Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky v Money S3 verze 15.050
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky v Money S3 verze 15.050

Seyfor, a. s.
14. 12. 2014
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.002 (v distribuci od 02. 12. 2014) a verzí 15.050 (v distribuci od 15. 12. 2014)

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2015. Byly zapracovány změny v Účtové osnově pro příspěvkové organizace.
 • Byly upraveny všechny formuláře dokladů pro tisk druhé snížené sazby ve výši 10 %.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do tiskové sestavy Účetnictví / Další sestavy / Přehledové sestavy vstupují všechny doklady, včetně skladových položek.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Na Interním dokladu, který je automaticky vygenerován při úhradě dokladu jako doklad kurzového rozdílu, je možné použít předkontaci s nastaveným Zaúčtováním DPH.
 • Při změně Typu objednávky bez nastavené Číselné řady, zůstává Číselná řada zvolená na objednávce beze změny.
 • Způsob platby a Doprava se z Typu vystavených faktur a Typu přijatých faktur převezmou i v případě opakovaného výběru typu dokladu.

Sklad

Sklad

 • Import zásob z Excelu byl upraven tak, aby lépe vyhovoval potřebám zákazníků. Od verze 15.050 import zohledňuje povolení nebo zakázání duplicitního přidávání záznamů podle katalogu a čárového kódu z Nastavení agendy. V případě, že uživatel potřebuje importovat zásoby s duplicitními proměnnými a zároveň tyto proměnné nejsou vazebním klíčem pro import, pak program takové zásoby importuje s varováním.

Skladové doklady

 • V seznamu Skladových pohybů je funkce Součet upraven tak, aby zobrazoval rozpisy cen pro všechny sazby daně, včetně nové sazby 10 %.

Nástroje

Výměna dat

 • Propojení s iDokladem je připraveno na 10 % sazbu daně.
 • V případě, že během importu dat z XML neobsahovala skladová položka importovaného příjmového dokladu údaj o pořizovací ceně, pak doklad chybně vypočítal pořizovací cenu z ceny nákupní. Problém se vyskytoval pouze u položek, které měly typ ceny „s DPH“.
 • Bylo optimalizováno uvolňování paměti během XML importu zásob na skladě. Tato úprava má ve svém důsledku pozitivní dopad na objem importovaných dat.

Ostatní

 • Funkce Součet v Seznamu neuhrazených dokladů vykazuje aktuální hodnoty.
 • Na agendách neplátců DPH, nebo osob identifikovaných k dani je možné vytvořit k úhradám záloh Daňový doklad bez nutnosti vyplnění Členění DPH na hradícím dokladu.
 • V seznamech lze opět definovat horkou klávesu pro vyvolání jednoduchého filtru.
 • Kasa / Uzávěrky / Tiskové sestavy – Uzávěrky – pokud na prodejce vstupující do některé z uzávěrkových sestav S3 Kasy nevyhoví některá z položek nastavenému filtru, do sestavy vstoupí z dokladu jen suma z položek vyhovujících nastavenému filtru. Pokud nastavenému filtru vyhovují všechny položky prodejky, do sestavy vstoupí částky z hlavičky prodejky včetně případného zaokrouhlení.
 • Kasa / Uzávěrky / Tiskové sestavy – Uzávěrky / Platidla – do zůstatku před tištěným obdobím vstupuje jak aktuální zůstatek platidel, tak prodeje uskutečněné před tištěným obdobím.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení