Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 10.090
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 10.090

Změny a novinky Money S3 10.090
Seyfor, a. s.
06. 11. 2007
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 10.090

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.082 (v distribuci od 30.8.2007) a verzí 10.090 (v distribuci od 8.11.2007).

Účetnictví

 • Přibyla kontrola existence dokladů vytvořených funkcí Reverse charge (kontrola se provádí na shodný Párovací symbol a ).
 • V menu Agenda / Datová uzávěrka byla vytvořena nová funkce na uzavření roků datovou uzávěrkou. Cílem závěrky je uzavřít (zamknout) vybrané účetní roky a provést fyzické smazání dat v těchto rocích podle předem stanovených pravidel. Datová uzávěrka je vždy vázaná na účetní roky a na existující skladovou uzávěrku, proto musí k poslednímu dni hospodářského roku datové uzávěrky existovat i skladová uzávěrka. Použitý rok datové uzávěrky vymezuje období (roky) určené k uzavření.
 • Do tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni nevstupovaly nové zálohové/proforma faktury, vytvořené od verze 10.080.
 • V seznamu nevypořádaných zálohových dokladů je tlačítko Přeplatky. Pokud uživatel tlačítko aktivoval, seznam si jej zapamatoval a při následném vyvolání tohoto seznamu bylo tlačítko aktivní. Nyní je při vyvolání seznamu tlačítko implicitně vždy neaktivní (vypnuté).
 • Do vyúčtovací faktury se nepřebírala adresa ze zálohové faktury v případě, kdy byla zálohová faktura vystavená s položkami.
 • Do příkazu k úhradě se chybně nepřenášel SWIFT banky zahraničního dodavatele z faktury přijaté, pokud byl vyplněn Kód státu peněžního ústavu.
 • Při tisku upomínek v PDF – tlačítko Mail (PDF) na kartě Nastavení tisku – se nedoplnila e-mailová adresa.
 • Načítání bankovních výpisů v cizí měně nyní dosazuje kurzy cizí měny podle toho, je-li nastaven denní nebo pevný kurz. V případě použití denních kurzů se jako klíč pro výběr kurzu používá v podvojném účetnictví datum Účetního případu a v daňové evidenci datum Vystavení.
 • Verifikační kontrola na shodu data Účetního případu dokladu (zda spadá do správného účetního roku) byla opravena. Nyní již nedochází k falešným varováním v případech, kdy má doklad datum účetního případu 1. 1. nebo 31. 12.
Cílem datové uzávěrky je uzavřít (uzamknout) vybrané účetní roky a provést fyzický výmaz záznamů v těchto rocích podle předem stanovených pravidel. Datová uzávěrka slouží ke zmenšení objemu datových složek aktuální agendy, což především urychlí vytváření zálohy dat. Datovou uzávěrku najdete v menu Agenda / Datová uzávěrka. Upozornění: jedná se o nevratnou operaci.

Fakturace

 • U vyúčtovacích a zálohových faktur byla rozšířena karta seznamu úhrad, kterou naleznete v seznamech faktur pod tlačítkem Úhrady. U zálohových faktur přibyla záložka s názvem Vyúčtováno a u vyúčtovacích faktur s názvem Odpočet záloh. U vyúčtovacích faktur zde naleznete zálohové doklady (faktura, pokladna, banka a interní doklad), které do vyúčtovací faktury vstoupily jako odpočty záloh (s vazbou). U zálohových faktur, pokladních, bankovních a interních dokladů se v Seznamu uhrazujících dokladů zobrazí doklady, do kterých vstoupil doklad jako odpočet zálohy.
 • V seznamech položek přijatých a vystavených faktur a v seznamu skladových pohybů přibyly záložky jednotlivých účetních roků.
 • V typu přijaté faktury je možné si defi novat formuláře.
 • Po převzetí cizoměnného dodacího listu do faktury v situaci, kdy byl na dodacím listu jiný kurz než na faktuře, se kurzový rozdíl mezi oběma doklady zapsal do nulové sazby DPH. Nyní se přepočítá částka z dodacího listu správně podle kurzu faktury.
 • Po opravě skladové příjemky s vazbou na cizoměnnou fakturu, která byla vytvořená do verze 10.076 včetně, a po následném novém uložení této faktury docházelo od verze 10.080 k tomu, že se na skladové příjemce vyměnily ceny v domácí a cizí měně. Ve verzi 10.090 je tato chyba již ošetřená a případné již existující chybně uložené cizoměnné příjemky lze jednoduše opravit tak, že na vazební faktuře znovu uložíme všechny položky a následně uložíme i samotnou fakturu.
 • Do data doručení u dobropisů faktur vytvořených pomocí tlačítka Dobropis se dosazovalo aktuální datum nastavené v programu Money S3. Nyní je datum doručení u těchto faktur ponecháno nevyplněné, stejně jako u dobropisů faktur vytvořených přepínačem Dobropis přímo na kartě faktury.
Prodejní košík představuje obrácený způsob tvorby dokladů. Při klasickém pořizování dokladů musí uživatel nejprve znát druh dokladu, který chce vystavit (faktura, objednávka atd.), následně do zvoleného dokladu vybírá zásoby a doklad směruje na příslušnou adresu. U prodejního košíku je tomu zcela naopak. Uživatel nejprve vybere požadovanou adresu v Adresáři a na její kartě v nové záložce Produkty přidává do košíku zásoby. Z produktů obsažených v košíku je pak možné vygenerovat požadovaný doklad (faktura, prodejka atd.).

Adresář

 • Pomocí sériové nebo klávesnicové čtečky čárového kódu je nyní možné vyhledávat adresy v adresáři podle kódu partnera, podobně jako zásoby na skladě podle EAN kódu. Sejme-li se kód sériovou čtečkou při otevřené kartě adresy, automaticky se zapíše do pole Kód partnera.
 • V rozšířených možnostech adresáře přibyla nová funkce Prodejní košík – jde o obrácený způsob tvorby dokladů. Při klasickém pořizování dokladů musí uživatel nejprve znát druh dokladu, který chce vystavit, a následně do vybraného dokladu vybírá zásoby a směřuje je na příslušnou adresu. U Prodejního košíku je tomu přesně naopak. Uživatel v adresáři vybere adresu, zvolí příslušnou záložku s nákupním košíkem a vybírá ze seznamu skladových zásob jednotlivé položky košíku. Teprve po naplnění košíku si vybere doklad, který se má vygenerovat.
 • Při tvorbě dokladu v seznamu Adresáře (v záložce Doklady) se již automaticky u vytvořeného dokladu dosazuje adresa pod kurzorem.
 • Neměla-li adresa vyplněný stát, program ji nevyhodnotil jako českou, a proto se vyhledávání adresy na mapě použitím odkazů na stránky www.mapy.cz nezdařilo. Pokud nyní program zjistí, že pole Stát není vyplněno, ověří si v nastavení agendy, zda je domovskou zemí agendy Česká republika, a v kladném případě považuje i adresu v adresáři za tuzemskou.
 • V adresáři v záložce Aktivity nebylo možné používat uživatelský filtr v momentě, kdy byl rychlý filtr Jen pro firmu vypnutý. Tento nedostatek byl odstraněn.

Sklady

 • V menu Sklady přibyla nová volba Dodávky. Jde o seznam skladových dodávek a jejich pohybů.
 • Při editaci dodávek položek výdajových skladových dokladů, které neměly u příjmu vyplněného Dodavatele nebo měly dodavatele bez vazby na Adresář, se jako dodavatel na kartě dodávky chybně zobrazovala první adresa z adresáře. Nyní už se zobrazuje text „Dodavatel nenalezen v adresáři“.
 • Zásoba, která vznikla jako kopie jiné zásoby, má správně doplněné ze vzorové zásoby i Poznámky.

Mzdy

Zatržení volby Jen ve stavu v seznamu Zaměstnanců (příp. při zpracování mezd) omezilo seznam jen na zaměstnance, kteří neměli vyplněné datum odchodu. Nyní se při zpracování mezd objevují i ti zaměstnanci, kteří v tomto měsíci končí a datum odchodu mají vyplněno.

Ostatní

 • V menu Nástroje / Nastavení přibyla nová funkce Automatické akce. Jde o jednoduché nastavení automatického exportu editovaného, vytvářeného nebo mazaného dokladu či položky seznamu do XML.
 • V menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok byla naprogramovaná nová funkce, s jejíž pomocí lze defi novat Výchozí sazbu a Typ ceny položek bez vazby na sklad.
 • Vznikl nový modul Výroba jako samostatný licencovaný modul ekonomického systému Money S3. Jedná se o funkce, které slouží k výrobě (jednoduché nebo nedokončené) s přímou návazností na základní logiku modulů SkladyZakázky a Objednávky v Money S3. Tento modul je od verze 10.090 přístupný ve Start verzi.
 • Ve verzi Start má nyní uživatel možnost definovat si komplety Money S3. Tato úprava znázorní moduly povolené v jednotlivých kompletech Money S3.
 • Pokud chtěl uživatel založit novou agendu ve Start verzi a nacházel se v agendě, která byla vytvořená v licencované verzi, bylo tlačítko na založení nové agendy nepřístupné.
 • Vzdálená pokladní komponenta Čtečka čárových kódů připojená na sériový port přidávala v programu Money S3 Kasa za určitých okolností některé položky do prodejky dvakrát. Problém byl vyřešen.
 • Do převodu datových souborů byly doplněné nové databáze exportů tisků PrnExpIt a PrnExpList, program už nevyžaduje při přechodu na novou verzi programu v síťovém provozu jedinečný přístup.
 • Pokud je na všech stanicích sítě s Money S3 nainstalovaný systém Windows Vista, způsobuje to nestabilitu programu při současném provozu Money S3 na všech těchto stanicích a navíc je nutné spouštět program na stanicích v přesně určeném pořadí. Problém je způsoben chybou v systému Windows Vista a ta bude opravena pravděpodobně až v balíčku SP1. Jediným v současnosti známým řešením je zadání hodnoty typu DWORD: „SMB2=00000000“ do následující větve v systémovém registru: [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM CurrentControlSetServicesLanmanServer Parameters].

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení