Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 12.050
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 12.050

Seyfor, a. s.
14. 12. 2011
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.001 (v distribuci od listopadu 2011) a verzí 12.050 (v distribuci od prosince 2011)[toc]

Účetnictví

 • Na základě legislativních změn zákona o DPH 235/2004 Sb. (tzv. sazbová novela platná od 1. 1. 2012) došlo v Money S3 k následujícím úpravám:
  • Na odpočtovou položku faktur byl zaveden příznak Zdaněná záloha, který využijete v případě, kdy do vyúčtovací faktury přidáváte již zdaněnou zálohu. Implicitně se tento příznak zapíná/vypíná podle toto, jaké členění DPH bylo na přidávaných zálohách použito. Podle novely totiž nezdaněné zálohy v režimu tzv. Přenesené daňové povinnosti neovlivňují daň (DPH).
  • Na odpočtové položky faktur byl zaveden příznak Konečný odpočet. Tento příznak využijete tehdy, když částka DPH záloh zůstane nevypořádaná z hlediska odpočtu (v režimu Přenesené daňové povinnosti se odpočítává pouze základ). Pokud je příznak Konečný odpočetaktivní, doklad, z něhož se odpočet provádí, se již nezobrazí v seznamu nevypořádaných zálohových dokladů.
  • Byl upraven formulář pro vystavenou fakturu – nově se vykazuje základ pro Přenesenou daňovou povinnost, který je na dokladu povinen uvést vystavitel.
  • Došlo k rozšíření množiny komodit podléhajících režimu Přenesené daňové povinnosti o stavební práce (kód předmětu plnění je 4) a zároveň ke zjednodušení vykazování tzv. ostatních komodit, které mají být vykazovány společně pod kódem předmětu plnění 5 (dříve se musely uvádět zvlášť pod kódem kombinované nomenklatury). Nové kódy předmětu plnění můžete zadávat na členěních DPH týkajících se tohoto režimu. (Podrobnější informace naleznete na https://money.cz/navod/ – metodika Aparát přenesené daňové povinnosti.)
 • Funkčnost Daňové evidence byla rozšířena o tuzemský i zahraniční reverse charge. Nyní je obdobná jako v agendách podvojného účetnictví (interní doklady obsahují položky a jsou daňové – DPH doklady, v seznamu faktur přijatých je možné vytvořit daňové doklady reverse charge). Dá se totiž očekávat, že vzhledem k zařazení vyjmenovaných stavebních prací do režimu tzv. Přenesení daňové povinnostia také s úpravou snížené sazby DPH z 10 % na 14 % budou tuto funkcionalitu ve zvýšené míře potřebovat i uživatelé daňové evidence.
 • V průvodci tiskové sestavy Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) je nyní možné datem plnění DPH omezit období, za které se sestava tiskne.

Fakturace

 • Do Reverse charge (faktury přijaté) nově vstupují i zdaněné zálohy (odpočtové položky, na kterých je zapnutý přepínač Zdaněná záloha, mají typ ceny jen základ a členění DPH je bez vlivu).

Sklady

 • V seznamu Zásob na skladě funguje tisk karty zásoby, která je zařazená do skladové podskupiny, i se zapnutým zobrazením skladových skupin.

Cestovní náhrady

 • Byla upravena funkce pro připojování čerpání k jednotlivým etapám jízd. V nastavení agendy je nyní možné zadat maximální počet kilometrů i maximální počet minut, o které se jízda k čerpání prodlouží.

Ostatní

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2012 – v seznamu snížených sazeb DPH je nová sazba 14 %, dále byla v časově rozlišitelných parametrech mezd změněna hodnota průměrné mzdy, slevy na poplatníka, daňového zvýhodnění na dítě a redukčních hranic pro náhradu mzdy.
 • V menu Účetnictví / Seznam podání bylo rozšířeno obecné chybové hlášení Selhala komunikace s Podatelnou elektronických podání tak, aby bylo možné lépe diagnostikovat příčinu selhání komunikace s podatelnou elektronických podání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení