Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 12.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 12.000

Změny a novinky Money S3 verze 12.000
Seyfor, a. s.
31. 10. 2011
Doba čtení15 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 12.000

Od verze Money S3 12.000 došlo k mnoha novinkám a vylepšením, které vám mj. usnadní práci, ušetří čas a sníží chybovost při pořizování dat. Tento článek podrobně popisuje všechny rozšířené nebo změněné funkce verze 12.000, která je v distribuci od řína 2011.[toc depth=1]

Stáhněte si Money S3 12.000!

Videonovinky a návody

[div class=“info half“]

Souběžně s „klasickým“ popisem novinek této verze vám také představujeme vybraná zlepšení, nové funkce a moduly ve formě krátkých videí. Klepnutím na ikonu u vybrané novinky se přepnete na konkrétní video. Používáme YouTube a doporučujeme vám zapnout  na liště přehrávání videa režimy „celá obrazovka“ a „vysoké rozlišení“.

[/div]

Elektronická podání na portál MFČR

Přímá komunikace s Daňovým portálem MFČR pro odesílání Přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro daňové účely.

http://youtu.be/NrevnEOooEA

Export tiskových sestav do Excelu

Nyní lze exportovat libovolnou tiskovou sestavu do Excelu včetně věrného formátování pro vaše další zpracování.

http://youtu.be/nZNYV_jotk8

Homebanking: podpora FIO, mBank a další novinky

V elektronickém platebním styku jsou nově zařazeny i FIO a mBank; navíc má homebanking od této verze i zlepšené nastavení.

Kniha jízd – generování jízd přímo z faktur

S novou  funkcí v modulu Kniha jízd a cestovní náhrady můžete generovat novou jízdu přímo z faktury, bez opisování dat..

Nový modul Servis (praktická ukázka)

S tímto novým modulem budete snadno organizovat, evidovat a řídit veškeré činnosti související se servisem, reklamacemi a opravami. Více informací najdete na samostatné stránce.

Nový způsob komunikace s daňovým portálem MFČR vám usnadní elektronická podání

V současné době program Money S3 podporuje přímou komunikaci s Ministerstvem financí ČR, konkrétně přes Daňový portál MFČR – podatelnu EPO (Elektronická podání). Odesílat je možné tyto písemnosti: Přiznání k DPHSouhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely (Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti).

Jak na to: Písemnost pošlete ze Seznamu podání tlačítkem Odeslat. Příslušné orgány MFČR ji pak zpracovávají řádově několik dní. Výsledný stav zpracování (úspěšně přijato, odmítnuto) zjistíte pomocí tlačítka v seznamu Dotaz na stav.

NÁŠ TIP: Stáhněte si podrobný popis funkce Elektronická podání!

Vystavené faktury přenášíme přímo do webové služby České pošty „Podání online“

Podání online je webová aplikace určená pro hromadné podavatele – smluvní partnery České pošty. Slouží pro zpracování podkladů potřebných k podání poštovních poukázek a zásilek, k archivaci dat o podaných zásilkách a k tisku adresních štítků.

Jak na to: V seznamu Vystavených faktur najdete na nástrojové liště nové tlačítko Podání online. Pomocí této funkce můžete exportovat buď označené, nebo všechny vystavené faktury ve formátu CSV, který lze importovat do online aplikace České pošty, a to jako adresáta nebo zásilku. Po exportu se zobrazí standardní okno pro uložení souboru, nabízí se adresář PRINT.

NÁŠ TIP: stáhněte si podrobný popis používání funkce Podání on-line!

Veškeré tiskové sestavy exportujeme přímo do Excelu

Jde o jednu z nejžádanějších funkcí Money S3. V nové verzi můžete v tiskovém dialogu exportovat libovolnou z mnoha stovek dostupných tiskových sestav do Excelu, včetně zachování plného formátování. Díky tomu ji pak dokážete dále upravovat a využívat v Excelu podle svých potřeb.

Jak na to: Na kartě Nastavení tisku u libovolné sestavy tlačítkem Export rozbalíte varianty a zvolíte XLS Export. Sestavu pak uložíte na vybrané místo.

Efektivnější nastavení homebankingu a podpora nových bank Fio a mBank

Nastavení elektronického platebního styku se provádí novým způsobem. Money S3 nejprve nabídne peněžní ústav, kterého jste klientem. Po potvrzení se zobrazí jen ty služby homebankingu, které vybraný peněžní ústav podporuje.

Integrace se službou Logobox – když potřebujete logo vašeho partnera

Na Kartě adresáře je nyní umožněna komunikace s online službou Logobox, databází log českých a slovenských firem. V případě, že v je databázi uložené logo firmy s IČ zadaným na adresní kartě, dá se jednoduchým způsobem načíst přímo do karty.

Jak na to: V záložce Logo najdete online odkaz Načíst logo. Po jeho stisku se na základě  zadaného na Kartě adresáře přenese z portálu LOGObox.cz logo konkrétní firmy do karty zcela automaticky.

Tip: Služba Logobox je bezplatná. Propagujte svoji společnost vložením svého loga do této databáze.

Nová záložka Naše firma přehledně zobrazí strukturu firmy aktuální agendy

Záložka Naše firma je umístěná na panelu Money a slouží k získání rychlého přehledu o struktuře a nastavení účtované agendy. Naše firma je uspořádaná do „rozbalitelné“ stromečkové struktury a program si vždy pamatuje poslední nastavení. Záložku s výhodou použijete pro získání přehledu a snadnou konfiguraci agendy, jejích účtů a pokladen, středisek, zaměstnanců, majetku a skladů.

Kniha jízd a cestovní náhrady s automaticky tvořenými záznamy z faktur a čerpáním PHM po etapách

Modul Kniha jízd a cestovní náhrady umožňuje automaticky vkládat záznamy do Knihy jízd na základě faktur a dodacích listů obsahujících zásobu typu Služba, která je uvedená v seznamu služeb na kartě Nastavení agendy / záložka Jízdy. Po vytvoření jízdy z prodejního nebo nákupního dokladu se mezi jízdou a fakturou (resp. dodacím listem) vytvoří vazba.

Jak na to: Nad seznamem dokladů pomocí tlačítka Vytvoř doklad vygenerujete jízdy do Knihy jízd buď pro doklad pod kurzorem, nebo pro více označených dokladů současně. Vytvořená jízda se zobrazuje ve Vazbách.

Dalším vylepšením Knihy jízd je možnost přiřadit jednotlivá čerpání pohonných hmot z karty vozidla konkrétní etapě jízdy, a to buď ručně, nebo automaticky podle parametrů zadaných v nastavení agendy.

Volbou Připojovat automaticky čerpání PHM k etapám můžete v Nastavení agendy stanovit automatický režim vhodného čerpání PHM k vytvořeným etapám.

Čerpání PHM můžete na Kartě vozidla připojit k jízdám.

Na Kartě čerpání PHM se dají doplnit údaje a následně se toto čerpání přiřadí ke konkrétní jízdě.

Nový modul Servis usnadní práci a ušetří čas všem servisním firmám a opravnám

Spolu s novou verzí Money S3 byl uvolněn zcela nový rozšiřující modul Servis. Ten znamená konec papírové či „Excelovské“ evidenci servisní agendy – s jeho pomocí budete snadno organizovat, evidovat a řídit veškeré činnosti související se servisem, reklamacemi a opravami v libovolném podnikatelském oboru. Modul obsahuje agendy pro vyřizování zakázek záručního i pozáručního servisu a reklamací, stejně jako evidenci oprav zadaných u vašich dodavatelů. Modul lze přizpůsobit libovolnému odvětví: od prostého řešení reklamací internetového obchodu až po servis a opravy například bílé techniky, počítačů, automobilů, strojních zařízení apod. Modul umožňuje sledování historie každé opravy, klientů a jejich platební morálky. Z modulu lze přímo vystavovat faktury a další související doklady – žádný údaj nebudete muset zadávat vícekrát. Více informací naleznete na samostatné stránce, nebo si můžete rovnou stáhnout podrobný popis modulu Servis v PDF.

Z dalších novinek a změn v nové verzi vybíráme

Účetnictví

 • Nově můžete editovat cenu Celkem za položku u interních dokladů (PU), resp. pohledávek a závazků (DE). Money tak umožní dostát nařízení MF ČR pro vykazování tzv. přenesení daňové povinnosti, které ukládá vykázat a dodržet jak přesný Počet MJ, tak i přesnouCelkovou cenu.
 • Je usnadněno hledání v seznamu Účetní analýzy pro párovací symbol, použitý ve struktuře analýzy na libovolném místě.
 • Rozšířila se funkčnost tlačítka Pevný kurz a jím nabízených voleb V menu Nástroje / Seznamy / Cizí měny.

Fakturace

 • Zálohové faktury ve vyúčtovací faktuře přehledněji přebírají na položku odpočtu zálohy potřebné hodnoty.
 • Nově se tisknou Poznámky neskladových položek přijatých faktur.

Sklady a objednávky

 • Podpora tisku prodejních cen na dokladu Příjemka umožňuje vytvořit formulář obsahující proměnné prodejních cen jednotlivých skladových položek, a to u všech typů zásob včetně složených karet a jejich složení.
 • Nový sloupec Popis vám zpřehlední záložky Nezaúčtované a Zaúčtované v seznamu Sklady / Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen.
 • Zlepšilo se zabezpečení prodejních a pořizovacích cen. Uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zakázanou editaci nabídnutéProdejní ceny, nyní nemají přístup k poli Cena na skladových položkách dokladů ve vedlejších MJ. Podobně se uživatelům, kteří nemají povoleno při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, netiskne hodnota proměnných Pořizovací cena za MJ a Pořizovací cena celkem.
 • Do Přístupových práv byla zavedena nová volba Možnost ručního vyřizování objednávek.
 • Byl upraven výpočet slevy aktuální ceny na položce skladového dokladu při použití vedlejších měrných jednotek i pro případy, kdy jsou jednotky dosazeny ručně.
 • Zrychlilo se filtrování seznamu Zásoby na skladě vyvolaného přes tlačítko Informace/Pohyby.

Mzdy a personalistika

 • Byla optimalizována velikost PDF souboru pro tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP.
 • V sestavě Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o výši pojistného můžete editovat pole Počet zaměstnanců. Změnil se i výpočet tohoto pole – pokud existuje v daném měsíci zaměstnanec, který má stejnou vazbu na adresu jako některý z předchozích zaměstnanců daného měsíce (souběh pracovních poměrů), do počtu zaměstnanců se již nezahrnuje.
 • V menu Mzdy / Zaúčtování záloh a Zaúčtování mezd můžete pohodlněji zadávat data pomocí klávesy F12, která naplní stejnou hodnotou všechna pole obsahující datum.
 • V ČRPM nad agendou je zakázané přidávání a kopírování nových záznamů.

Majetek

 • Při nastaveném způsobu vytváření odpisů Účetní rovny daňovým u majetku zařazeného ve skupinách Nezařazeno1. mimořádná a 2. mimořádná se správně generuje plán účetních odpisů.
 • U majetku, u kterého nebyl v roce zařazení uplatněn daňový odpis, a zároveň v druhém roce po zařazení bylo provedeno technické zhodnocení, je upraven výpočet daňových odpisů.
 • Dále byl upraven výpočet daňových odpisů v případech, kdy v roce zařazení bylo provedeno zvýšení vstupní ceny a následovalo technické zhodnocení.

Ostatní

 • Pro Windows 7 bylo optimalizováno zobrazování při zvětšení textu na 125% nebo 150% velikost.
 • Prodejní novinkou je komplet Skladurčený firmám, které nevedou účetnictví, ale potřebují profesionální nástroj pro správu skladu a vedení obchodní agendy. Podporuje evidenci faktur, skladových dokladů, objednávek, pokladen apod.

 • V základním menu se zobrazí položka Finance, která obsahuje pokladnu, banku, interní doklady, pohledávky a závazky.Na dokladech není nutné zadávat Předkontaci a Členění DPH.
 • Nový Identifikační PIN zjednodušuje komunikaci s technickou podporou nebo obchodním oddělením například při nákupu nových modulů – místo zdlouhavého diktování licenčního čísla stačí nyní sdělit unikátní sedmimístné číslo, přiřazené k vaší licenci. Identifikační PIN se zobrazuje v pravém dolním rohu okna Money S3. Pokud jej zde nevidíte, stačí poklepat na ikonu v pravém dolním rohu okna Money S3 a program si PIN načte přes internet z registračního serveru.

 • Pohodlnější instalace nových verzí – v instalačním programu nezadáváte licenční číslo, ale pouze volíte, zda bude licence lokální nebo síťová. Licenční číslo se zadává až při prvním spuštění Money S3.
 • Snadnější ověření vaší aktualizace. S blížícím se termínem exspirace aktivačního kódu se program každý den při prvním spuštění pokusí automaticky obnovit aktivační kód bez nutnosti zásahu uživatele.
 • Rozšíření licence o další moduly je nyní možné provést bez změny licenčního čísla – jednotlivé moduly programu Money S3 nyní jednoduše zakoupíte pomocí tzv. přídavného kódu.

Jak na to: nový Licenční manažer Money S3 (menu Nápově­da) vám umožní mimo jiné pohodlně rozšiřovat vaši licenci. Po poklepání na odkazAktualizovat moduly se manažer spojí s registračním centrem a ověří, zda máte objednanou a uhrazenou licenci pro nové moduly – na obrázku se jedná o modul Servis, identifikovaný Přídav­ným kódem. Pokud je licence v pořádku, aktualizace proběhne automaticky a modul se ihned objeví v hlavní nabídce Money S3.

 • Dále byla pro uživatele síťové licence zave­dena možnost tzv. vyhrazení licence, kterou využijete např. pro provozování Money S3 při odpojení notebooku od sítě, v níž je spuštěný správce síťových licencí.
 • Nově zavedená funkce Infobox vás bude pružně informovat nejen o novinkách týkajících se programu samotného, ale také o legislativních změnách, různých akcích v rámci školení programu či o nabídkách nových modulů.
 • Byla rozšířena funkce podepisování PDF exportu tisku s pomocí novějších verzí certifikátů.
 • Pro přihlášení do webového rozhraní dato­vých schránek stačí jen opsat bezpečnostní obrázkový kód. Přihlašovací jméno a heslo se doplní automaticky z konfigurace agendy nebo z přístupových práv uživatele.
 • ISDS (Informační systém datových schránek) je vylepšen o automatické odhlášení od datové schránky při přepínání mezi agendami nebo uživateli. Navíc do seznamu nepřečte­ných zpráv nově vstupují i zprávy odesílatelů, kteří nejsou orgány veřejné moci.
  Byl upraven Průvodce tiskovým expor­tem – před jeho spuštěním se pro aktuální tiskovou sestavu z Připravených seznamů automaticky provede synchronizace definic exportu tisku a program bez nutnosti provést aktualizaci připravených seznamů nabídne všechny definice již na první straně průvodce v roletové nabídce u volby Výběr nastavení.
 • Vyšší bezpečnost zálohování agend nově zahrnuje také konfigurační soubory modulů e-shop konektor, centrála/klient a iDoklad.
 • Nová uživatelská konfigurace umožní nastavit pořadí a velikost sloupců v účetních a objednávkových dokladech.
 • E-shop konektor umožňuje nastavit záso­bám alternativní zboží i v případě, kdy na skladě není produkt, který zákazník požadu­je. Navíc import dat pomocí e-shop konekto­ru nově podporuje import objednávky, která obsahuje položky s identickým názvem.
 • Import XML je optimalizován i pro data o velkých objemech.
 • Rychlejší prodej s Money S3 Kasa – při prodeji zásoby s evidencí výrobních čísel program automaticky nabídne seznam všech dostupných výrobních čísel.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení