Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky v Money S3 verze 15.100
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky v Money S3 verze 15.100

Seyfor, a. s.
18. 01. 2015
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.051 (v distribuci od 18. 12. 2014) a verzí 15.100 (v distribuci od 19. 01. 2015)

Money

Od verze 15.100 podléhá modul „Periodická fakturace“ licenci. Bez rozšíření licence o tento modul nebude již funkce nadále k dispozici.

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové připravené seznamy pro rok 2015, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2015. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2015, byly doplněny definice účetních výkazů pro rok 2015 a byla aktualizována účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2015, byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2015 a také seznam stravného a dalších cestovních náhrad.

Účetnictví

DPH

 • Do menu Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19 určený pro zdaňovací období roku 2015.
 • U dodatečného a dodatečného opravného Přiznání k DPH je možné zadat v průvodci přiznáním k DPH pomocí tlačítka „Důvody pro dodat. přiznání – text“ Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Tento text se exportuje spolu s ostatními hodnotami přiznání k DPH na EPO pomocí definice exportu tisku „DPH – export pro Finanční správu ČR“.

Závěrky

 • Do menu Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 21 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kromě přidání nového formuláře došlo i k úpravě výpočtu v Příloze 1, kde hodnota řádku 102 není snižována o hodnotu řádku 106.
 • Do menu Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 25 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Převod počátečních stavů DPH při uzavření roku u počátečních stavů s neplatnými Členěními DPH nechá pole pro Členění DPH prázdné. Správné Členění DPH je pak na těchto počátečních stavech DPH nutné doplnit ručně.

Nastavení

 • Na kartu Členění DPH s kolonkou v přiznání k DPH „Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně“ byl doplněn nový přepínač “zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)”. Přepínač bude sloužit k vyfiltrování dokladů vstupujících do Daňového přiznání MOSS (členění 17Ř26).
 • Na kartě Členění DPH byl změněn kód předmětu plnění 2 pro Emisní povolenky na 11. Na Členěních DPH spadajících do období DPH od I/2015 do neurčeno byl automaticky změněn kód předmětu plnění z 2 na 11 (členění 17Ř10,11 a 17Ř25).

Obchod

Prodej / Nákup

 • Kopírováním Faktury vystavené, na které je uvedený odběratel, který má nastaven vlastní Variabilní symbol, vzniká faktura se stejným variabilním symbolem. Program respektuje nastavení variabilního symbolu na Kartě adresáře.
 • Pokud se při tvorbě účetních dokladů použije pro srovnání cen v dokladech funkce korekcí, pak jejich suma odpovídá sumě uvedené v Účetním/Peněžním deníku.
 • Od verze 15.000 program generuje rozdílovou položku při natažení Dodacího listu do Faktury přijaté. Položka vzniká, pokud se nákupní cena nerovná pořizovací ceně. Tato funkce byla odstraněna u dokladů v cizí měně.

Sklad

Sklad

 • V podmínkách jednoduchého filtru „DPH pro nákup“ a „DPH pro prodej“ na seznamu zásob se nabízí sazby DPH platné v aktuálním hospodářském roce.

Skladové doklady

 • Tisk zaokrouhlení u prodejních skladových dokladů lépe zohledňuje skladové položky typu komplet.

Režie

Mzdy

 • Od 1. ledna 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě. Rozhodující je počet vyživovaných dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti. Měsíční výše daňových zvýhodnění činí 1 117 Kč na jedno dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a každé další dítě. Na základě těchto změn program verzí 15.100 automaticky doplní ke každému dítěti, které se nachází v Seznamu vyživovaných dětí, do pole Uplatňuji nárok ve výši hodnotu (1.dítě, 2. dítě, 3. a další dítě nebo Neuplatňuji). Tuto hodnotu doplňuje na základě data narození dítěte (př. nejstarší dítě v seznamu bude mít hodnotu 1.dítě). Pokud se však rozhodnete jinak, je potřeba tuto hodnotu změnit a nastavit ručně.
 • Byl upraven výpočet mzdy tak, aby odpovídal aktuální legislativní úpravě. Nově nedochází k automatickému zvyšování vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění v případě, kdy zaměstnanec má zadanou nepřítomnost typu Neplacené volno nebo Neomluvená absence.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 19) a je určen pro zdaňovací období 2014. Pokud u zaměstnance přesáhne jeho roční příjem 48 násobek průměrné mzdy, tak mu mzdová účetní namísto tohoto tiskopisu vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a zaměstnanec si musí sám podat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde provede zúčtování solidární daně. Při zpracování tiskové sestavy budete na tuto skutečnost upozorněni.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 – vzor č.24 pro zdaňovací období 2015.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5556 MFin 5556 – vzor č.1.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Sociální / Přehled o výši pojistného byl podle platné legislativy doplněn nový formulář ČSSZ 89 542 10 I/2015, určen pro zdaňovací období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 21) vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 14, Příloha č. 2 – vzor č. 12, Příloha č. 3 – vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11), vše určeno pro zdaňovací období 2014.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Daňové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 17) a Příloha k vyúčtování daně 25 5466/A MFin 5466/A (vzor č. 13), určeno pro zdaňovací období 2014.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č.9 určený pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Daňové / Roční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5246 MFin 5246, nový vzor č.9 určený pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Důchod. spoření/ Hlášení k záloze na pojistné na důchod. spoření byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5541 MFin 5541, nový vzor č.3 určen pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Důchod. spoření/ Vyúčtování pojistného na důchodové spoření byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5542 MFin 5542, nový vzor č.3 určen pro období 2014.

Ostatní

Zobrazení

 • Uživatel, který nemá v Přístupových právech povolenou editaci globálních nastavení nemá na panelu filtrování v uzlu Společné filtry povolenou volbu „Smazat“.
 • Pracovní datum programu se při spuštění programu nebo přehlášení uživatele nastaví tak, aby spadalo do rozsahu aktuálně používaného roku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.