Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061

Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061
Seyfor, a. s.
27. 01. 2010
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 11.060 a 11.061

Od poslední verze 11.050 (z října 2009) jsme do programu zavedli řadu dalších novinek, usnadňujících a urychlujících práci s Money S3, a samozřejmě jsme jej připravili i pro práci v legislativě roku 2010. Tento článek vás podobně seznámí se změnami, které nová verze 11.060 v rámci Aktualizace přináší.

Legislativní změny – účetnictví

 • Připravené seznamy byly rozšířeny a aktualizovány pro rok 2010.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace / byly aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě aktuálního formuláře.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace / byly aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů právnických osob na základě aktuálního formuláře.
 • Do seznamu Kódů plnění na kartě Členění DPH přibyla nová hodnota 3 – Dodání služeb. V Připravených seznamech pro rok 2010 je tento kód přidělen ke členění DPH Ř21 – Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě.
 • V menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Přiznání k DPH byl upraven průvodce tiskem přiznání k DPH, tiskový formulář a transformační šablona pro tiskopis vzor číslo 16 platný od 1. 1. 2010.
 • V menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Souhrnné hlášení byl průvodce tiskem doplněn o nové údaje potřebné pro elektronické podání. K dispozici je nová transformační šablona na rok 2010.
  Důležité upozornění: od roku 2010 je možné souhrnné hlášení podávat už jen elektronicky.

Legislativní změny – mzdy

 • Na základě platné legislativy o náhradě mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) dochází ke změně za první tři dny pracovní neschopnosti – zaměstnanci nepřísluší proplatit více než 24 odpracovaných hodin, i když má více jak osmihodinovou pracovní dobu.
 • S platností od 1. 1. 2010 vznikl nový číselník Druhů důchodu, který program nabízí např. v tiskové sestavě Oznámení o nástupu do zaměstnání. Přibyl jeden druh nový, tři byly přejmenovány a jeden zanikl. Neplatný druh se nabízí v číselníku na posledním místě.
 • Na základě platné legislativy byly pro období od 1. 1. 2010 zrušeny slevy na pojistném na sociální zabezpečení a s tím došlo k úpravám všech souvisejících tiskových sestav.
 • Podle platné legislativy byly do menu Tiskové sestavy přidány následující nové formulářePřehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 9), Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 15) a Vyúčtování srážkové daně z příjmů – Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 12).
 • Na základě platné legislativy byl přidán nový formulář i do menu Zaměstnanci / Tisk / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 14).

Hromadné přeúčtování dokladů

Funkce Přeúčtování dokladů provede podle nastavení proměnných na kartě Hromadného přeúčtování dokladů změnu zaúčtování dokladů a položek u označených dokladů. Funkce je přístupná pouze v podvojném účetnictví.

Hromadná operace pro Přeúčtování dokladů je možná na těchto dokladech: Faktury přijaté (bez záloh), Faktury vystavené (bez záloh), Interní dokladyBankovní dokladyPokladní dokladyZávazkyPohledávky a Skladové doklady (pouze samostatné skladové doklady nepatřící k faktuře – případné přeúčtování skladových dokladů vytvářených skladovými fakturami se děje automaticky při přeúčtování faktur).

Nové sloupce a filtrování v deníku

Do Peněžního a Účetního deníku byly přidány nové sloupce Číslo firmy a Firma. Navíc je možné filtrovat podle firmy a adresních klíčů firmě přiřazených.

Rychlejší kontrola neuhrazených faktur

Nad seznamem Vystavených a Přijatých faktur je nový přepínač Jen neuhrazené. Po zatržení volby se zobrazí v seznamu pouze neuhrazené faktury.

Pohodlnější a rychlejší výběr adres v dokladech

Na všech dokladech můžete použít tzv. Rychlý výběr adresy. Přímo do kolonky zapíšete začátek názvu hledané adresy a program ihned automaticky nabídne seznam vhodných adres (shodují se v názvu podle zadaného řetězce). Zde pak jen stačí vybrat hledanou adresu.

Přehledný výběr tiskových formulářů

Výběr tiskových formulářů je rychlejší a je zpřehledněna vizualizace výchozího formuláře a jeho popisu.

Rozšíření mzdové sestavy Příloha k žádosti o dávku

Tiskovou sestavu v menu Zaměstnanci / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je možné před tiskem editovat a upravovat podle potřeby.

Nový modul E-shop konektor propojuje Money S3 s libovolným e-shopem

Vlastní e-shop je pro řadu firem naprosto samozřejmou věcí a prodej po internetu bývá často označován jako jedna z možností, jak odolávat dopadům krize. K dobrým výsledkům obchodování na internetu jednoznačně přispívá možnost přímého propojení ekonomického systému s e-shopem.

Dosavadní situace vám jako zákazníkům umožňovala při výběru vhodného internetového obchodu volit mezi řešeními Zoner InShop, Vltava2000 a JetWEB MONEY. Od verze 11.060 přinášíme zákazníkům možnost využít univerzální rozhraní pro výměnu dat mezi Money S3 a libovolným e-shopem. Díky novému modulu E-shop konektor lze nyní mezi Money S3 a e-shopem přenášet v obou směrech informace o zákaznících, objednávkách a zboží, včetně jeho vlastností, jako jsou parametry (barva, rozměry), alternativy, náhrady a příslušenství či zařazování zboží do kategorií.

Modul E-shop konektor tedy funguje jako univerzální prostředník, který přijímá a zasílá všechna potřebná data na internetový obchod v univerzálním formátu XML. Podmínkou pro úspěšnou komunikaci je pak podpora tohoto formátu dat na straně e-shopu, zajištěná jeho výrobcem. K tomuto účelu slouží vývojářská dokumentace k modulu, kterou obdržíte při jeho zakoupení. Kromě toho mohou vývojáři vašeho e-shopu využít možnost konzultací přímo s Solitea, a.s.

K datu uvedení nové verze Money S3 11.060 oznámily podporu propojení Money S3 se svými e-shopy společnosti MK SOLUTIONS s.r.o.(www.mksolutions.cz) a oXy Online s.r.o. (www.oxid-eshop.cz). Společnost ZONER Software (www.zoner-inshop.cz) toto propojení dokončuje a testuje.

Jak propojit svůj e-shop s Money S3

 1. Kontaktujte svého dodavatele e-shopu a ověřte si, zda podporuje komunikaci s Money S3 pomocí E-shop konektoru.
 2. V prodejní síti CÍGLER SOFTARE, a.s., si pořiďte si nový modul Money S3 – E-shop konektor a nainstalujte si jej.
 3. V menu Money S3 Nástroje / Nastavení / Obchodování na internetu zvolte propojení s E-shop konektorem, zvolte nastavení složek pro export a import dat (lokální, síťové i FTP) a můžete začít pracovat.

Změny provedené ve verzi 11.061

 • Byla odstraněna chyba, která znemožňovala editaci a přidávání nových dokladů v systémech Windows 2000 a Windows 2000 Server.
 • Funkčnost elektronického obchodu Inshop 2000 již není vázána na licenční číslo, které podporuje nový elektronický obchod E-shop konektor.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních