Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 11.030
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 11.030

Seyfor, a. s.
21. 01. 2009
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2

Tento článek popisuje všechny nové, rozšířené či změněné funkce a legislativní změny mezi verzí 11.021 (v distribuci od 25.11. 2008) a verzí 11.030 (v distribuci od ledna 2009).

Účetnictví

 • Vznikl nový seznam přiznání k DPH, kde je možné evidovat podaná přiznání k DPH včetně příznaku, zda byla už podaná na finanční úřad či nikoliv. Všechna přiznání v tomto seznamu způsobují uzamčení dokladů v období, za které bylo přiznání podáno. Přibyla možnost podánídodatečného přiznání k DPH a v souladu s platnou legislativou je nový i formulář přiznání k DPH.
 • V účetním deníku jsou záznamy vytvořené účetní uzávěrkou opatřeny textem Účetní závěrka roku 2008 apod.
 • V peněžním deníku v agendách daňové evidence přibyl nový sloupec Výdaje za sociální a zdravotní pojištění (nedaňové) pro účtování o odvodech sociálního a zdravotního pojištění OSVČ.
 • Ve filtru peněžního deníku je nově možnost filtrovat Dle sloupce peněžního deníku. V souvislosti s touto úpravou je možné do seznamu peněžního deníku přidat ve Výběru sloupců položku Sloupec, kde uvidíte název sloupce, do kterého bude při tisku peněžního deníku položka spadat.
 • V menu Účetnictví Tiskové sestavy přibyly dvě nové tiskové sestavy Výnosy a Zisk.

Fakturace

 • Při úhradách faktur vystavených se naplní název adresy hradícího dokladu.
 • Je opravena chybná funkce Archivace změn, kdy po editaci vydané faktury s adresou a uložení do archivu docházelo ke ztrátě názvu adresy dodavatele i odběratele.
 • Během editace zálohové faktury v cizí měně bez položek nedocházelo k aktualizaci cen v cizí měně, pokud uživatel později přidal do dokladu položku.

Adresář

 • V seznamu obchodních případů docházelo v adresáři k chybám tehdy, kdy existovaly v seznamu zakázky obchodní i výrobní a byl zapnutý filtr Jen firmy s obchodními případy.

Sklad

 • Skladové verifikace nesprávně hlásily typy skladových karet v případě, že se jednalo o zásobu typu Výrobek, který jako jednu z komponent obsahoval jiný výrobek. Program za tohoto stavu hlásil chybný typ položky.
 • Ručně zadaná adresa odběratele v objednávce přijaté ztratila po převzetí do vystavené faktury informaci o konečném příjemci.
 • Přepočet pořizovacích cen nebyl dokončen tehdy, kdy zpracovávaná data nebyla validní. Program byl upraven tak, aby i s chybnými daty nebyl problém operaci dokončit.

Objednávky

 • V případě, že se do vydané nebo přijaté faktury přebral objednávkový doklad se slevou na položkách a následně se přidal ještě jeden objednávkový doklad, ať už se slevou nebo bez ní, vždy došlo k vynulování slev na položkách předchozí objednávky.
 • Pokud byl v odběratelských objednávkových dokladech zapnutý filtr Jen nevyřízené a ručně se přímo v libovolném dokladu vyřídila poslední položka takovým způsobem, aby byl vyřízen celý doklad, docházelo k vyřízení i následujícího dokladu v pořadí.

Mzdy

Novinky

 • Od 1. 1. 2009 se zavádí do mezd malých i velkých organizací Náhrada mzdy. Tyto náhrady se počítají na Kartě mzdy v nové záložce s názvemNáhrada za nemoc. Záložka se zobrazí po zadání nepřítomnosti typu Karanténa nebo Nemoc. Výpočet probíhá podle Časově rozlišitelných parametrů mezd, proto je nutné si dříve, než začnete zpracovávat mzdy za období 2009, zkontrolovat veškeré údaje, případně je nastavit pomocí Synchronizace účetních konstant. Podrobnější informace najdete v nápovědě ke Kartě mzdy.
 • V souvislosti s touto úpravou vznikly nové tiskové sestavy v menu Mzdy / Tiskové sestavy / Náhrada mzdy za nemoc (karanténu), a toVyplacené náhrady mzdy za nemoc (karanténu) a Výpočet náhrad mzdy za nemoc (karanténu), a dále přibyl nový formulář Výpočet průměrných náhrad. Došlo k úpravě tiskových sestav Karta zaměstnance, Mzdový list, Potvrzení čistých příjmů, Vyúčtování mezd, Vyúčtování sociálního pojištění (od 1. 1. 2009 je společná tisková sestava pro malé i velké organizace) a Přehled o počtu zaměstnanců.
 • Vznikly další nové tiskové sestavy v menu Mzdy/Zaměstnanci/Tiskové sestavy a to: Přehled o vyměřovacích základech pojistného (s kontrolou na maximální vyměřovací základ – PrVymZk2.frm), dále Podklady pro přílohu k žádosti o dávku (přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu) a dále Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), která od 1.1.2009 nahrazuje již neplatnou tiskovou sestavu Přihláška/Odhláška k nemocenskému pojištění).
 • Na tiskovou sestavu Karta zaměstnance byla přidána proměnná Druh důchodu – popis a ve mzdovém listu je tato proměnná připravena k použití.
 • Do menu Zaměstnanci / Daň z příjmu fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 13) pro zdaňovací období 2008.
 • Do Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 11).
 • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 14).
 • Podle platné legislativy došlo k úpravě transformační šablony Evidenčního listu důchodového pojištění a pro rok 2009 vznikl nový formulář.

Ostatní

 • Ve verzi START je nově možné plně využívat XML modul pomocí přepínače XML DataExchange, který najdete pod tlačítkem Komplet.
 • Od verze 11.030 nebude možné Money S3 instalovat ani spustit na systémech Windows 98 a Windows Me.
 • Od verze 11,030 lze používat data vytvořená ve školních (EDU) verzích Money S3 také ve verzi Start.
 • Externí program DBF export, spolupracující s Money S3, byl upraven tak, aby mohl exportovat i databáze adres a vystavených faktur, které prošly změnou struktury po zavedení dlouhých názvů adres.
 • Byla zapracována možnost nasměrovat každou instalaci Money S3, která se nachází na PC, na libovolný typ licence. Toto nasměrování musí provést technik.
 • V tiskové sestavě podkladů pro Intrastat se chybně plnily proměnné Číslo dokladuNázev dokladu a Celková cena dokladu.
 • Agregace položek ve výkazu Intrastat nyní funguje podle dvou klíčů: podle fakturační částky a nově také podle kódu pohybu zboží definovaném v kombinované nomenklatuře.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení