Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 11.094
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 11.094

Seyfor, a. s.
10. 04. 2011
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.092 (v distribuci od 18. 02. 2011) a verzí 11.094 (v distribuci od 11. 04. 2011).

Účetnictví

  • Byly aktualizovány výkazy pro příspěvkové organizace pro rok 2011 (Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát – základní a příspěvkové organizace).
  • U přiznání k DPH za období, jehož počátek spadá za datum 1. 4. 2011 včetně, bude program koeficienty řádků 52 a 53 v Průvodci přiznáním k DPH brát, jako by byly zadané v procentech. Tato změna má vliv na výpočet hodnoty odpočtu na řádku 52 a na hodnoty koeficientů zobrazované v tiskové sestavě na řádcích 52 a 53. Stávající hodnoty koeficientů v průvodci je nutné odpovídajícím způsobem ručně změnit, program provede pouze jejich matematické zaokrouhlení na celá čísla.
  • Na základě legislativních změn platných od 1. 4. 2011 vznikla nová tisková sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti – najdete ji v menu Účetnictví / Tiskové sestavy umístěnou pod položkou Přiznání k DPH. Sestava slouží k tisku Výpisu z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se o povinnou přílohu k sestavě Přiznání k DPH v případě, že jste uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. Sestavu je možné podávat pouze v elektronické podobě pomocí nové XSLT šablony (buď s pomocí datových stránek ve stanoveném formátu XML, nebo s pomocí aplikace EPO), program však umožňuje i tisk této sestavy pro vaše interní potřeby.

Analýzy

V hlavním menu vznikla nová položka Analýzy, kterou najdete mezi moduly Objednávky a Mzdy. Do menu Analýzy se sdružily dva moduly:

  • Účetní analýzy a Účetní sestavy – jde o doteď používaný modul Aktivní saldo a jeho tiskový výstup Obecné sestavy. Pro zachování kompatibility se staršími verzemi je možné i nadále spouštět Účetní analýzy (dříve Aktivní saldo) z menu Účetnictví / Aktivní saldo / Účetní analýzy a tiskovou sestavu Účetní sestavy (dříve Obecné sestavy) spouštět z menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Obecné účetní sestavy. Rozhodně však doporučujeme využít přehlednějšího uspořádání a od verze 11.094 oba moduly spouštět z menu Analýzy.
  • Skladové analýzy – zcela nový placený modul Money S3, jehož funkčnost je podmíněna licenčním číslem, které jej povoluje. Jedná se o aparát poskytující analýzy (řezy) nad datovou analýzou proměnných skladových pohybů. Primárně slouží jako základní analytický nástroj skladových pohybů. Je funkční jak v podvojném účetnictví, tak i v daňové evidenci, podmínkou je ovšem existence modulu Sklady v licenčním čísle. Pokud tento modul nemáte zakoupený, můžete si jeho funkčnost vyzkoušet v ostré verzi 10krát. Ve zkušební verzi START, kde je použití modulu omezené pouze standardními omezeními této verze, musíte zvolit Skladové analýzy jako volitelný komplet.

Ostatní

  • Na přihlašovací stránce do Datových schránek se zachová vyplněný login a heslo. Pro přihlášení do datové schránky stačí opsat kód z obrázku (tzv. captchu) a pak stisknout tlačítko Přihlásit.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení