Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 15.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 15.000

Seyfor, a. s.
17. 11. 2014
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se3

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 14.600 (v distribuci od 16. 6. 2014) a verzí 15.000 (v distribuci od 18. 11. 2014)

Money

Program je již plně připraven na třetí sazbu DPH a verze 15.000 proto obsahuje následující změny:

 • Možnosti a nastavení / Nastavení agendy / Období DPH – do tohoto menu byly z Nastavení účetního roku přesunuty Sazby DPH platné pro daný hospodářský rok. Sazby určené pro jednotlivá období budeme dodávat spolu s aktualizací programu.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy – menu obsahuje nový seznam Zaúčtování DPH, naplněný záznamy, které program vytvoří podle vašich předkontací se stejnou zkratkou a popisem. Tento seznam slouží k zaúčtování DPH jednotlivých sazeb a umožňuje i nastavení pro nově vzniklé sazby, což původní konfigurace seznamu Předkontací neumožňovala.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – každá karta Členění DPH má nově určené Období DPH, do kterého spadá. Podle doby platnosti lze filtrovat jednotlivá platná členění nejen na všech dokladech, ale i na seznamu členění.

Money Dnes

 • Obrat (dle zákona o DPH) – v této sekci program kontroluje obrat, při jehož dosažení má firma povinnost registrovat se jako plátce DPH.

Možnosti a nastavení

 • Uživatelská konfigurace – na kartě si můžete aktivovat nové volby Přehrát zvuk při nenalezení čárového kódu a Zobrazit zprávu při nenalezení čárového kódu. Tyto volby fungují v seznamu zásob s pokladní komponentou Snímač čárového kódu připojený na sériový port.
 • Číselné řady – do prefixu číselné řady byla zavedena možnost vložit za číslo aktuálního roku zástupný znak „r“. Při zakládání nového roku tedy není nutné vždy přepisovat všechny číselné řady, které se přebírají z minulého roku a číslo roku na nich měnit.
 • Homebanking – nově je možné využít přímý kanál FIO banky API bankovnictví, který je v seznamu označený jako FIO banka (API bankovnictví – přímý kanál). Lze tak zpracovávat příkazy k úhradě a importovat výpisy z účtů bez nutnosti mít soubor s výpisem z účtu fyzicky uložený v počítači.
 • Zahraniční příkazy k úhradě generované pomocí služby Multicash pro UniCredit Bank je možné používat bez omezení.
 • Peněžní ústavy – seznam byl aktualizován.

Správa dat

 • Vytvoření záložní kopie – pokud vytváříte zálohu se stejným názvem, jaký má již některý z uložených souborů, program se zeptá, zda chcete původní soubor přepsat. Jestliže odmítnete, program se vrátí zpět na kartu nastavení zálohování, kde si můžete zadat jiný název souboru.

Ostatní

 • Synchronizace účetních konstant a účtové osnovy – synchronizaci lze nově provádět automaticky pro všechny agendy. Nastavení tohoto způsobu synchronizace se provádí při prvním spuštění nové verze, případně později na kartě Money / Nápověda, kontakty / Aktualizace Money S3. Původní systém synchronizace jednotlivých agend zůstal beze změny a je možné jej i nadále používat.

Účetnictví

Deník

 • Peněžní deník / Tisk / Seznam s mezisoučty – ke zkratce účetního pohybu se tiskne i jeho název.

DPH

 • Pro neplátce DPH a osoby identifikované k DPH byla zavedena možnost nastavit u zvolených dokladů Členění DPH, Sazbu DPH, Typ ceny a Plnění/uplatnění DPH bez nutnosti přepínat Typ subjektu v Nastavení účetního roku. Doklad se u těchto typů subjektů automaticky přepne ze standartního režimu neplátce DPH do režimu plátce DPH po vyplnění členění DPH na dokladu.

Závěrky

 • Závěrkové operace / Uzavření roku – při převodu počátečních stavů (body 3 a 5 na kartě Uzavření roku) program kontroluje, kam si chcete převádět stavy z uzavíraného roku a nedovolí je převést do předchozích let.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Kontrola úhrad / Upomínky – ve spodní části seznamu je nová lišta se záložkami jednotlivých účetních let. Bez nutnosti přepínat se mezi roky tak lze vytisknout upomínky i za neuhrazené doklady z jiného než aktuálního roku.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Daňové doklady k zálohovým dokladům – od nové verze se tyto doklady tvoří automaticky. Při úhradě program zjistí, zda hradící doklady splňují podmínky pro generování, a automaticky nabídne tvorbu daňového dokladu. Nově je tedy možné daňové doklady vytvořit jak ze strany hradících dokladů, tak ze strany zálohových dokladů. Na seznamu vystavených nebo přijatých faktur si tlačítkem Nezdaněné zálohy můžete zobrazit doklady, ke kterým lze generovat daňové doklady.
 • Faktury vystavené/přijaté / Periodická fakturace – v Money S3 je nový modul Periodická fakturace, který můžete bezplatně používat až do konce roku. Využijí ho převážně uživatelé, kteří pravidelně vystavují stále se opakující faktury. V seznamu si můžete vytvořit libovolný počet vzorů dokladů a periodu jejich opakovaného vystavování (včetně začátku, konce, režimu pracovních dnů, data plnění DPH, adresních klíčů, šablon pro odesílání e-mailů atd.). Program pak vždy v příslušném čase nabídne doklad k vystavení a případně jej ihned odešle e-mailem adresátům.
 • Neskladové položky objednávkových dokladů a zálohových faktur vydaných – na kartách těchto položek je nové pole Předpokládaná pořizovací cena, které ovlivňuje výpočet hodnoty zisku na dokladu. Doposud bylo možné do funkčnosti výpočtu zisku zahrnout pouze skladové položky.
 • Faktury / Tisk zálohových faktur – podle jazyka nastaveného na typu zálohové faktury se tiskne překlad popisu zásoby a zvolené měrné jednotky.
 • Seznam faktur – i po změně adresy nebo po zrušení vazby na adresu se v seznamu dokladů, které se dají do faktury přebírat, objeví také doklady s odpovídající adresou.
 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – do nabídky Formátů exportu dat podání balíků přibyla výchozí konfigurace pro přepravní systém FOFR. Další změnou je, že proměnná Typ zásilky – popis se nyní tiskne bez zkratky typu zásilky.
 • Money S3 nově umí importovat faktury vydané, které prostřednictvím e-mailu přichází od dodavatelů. Během importu dochází k transformaci faktury vydané na fakturu přijatou a jde tedy o automatizaci procesu, jaký bylo doposud nutné provádět ručně.

Adresář

 • Nastavení štítků – nově funguje kontrola, která nepovolí uložit nastavení s nulovou výškou písma.

Sklad

Sklad

 • Zásoby na skladě – zásobám, se kterými elektronicky obchodujete, se parametry dají nastavit tak, aby se ze seznamu parametrů odstranily současně se smazanou zásobou.
 • Zásoby na skladě / Informace – v seznamu je nová funkce Stav zásoby, která sumuje stav zásoby pod kurzorem napříč všemi sklady v agendě. Obdobné tlačítko obsahuje i seznam Kmenových karet.

Správa skladu

 • Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby – proměnné, které se zásobám zahrnutým do elektronického obchodování nastavují prostřednictvím této hromadné operace v záložce Obchod na internetu, nyní zásobě nastaví příznak změny. Díky tomu se poté v režimu Odeslat pouze změny tyto zásoby dostanou do exportované dávky.

Servis (Provoz)

Servis

 • Servisy – pomocí dokladu Servis nelze dosáhnout výdeje zásoby do mínusu, je-li na skladě takový výdej zakázaný. V případě, kdy je Způsob vyřízení nastavený jako Výměna zboží, program automaticky vygeneruje skladovou výdejku, ale při jejím ukládání uživatele upozorní na to, že stav zásoby na skladě je nulový, a výdejku mu uložit nepovolí.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů – nabídka tiskne novou sestavu Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech, určenou pro finanční úřad. Podává se v elektronické podobě a její formulář je označený jako 25 5241 MFin 5241, vzor č. 8.
 • Daňové / Roční proplacení daňových bonusů – nabídka tiskne novou sestavu Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, určenou pro finanční úřad. Podává se v elektronické podobě a její formulář je označený jako 25 5246 MFin 5246, vzor č. 8.

Jízdy a cestovní náhrady

 • Cestovní příkazynáklady jízdného se dají generovat zvlášť pro amortizaci a zvlášť pro pohonné hmoty. Tato funkčnost usnadní zadávání náhrad za pohonné hmoty, které se počítají podle skutečných cen a nikoliv podle cen uvedených ve vyhlášce.

Majetek

 • Majetek / Tisk / Inventární štítky – do seznamu proměnných lze přidat proměnou BCINVCIS, která vytiskne inventární číslo majetku jako čárový kód typu Code 128. Dále lze nastavenou nulovou velikost písma u štítků majetku nyní změnit i po uložení.

Nástroje

Výměna dat

 • Výměna dat XML / Import – import zakázek obsahuje i adresu k obchodnímu případu

Synchronizace

 • Synchronizace účetních konstant – součástí synchronizace je nově i seznam Členění DPH a seznam Typů mzdových příplatků.

Ostatní

 • Tisk – při odesílání výtisků daňových dokladů ve formátu PDF funkcí Mail (PDF) z karty Nastavení tisku se do e-mailové zprávy dosadí do pole Komu e-mailová adresa z karty adresy vybrané na dokladu a do pole Předmět pak číslo odesílaného dokladu spolu s textem uvedeným v poli Popis dokladu.
 • Vazby – mapa dokladů zobrazená tlačítkem Vazby zobrazuje i vazby výdajových pokladních dokladů na interní doklady reverse charge.
 • Jednoduchý filtr – ve všech seznamech tlačítko Jednoduchý filtr nyní v přehledné stromové struktuře zobrazuje všechny jednoduché a pokročilé filtry vytvořené v panelu Filtrování. Tyto filtry se pouhým zatržením dají okamžitě aktivovat i deaktivovat.
 • Náhled tisku – na kartě se ukládá poslední použitá hodnota měřítka zobrazení.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení