Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 11.000

Seyfor, a. s.
10. 01. 2008
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.092 (v distribuci od 20. 12. 2007) a verzí 11.000 (v distribuci od 21. 1. 2008).


Účetnictví

 • Podle formulářů platných pro zdaňovací období 2007 byly upraveny výpočty Podkladů pro výpočet daně z příjmu v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Podklad pro výpočet daně z příjmu pro fyzickou i právnickou osobu.
 • Podle platné legislativy byl zaktualizován tiskový formulář Přiznání k DPH (vzor č. 14).
 • Nastavení účetní roku / Obecné vznikl nový Seznam sazeb DPH jak pro základní, tak i sníženou sazbu. Zde je možné zadat výchozí sazby, které se budou automaticky nabízet v dokladech. Přímo při tvorbě nového dokladu je pak ve chvíli, kdy na dokladu ještě není žádná položka, povolena možnost vybrat hodnotu DPH z tohoto seznamu.
 • Přehledové sestavy nedokázaly zpracovat větší množství dat, tato funkce byla doladěna tak, aby správně pracovala i s velkými daty.
 • Byl opraven tisk Knihy závazků a Knihy pohledávek, možnost tisku Včetně úhrad.

Fakturace

 • V souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 5 na 9 %, byla pozměněna logika zpracování zálohových faktur (podrobnější metodiku najdete na https://money.cz/novinky-a-tipy/).
 • Vyúčtovací faktura, tlačítko Úhrady, záložka Odpočty záloh. Pokud do vyúčtovací faktury vstoupily zálohové doklady z jiného roku, než byla vyúčtovací faktura, nenaplnil se sloupec Odpočet v měně vyúčtovací faktury.
 • Při editaci položky bez vazby na sklad v již uložené Vystavené faktuře docházelo k situaci, kdy nebylo možné změnit počet měrných jednotek, tento problém byl odstraněn.
 • Bylo opraveno nefunkční filtrování podle adresy v seznamech položek přijatých a vystavených faktur.

Adresář

 • V seznamu Interních dokladů, který je otevřený ze záložky Doklady v prostředí Adresáře při zapnutém režimu CRM, probíhá nyní vytvářeníVzájemných zápočtů tak, že je adresa, na které je zrovna kurzor, automaticky nastavena do generovaných interních dokladů vzájemných zápočtů.
 • V dokladech, které se generují z Prodejního košíku (záložka Produkty), byla zakázána funkce pro uložení dokladu OK a nový, při normálním vystavování dokladů je tato funkce povolena.
 • V adrese byla upravena funkce vyhledávání DIČ na internetu tak, aby vyhovovala novým webovým stránkám, na které se odkazuje.
 • Funkce Slučování adres v seznamu adresáře nyní slučuje i přidružené aktivity a obchodní případy patřící vybraným adresám.
 • Hromadné operace se zásobami v prostředí Prodejního košíku adresáře způsobovaly problémy s následným vyskladňováním zásob do prodejního košíku, problém byl odstraněn.

Sklady

 • Na kartu skladu je možné nově zadat středisko. Při vystavování dokladu se pak toto středisko dosadí do jeho skladových položek.
 • Z dokladů Příjemka, Přijatý dodací list, Objednávka vydaná, Nabídka přijatá a Poptávka vydaná nebylo možné přidávat novou adresu do adresáře při ukládání dokladu, tato možnost byla povolena.
 • Pokud se v databázi skladových zásob vyskytl neplatný záznam, pak nebylo možné dokončit Skladovou uzávěrku. Program byl upraven tak, aby neplatné záznamy ignoroval.
 • Pokud ke skladové zásobě existuje skladový pohyb, program automaticky znemožní změnit počet desetinných míst takové zásoby.

Objednávky

 • Generování objednávek nyní v posledním kroku průvodce umožňuje uložit log soubor obsahující veškeré doklady, které ovlivnily generování objednávek.
 • Na položkách objednávkových dokladů byly opraveny klávesové zkratky.
 • V seznamech objednávkových dokladů nepracovala korektně funkce Součet u dokladů, které obsahovaly položky s typem ceny S DPH.

Mzdy

 • Nový formulář sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 7).
 • Nový formulář Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů FO (vzor č. 13).
 • Podle platné legislativy došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 15).
 • V souvislosti se změnou sazby daně z příjmu fyzických osob, která je pro rok 2008 stanovena na 15 %, došlo k úpravě výpočtu daně na Kartě mzdy, záložka Vyúčtování zaměstnanec, která se nyní počítá z tzv. superhrubé mzdy (což je součet celkových nákladů na tuto mzdu a vedlejších nákladů zaměstnavatele – sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel). Podrobnější metodiku zpracování mezd najdete na  https://money.cz/novinky-a-tipy/ .
 • V souvislosti s legislativou došlo k úpravě výpočtu nemocenských dávek, kdy se vyplácí nemocenská až od 4. dne nemoci, a dále vstoupil v platnost nový typ nepřítomnosti Karanténa, která je obdobou typu nepřítomnosti Nemoc.
 • Od 1. ledna 2008 se zavádí maximální roční vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného, který činí 48násobek průměrné měsíční mzdy. Výše maximálního ročního vyměřovacího základu se nastavuje na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd a kontrola na překročení tohoto limitu je zapracována na Kartě mzdy. Při uložení mzdy vás program upozorní, že výše tohoto limitu byla překročena, vypočítá a navrhne snížení odvodu pojistného.
 • Seznam položek navyšujících základ daně vyvolatelný z karty zaměstnance – záložka Mzdy / Platby byl změněn na seznam nepeněžních příjmů. Změna se projeví po založení nového období platnosti mzdových údajů (od ledna 2008).
 • V případě, že zaměstnanec nebyl vybrán z Adresáře, program umožní převzít údaje zadané na Kartě zaměstnance do Adresáře při uložení této karty.

Ostatní

 • Verze Money S3, která má vyšší datum vydání, než je datum exspirace aktualizace licence, nepůjde nainstalovat ani spustit. Pro spuštění programu bude třeba mít řádně provedenou aktualizaci licence.
 • Nástroje / Nastavení / Naplánování opakovaných akcí je možné si nastavit novou volbu Po úspěšném dokončení akce ukončit program Money.
 • Správce síťových licencí neodečítá licenci v případě, že je Money S3 spuštěné parametricky z příkazového řádku za účelem jednorázového XML exportu nebo importu. Týká se pouze licenčních čísel, která obsahují modul XML DE.
 • Pomocí menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace lze nyní jednoduše propojit Money S3 s jinými aplikacemi. Zatím jsou dostupná propojení pro programy Delfín a Taxedit. Propojení mohou být globální nebo uživatelská, podobně jako filtry nad seznamy.
 • Došlo k úpravě vzhledu editačních karet dokladů (faktury, všechny účetní doklady, objednávkové a skladové doklady), zejména pak k rozšíření a přesunutí některých editačních polí. V souvislosti s touto úpravou je nutné mít nastavené minimální rozlišení obrazovky na 800 x 600 pixelů, při nižším rozlišení nebude možné Money S3 a Kasa S3 spustit.
 • Byly doplněné skladové verifikace kontrolující vazby zálohových faktur na jejich položky.
 • XML import faktury přijaté nebo vystavené nedosazoval z XML dat Předkontaci dokladu, i když byla v datech obsažena. Oprava se týkala pouze daňové evidence.
 • Vypnutí volby Ověřovat dostupnost vzdáleného počítače se uložilo až při druhém uložení karty vzdáleného počítače. Nyní se toto nastavení uloží správně již napoprvé.
 • Verifikace Kontrola posloupnosti dokladů vybraných z číselné řady hlásila chybu na pokladním dokladu, který vznikl automaticky po vystavení hotovostní faktury, ke které byl vygenerován.
 • Byla upravena funkce vyhledávání záznamu v seznamech pomocí kolečka myši. Nyní lze bez problémů vyhledat záznam pomocí stávající funkce hledání podle počátečních znaků záznamu a případně ještě dohledat pomocí kolečka myši, aniž by se kurzor vrátil z vyhledaného záznamu zpět na začátek seznamu.
 • V seznamu Zakázek se v tiskovém formuláři Seznam zakázek rozšířený tiskne i nastavení uživatelského filtru.
 • V šabloně DPH_MFCR:XSLT, která slouží k exportu Přiznání k DPH na portál MFČR, se exportovaly elementy týkající se řádků přiznání č. 240 a 245 (tzv. nepropustitelné chyby) jako nulové v případě, že daň byla v těchto řádcích nulová. Správně mají být elementy prázdné.
 • Při vyplnění data plánovaného zahájení zakázky program hlásil chybu při ukládání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení