Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061

Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061
Seyfor, a. s.
27. 01. 2010
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061

Od poslední verze 11.050 (z října 2009) jsme do programu zavedli řadu dalších novinek, usnadňujících a urychlujících práci s Money S3, a samozřejmě jsme jej připravili i pro práci v legislativě roku 2010. Tento článek vás podobně seznámí se změnami, které nová verze 11.060 v rámci Aktualizace přináší.

Legislativní změny – účetnictví

 • Připravené seznamy byly rozšířeny a aktualizovány pro rok 2010.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace / byly aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě aktuálního formuláře.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace / byly aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů právnických osob na základě aktuálního formuláře.
 • Do seznamu Kódů plnění na kartě Členění DPH přibyla nová hodnota 3 – Dodání služeb. V Připravených seznamech pro rok 2010 je tento kód přidělen ke členění DPH Ř21 – Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě.
 • V menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Přiznání k DPH byl upraven průvodce tiskem přiznání k DPH, tiskový formulář a transformační šablona pro tiskopis vzor číslo 16 platný od 1. 1. 2010.
 • V menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Souhrnné hlášení byl průvodce tiskem doplněn o nové údaje potřebné pro elektronické podání. K dispozici je nová transformační šablona na rok 2010.
  Důležité upozornění: od roku 2010 je možné souhrnné hlášení podávat už jen elektronicky.

Legislativní změny – mzdy

 • Na základě platné legislativy o náhradě mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) dochází ke změně za první tři dny pracovní neschopnosti – zaměstnanci nepřísluší proplatit více než 24 odpracovaných hodin, i když má více jak osmihodinovou pracovní dobu.
 • S platností od 1. 1. 2010 vznikl nový číselník Druhů důchodu, který program nabízí např. v tiskové sestavě Oznámení o nástupu do zaměstnání. Přibyl jeden druh nový, tři byly přejmenovány a jeden zanikl. Neplatný druh se nabízí v číselníku na posledním místě.
 • Na základě platné legislativy byly pro období od 1. 1. 2010 zrušeny slevy na pojistném na sociální zabezpečení a s tím došlo k úpravám všech souvisejících tiskových sestav.
 • Podle platné legislativy byly do menu Tiskové sestavy přidány následující nové formulářePřehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 9), Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 15) a Vyúčtování srážkové daně z příjmů – Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 12).
 • Na základě platné legislativy byl přidán nový formulář i do menu Zaměstnanci / Tisk / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 14).

Hromadné přeúčtování dokladů

Funkce Přeúčtování dokladů provede podle nastavení proměnných na kartě Hromadného přeúčtování dokladů změnu zaúčtování dokladů a položek u označených dokladů. Funkce je přístupná pouze v podvojném účetnictví.

Hromadná operace pro Přeúčtování dokladů je možná na těchto dokladech: Faktury přijaté (bez záloh), Faktury vystavené (bez záloh), Interní dokladyBankovní dokladyPokladní dokladyZávazkyPohledávky a Skladové doklady (pouze samostatné skladové doklady nepatřící k faktuře – případné přeúčtování skladových dokladů vytvářených skladovými fakturami se děje automaticky při přeúčtování faktur).

Nové sloupce a filtrování v deníku

Do Peněžního a Účetního deníku byly přidány nové sloupce Číslo firmy a Firma. Navíc je možné filtrovat podle firmy a adresních klíčů firmě přiřazených.

Rychlejší kontrola neuhrazených faktur

Nad seznamem Vystavených a Přijatých faktur je nový přepínač Jen neuhrazené. Po zatržení volby se zobrazí v seznamu pouze neuhrazené faktury.

Pohodlnější a rychlejší výběr adres v dokladech

Na všech dokladech můžete použít tzv. Rychlý výběr adresy. Přímo do kolonky zapíšete začátek názvu hledané adresy a program ihned automaticky nabídne seznam vhodných adres (shodují se v názvu podle zadaného řetězce). Zde pak jen stačí vybrat hledanou adresu.

Přehledný výběr tiskových formulářů

Výběr tiskových formulářů je rychlejší a je zpřehledněna vizualizace výchozího formuláře a jeho popisu.

Rozšíření mzdové sestavy Příloha k žádosti o dávku

Tiskovou sestavu v menu Zaměstnanci / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je možné před tiskem editovat a upravovat podle potřeby.

Nový modul E-shop konektor propojuje Money S3 s libovolným e-shopem

Vlastní e-shop je pro řadu firem naprosto samozřejmou věcí a prodej po internetu bývá často označován jako jedna z možností, jak odolávat dopadům krize. K dobrým výsledkům obchodování na internetu jednoznačně přispívá možnost přímého propojení ekonomického systému s e-shopem.

Dosavadní situace vám jako zákazníkům umožňovala při výběru vhodného internetového obchodu volit mezi řešeními Zoner InShop, Vltava2000 a JetWEB MONEY. Od verze 11.060 přinášíme zákazníkům možnost využít univerzální rozhraní pro výměnu dat mezi Money S3 a libovolným e-shopem. Díky novému modulu E-shop konektor lze nyní mezi Money S3 a e-shopem přenášet v obou směrech informace o zákaznících, objednávkách a zboží, včetně jeho vlastností, jako jsou parametry (barva, rozměry), alternativy, náhrady a příslušenství či zařazování zboží do kategorií.

Modul E-shop konektor tedy funguje jako univerzální prostředník, který přijímá a zasílá všechna potřebná data na internetový obchod v univerzálním formátu XML. Podmínkou pro úspěšnou komunikaci je pak podpora tohoto formátu dat na straně e-shopu, zajištěná jeho výrobcem. K tomuto účelu slouží vývojářská dokumentace k modulu, kterou obdržíte při jeho zakoupení. Kromě toho mohou vývojáři vašeho e-shopu využít možnost konzultací přímo s Solitea, a.s.

K datu uvedení nové verze Money S3 11.060 oznámily podporu propojení Money S3 se svými e-shopy společnosti MK SOLUTIONS s.r.o.(www.mksolutions.cz) a oXy Online s.r.o. (www.oxid-eshop.cz). Společnost ZONER Software (www.zoner-inshop.cz) toto propojení dokončuje a testuje.

Jak propojit svůj e-shop s Money S3

 1. Kontaktujte svého dodavatele e-shopu a ověřte si, zda podporuje komunikaci s Money S3 pomocí E-shop konektoru.
 2. V prodejní síti CÍGLER SOFTARE, a.s., si pořiďte si nový modul Money S3 – E-shop konektor a nainstalujte si jej.
 3. V menu Money S3 Nástroje / Nastavení / Obchodování na internetu zvolte propojení s E-shop konektorem, zvolte nastavení složek pro export a import dat (lokální, síťové i FTP) a můžete začít pracovat.

Změny provedené ve verzi 11.061

 • Byla odstraněna chyba, která znemožňovala editaci a přidávání nových dokladů v systémech Windows 2000 a Windows 2000 Server.
 • Funkčnost elektronického obchodu Inshop 2000 již není vázána na licenční číslo, které podporuje nový elektronický obchod E-shop konektor.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení