Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.092
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 11.092

Solitea, a.s.
16. 02. 2011
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 11.091 (v distribuci od 31. 1. 2011) a verzí 11.092 (v distribuci od 17. 2. 2011).

Účetnictví

 • Při tisku Přiznání k DPH (vzor 17) se zrušilo nadbytečné plnění řádků 10, 11, 25, 32, 33, 34 a 42 nulami v případě, kdy neexistují údaje pro stranu 2. Při tisku sestavy se správně plní řádky 25, 33 a 51 s nárokem na odpočet a při exportu přiznání k DPH vzor 17 do EPO se správně plní řádky 52, 53 a 66.
 • Pokud se generují interní doklady reverse charge s nárokem na odpočet pouze s volbou S položkami pro odpočet daně k přijatým fakturám v cizí měně, program použije kurz a datum plnění DPH podle data uplatnění DPH z této přijaté faktury. V ostatních případech použije kurz cizí měny a dosadí datum plnění DPH na základě data plnění z této přijaté faktury.
 • Doklady v seznamech přijatých, vystavených faktur, pohledávek a závazků je možné nově filtrovat dle data uplatnění DPH.

Fakturace

 • Ve fakturách se na skladových položkách typu Komplet nebo Sada zobrazuje hodnota pole Pořizovací cena.

Sklady

 • Přehledové sestavy ve skladech nyní umí využívat funkci Včetně pohybů s nulovou cenou pro všechny tiskové výstupy bez omezení.
 • Pokud jsou na kartě zásoby definované Vedlejší měrné jednotky a použijí se při prodeji, pak se při prodeji z prostředí prodejního košíku na položkách objednávky a dodacího listu správně vypočítá sloupec Zbývá vyřídit měrných jednotek.
 • Byla upravena šablona pro elektronické podání výkazu Intrastat – nově se uvádí měrné jednotky s přesností na tři desetinná místa.

Mzdy

 • V tiskové sestavě Mzdy / Tisk / Vyúčtování srážkové daně z příjmu se správně zobrazuje hodnota proměnné v úhrnu sloupce 8a Vyúčtovaná částka.
 • Do tiskové sestavy Zaměstnanci / Přehled čerpání dovolené se u proměnných Nárok celkemŘádný nárok z běžného roku a Převod dovolené z minulého roku vybere vždy mzdové období zaměstnance spadající do zvoleného měsíce a roku tiskové sestavy.
 • Do menu Zaměstnanci / Potvrzení o zdanitelných příjmech byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 19 pro rok 2011.
 • V seznamu Mezd se správně zobrazuje hodnota ve sloupci Superhrubá mzda.
 • Podle platné legislativy byla upravena šablona pro elektronické podání tiskové sestavy Vyúčtování sociálního pojištění / Přehled o výši pojistného (PVPOJ10).
 • Do menu Zaměstnanci / Evidence důchodového pojištění byl doplněn aktuální formulář ČSSZ 89 3872 – I/2009.
 • V tiskové sestavě Zaměstnanci / Potvrzení o zdanitelných příjmech se správně tiskne hodnota na řádku 18.

Ostatní

 • Uživatel, který obnoví zálohu agendy na jiném počítači, je schopen korektně používat export a import prostřednictvím nastaveného E-shop konektoru. Nyní je funkce ošetřena tak, že stačí nastavení E-shop konektoru pouze znovu uložit a uživatel může výměnu dat opět používat bez omezení.
 • Uživatel, který obnoví zálohu agendy na jiném počítači, může korektně používat datovou výměnu mezi agendou Účetní centrály a Účetního klienta. Původní nastavení cest pro export a import dat se automaticky při prvním otevření seznamu externích aplikací vymaže a uživatel má možnost nastavit definice Účetní centrály a Účetního klienta znovu.
 • Sjednotilo se zobrazování rozpisu cen skladových položek vedených ve vedlejších měrných jednotkách. Na všech dokladech je rozpis cen na položkách vždy uvedený v domácí měně, stejně jako u položek vedených v hlavní množstevní jednotce.
 • V menu Agenda / Datové soubory / Nastavení agend se nastavení agend vyloučených z hromadných operací s datovými soubory už správně ukládá i uživatelům, kteří mají v přístupových právech zadanou nějakou uživatelskou konfiguraci. Toto nastavení je společné pro všechny uživatele.
 • U neskladových položek objednávek a zálohových faktur se správně zobrazuje pole Zbývá vyřídit.
 • V programu S3 Kasa byla zavedena podpora vedlejších měrných jednotek zásob. Nyní se u zásob s nastavenou vedlejší měrnou jednotkou jako výchozí množstevní jednotkou pro prodej po přidání do prodejky v S3 Kase počet MJ vztahuje ke zvolené měrné jednotce.
 • Uživatel používající pro obchodování na internetu elektronický obchod E-shop konektor má možnost nastavit jednotlivým zásobám tzv.Alternativní zásobu, kterou zadává na Kartě zásoby. Při použití této funkce dojde ke vzájemnému provázání obou zásob. Nově se na on-line obchod při exportu změněné zásoby exportují obě varianty.
 • Ke skladovým položkám faktur je možné přidávat výrobní čísla pomocí pokladní komponenty Snímač čárového kódu připojený na sériový port.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních