Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.2.0

Změny a novinky Prodejny verze 3.2.0

Změny a novinky Prodejny verze 3.2.0
Změny a novinky Prodejny verze 3.2.0
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/psql_3-2-0-1-110x110.png

Nové funkce

 • Inventura (pouze u verze Prodejny S3, S4 a S5) – v pokladně lze vytvářet inventurní doklady. Pozn.: funguje pouze s Money S3 ver. 18.000 a vyšší, Money S4 a Money S5 ver. 1.8.11 a vyšší
 • Vzdálená technická pomoc – v pokladně lze po stisknutí 0000 + tlačítka „Prodej“ vyvolat stažení aplikace TeamViewer

Pokladní část

 • V menu „Režim“ přibylo nové tlačítko „Inventura“, pomocí kterého lze zobrazit seznam rozpracovaných inventur a inventurních dokladů. Obsluha může inventurní doklady vytvářet, editovat i tisknout. Pro aktivaci tlačítka „Inventura“ je nutné upravit práva obsluhy.

Manažerská část

 • Centrála – Data – Seznamy: nová sekce „Skladové inventury“ zobrazuje seznam inventur poslaných z Money S3/4/5.
 • Stanice – Přehledy: nová sekce „Inventurní doklady“ zobrazuje seznam inventur a inventurních dokladů včetně jejich položek. Inventurní doklady lze mazat a exportovat do Money. Pokud není doklad vyexportován do Money, lze jej v pokladní části stále editovat.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Pokladní modul: nové právo „Inventura“.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Správa dat: nové právo „Seznam skladových
  inventur“.
 • Centrála – Nastavení – Obsluha – Pokladní operace: nové právo „Inventurní doklady“.
 • Stanice – Konfigurace – Parametry: nová záložka „Inventury“. S novými parametry:
  Povolit inventuru,
  Zobrazovat stav zásoby na skladu,
  Opakované zadání stejného zboží,
  Typ tisku,
  Šířka tisku (znaky),
  Prodejní ceny zobrazovat.
 • Stanice – Konfigurace –Textové logo: nový parametr „Tisknout horní logo na inventurních dokladech“.
 • Stanice – Komponenty – Tiskárna: nový parametr „Inventurní doklady“. Nastavuje, zda se na dané tiskárně budou tisknout inventurní doklady, případně počet jejich kopií.
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Import zboží: nový parametr „Smazat uzavřené inventury včetně jejich inventurních dokladů“. Po zatržení dojde po importu dat z Money ke smazání uzavřených inventur a jejich inventurních dokladů.
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Exportovat inventurní doklady“. Umožňuje zvolit způsob exportu inventurních dokladů do Money. Pozn.: Po vyexportování inventurního dokladu do Money jej již není možné editovat v pokladní části.

Platí pouze pro Prodejnu (S3)

 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Import zboží – tlačítko Přenos dat: nové možnosti importu inventury (parametry Importovat skladové inventury, Importovat i inventury bez skladu, Importovat inventury maximálně X dní zpětně).
 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Maximální počet položek inventurního dokladu“. Inventurní doklad přesahující uvedený počet položek bude při exportu do Money S3 rozdělen na více inventurních dokladů. A to tak, aby každý inventurní doklad v Money S3 neobsahoval více než uvedený počet položek.

Platí pouze pro Prodejnu (S4/5)

 • Centrála – Nastavení – Přenosy – Export pohybů: nový parametr „Exportovat náhled inventurního dokladu“. Zatržením se do Money přenese také náhled dokladu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny