Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky v Money S3 verze 15.050
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky v Money S3 verze 15.050

Seyfor, a. s.
14. 12. 2014
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.002 (v distribuci od 02. 12. 2014) a verzí 15.050 (v distribuci od 15. 12. 2014)

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2015. Byly zapracovány změny v Účtové osnově pro příspěvkové organizace.
 • Byly upraveny všechny formuláře dokladů pro tisk druhé snížené sazby ve výši 10 %.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do tiskové sestavy Účetnictví / Další sestavy / Přehledové sestavy vstupují všechny doklady, včetně skladových položek.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Na Interním dokladu, který je automaticky vygenerován při úhradě dokladu jako doklad kurzového rozdílu, je možné použít předkontaci s nastaveným Zaúčtováním DPH.
 • Při změně Typu objednávky bez nastavené Číselné řady, zůstává Číselná řada zvolená na objednávce beze změny.
 • Způsob platby a Doprava se z Typu vystavených faktur a Typu přijatých faktur převezmou i v případě opakovaného výběru typu dokladu.

Sklad

Sklad

 • Import zásob z Excelu byl upraven tak, aby lépe vyhovoval potřebám zákazníků. Od verze 15.050 import zohledňuje povolení nebo zakázání duplicitního přidávání záznamů podle katalogu a čárového kódu z Nastavení agendy. V případě, že uživatel potřebuje importovat zásoby s duplicitními proměnnými a zároveň tyto proměnné nejsou vazebním klíčem pro import, pak program takové zásoby importuje s varováním.

Skladové doklady

 • V seznamu Skladových pohybů je funkce Součet upraven tak, aby zobrazoval rozpisy cen pro všechny sazby daně, včetně nové sazby 10 %.

Nástroje

Výměna dat

 • Propojení s iDokladem je připraveno na 10 % sazbu daně.
 • V případě, že během importu dat z XML neobsahovala skladová položka importovaného příjmového dokladu údaj o pořizovací ceně, pak doklad chybně vypočítal pořizovací cenu z ceny nákupní. Problém se vyskytoval pouze u položek, které měly typ ceny „s DPH“.
 • Bylo optimalizováno uvolňování paměti během XML importu zásob na skladě. Tato úprava má ve svém důsledku pozitivní dopad na objem importovaných dat.

Ostatní

 • Funkce Součet v Seznamu neuhrazených dokladů vykazuje aktuální hodnoty.
 • Na agendách neplátců DPH, nebo osob identifikovaných k dani je možné vytvořit k úhradám záloh Daňový doklad bez nutnosti vyplnění Členění DPH na hradícím dokladu.
 • V seznamech lze opět definovat horkou klávesu pro vyvolání jednoduchého filtru.
 • Kasa / Uzávěrky / Tiskové sestavy – Uzávěrky – pokud na prodejce vstupující do některé z uzávěrkových sestav S3 Kasy nevyhoví některá z položek nastavenému filtru, do sestavy vstoupí z dokladu jen suma z položek vyhovujících nastavenému filtru. Pokud nastavenému filtru vyhovují všechny položky prodejky, do sestavy vstoupí částky z hlavičky prodejky včetně případného zaokrouhlení.
 • Kasa / Uzávěrky / Tiskové sestavy – Uzávěrky / Platidla – do zůstatku před tištěným obdobím vstupuje jak aktuální zůstatek platidel, tak prodeje uskutečněné před tištěným obdobím.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních