Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 12.050
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 12.050

Solitea, a.s.
14. 12. 2011
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.001 (v distribuci od listopadu 2011) a verzí 12.050 (v distribuci od prosince 2011)[toc]

Účetnictví

 • Na základě legislativních změn zákona o DPH 235/2004 Sb. (tzv. sazbová novela platná od 1. 1. 2012) došlo v Money S3 k následujícím úpravám:
  • Na odpočtovou položku faktur byl zaveden příznak Zdaněná záloha, který využijete v případě, kdy do vyúčtovací faktury přidáváte již zdaněnou zálohu. Implicitně se tento příznak zapíná/vypíná podle toto, jaké členění DPH bylo na přidávaných zálohách použito. Podle novely totiž nezdaněné zálohy v režimu tzv. Přenesené daňové povinnosti neovlivňují daň (DPH).
  • Na odpočtové položky faktur byl zaveden příznak Konečný odpočet. Tento příznak využijete tehdy, když částka DPH záloh zůstane nevypořádaná z hlediska odpočtu (v režimu Přenesené daňové povinnosti se odpočítává pouze základ). Pokud je příznak Konečný odpočetaktivní, doklad, z něhož se odpočet provádí, se již nezobrazí v seznamu nevypořádaných zálohových dokladů.
  • Byl upraven formulář pro vystavenou fakturu – nově se vykazuje základ pro Přenesenou daňovou povinnost, který je na dokladu povinen uvést vystavitel.
  • Došlo k rozšíření množiny komodit podléhajících režimu Přenesené daňové povinnosti o stavební práce (kód předmětu plnění je 4) a zároveň ke zjednodušení vykazování tzv. ostatních komodit, které mají být vykazovány společně pod kódem předmětu plnění 5 (dříve se musely uvádět zvlášť pod kódem kombinované nomenklatury). Nové kódy předmětu plnění můžete zadávat na členěních DPH týkajících se tohoto režimu. (Podrobnější informace naleznete na https://money.cz/navod/ – metodika Aparát přenesené daňové povinnosti.)
 • Funkčnost Daňové evidence byla rozšířena o tuzemský i zahraniční reverse charge. Nyní je obdobná jako v agendách podvojného účetnictví (interní doklady obsahují položky a jsou daňové – DPH doklady, v seznamu faktur přijatých je možné vytvořit daňové doklady reverse charge). Dá se totiž očekávat, že vzhledem k zařazení vyjmenovaných stavebních prací do režimu tzv. Přenesení daňové povinnostia také s úpravou snížené sazby DPH z 10 % na 14 % budou tuto funkcionalitu ve zvýšené míře potřebovat i uživatelé daňové evidence.
 • V průvodci tiskové sestavy Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) je nyní možné datem plnění DPH omezit období, za které se sestava tiskne.

Fakturace

 • Do Reverse charge (faktury přijaté) nově vstupují i zdaněné zálohy (odpočtové položky, na kterých je zapnutý přepínač Zdaněná záloha, mají typ ceny jen základ a členění DPH je bez vlivu).

Sklady

 • V seznamu Zásob na skladě funguje tisk karty zásoby, která je zařazená do skladové podskupiny, i se zapnutým zobrazením skladových skupin.

Cestovní náhrady

 • Byla upravena funkce pro připojování čerpání k jednotlivým etapám jízd. V nastavení agendy je nyní možné zadat maximální počet kilometrů i maximální počet minut, o které se jízda k čerpání prodlouží.

Ostatní

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2012 – v seznamu snížených sazeb DPH je nová sazba 14 %, dále byla v časově rozlišitelných parametrech mezd změněna hodnota průměrné mzdy, slevy na poplatníka, daňového zvýhodnění na dítě a redukčních hranic pro náhradu mzdy.
 • V menu Účetnictví / Seznam podání bylo rozšířeno obecné chybové hlášení Selhala komunikace s Podatelnou elektronických podání tak, aby bylo možné lépe diagnostikovat příčinu selhání komunikace s podatelnou elektronických podání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních