu umožňuje uhradit část dokladu, nebo ji odložit jako koncept).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový combobox Zadané množství (kladné množství pro převod se dle nastavení buď nahradí, nebo přičte k již převedenému množství vybrané položky dokladu).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový checkbox Zobrazit koncept po jeho rozdělení (pokud bude rozdělen účet, který byl konceptem, dojde po dokončení rozdělení účtu automaticky k jeho zobrazení pro možnost jeho další editace).
 • Parametry – Obecné – Pokladna: nový checkbox Zobrazovat částku pro vrácení (pokud bude rozdělení dokladu ukončeno vytvořením prodejky a částka pro vrácení bude nenulová, dojde k jejímu zobrazení. Pokračovat bude možné po potvrzení obsluhou).
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nové právo Rozdělení účtu.

Záloha nastavení

 • Nastavení – Zálohování: záloha databází byla přesunuta do nově vytvořené záložky Zálohování databází pomocí Manažera.
 • Nastavení – Zálohování: nová položka Zálohování nastavení do souboru. Zde je možné nastavit zálohování obsluh, přímých kláves a parametrů + komponent.
 • Nástroje – Obnova dat: pro obnovu databází byla vytvořena záložka Obnova databází.
 • Nástroje – Obnova dat: obnova databází byla přesunuta do nově vytvořené záložky Obnova nastavení ze souboru.

Prefixy prodejek a dodacích listů

 • nový parametr Prefix prodejek (v případě komunikace s Money S3 může mít číslo jednotlivého celkem max. 10 znaků. V případě komunikace s Money S4 a Money S5 může prefix obsahovat pouze čísla)
 • parametr Aktuální číslo prodejky (změna hodnoty může způsobit nemožnost importu dokladu do Money S3 z důvodu duplicity čísla dokladu)
 • nový parametr Maximální počet cifer (rozsah čísla dokladu bez prefixu)
 • nový parametr Uvádět nevýznamové nuly (při zatržení se bude číslo dokladu uvádět v délce (myšleno bez prefixu) nastavené v parametru Maximální počet cifer a to doplněním zleva nulami)
 • parametr Duplicitu čísla dokladu (duplicita čísla dokladu se kontroluje i v rámci různých typů dokladů (prodejky, dodací listy).
 • nový parametr Prefix dodacích listů (obdobně jako u prefixu prodejek)
 • parametr Aktuální číslo prodejky (obdobně jako v Parametry – Prodej)
 • nový parametr Maximální počet cifer (obdobně jako v Parametry – Prodej)
 • nový parametr Uvádět nevýznamové nuly (obdobně jako v Parametry – Prodej)

Kamerový systém

 • Konfigurace – Parametry: nová záložka Kamerový systém s parametry:
 • Povolit kamerový systém, Uživatel, Heslo, ID, Timeout, Druh kódu zboží (doplňková informace zobrazovaná u prodaného nebo vráceného zboží), Zaznamenávat prodej zboží (umožňuje evidovat i události typu „prodej zboží“, refundace budou zaznamenány vždy), Karty zboží pro dárkový šek, Druh kódu dárkového šeku (doplňková informace zobrazovaná u dárkového šeku), Mazat události starší než, Synchronizace času

Vzhled pokladny

 • nový checkbox Širokoúhlý režim
 • nový checkbox Zobrazovat hlavní panel Windows (při zatržení nebude v režimu celé obrazovky docházet k překrytí hlavního panelu Windows).

Import zboží z Excelu pomocí šablony

 • Manažer – Data – Položky zboží – Import: Import z Excelu (šablona)

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení