Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky v Money S3 verze 15.100
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky v Money S3 verze 15.100

Seyfor, a. s.
18. 01. 2015
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.051 (v distribuci od 18. 12. 2014) a verzí 15.100 (v distribuci od 19. 01. 2015)

Money

Od verze 15.100 podléhá modul „Periodická fakturace“ licenci. Bez rozšíření licence o tento modul nebude již funkce nadále k dispozici.

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové připravené seznamy pro rok 2015, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2015. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2015, byly doplněny definice účetních výkazů pro rok 2015 a byla aktualizována účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2015, byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2015 a také seznam stravného a dalších cestovních náhrad.

Účetnictví

DPH

 • Do menu Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19 určený pro zdaňovací období roku 2015.
 • U dodatečného a dodatečného opravného Přiznání k DPH je možné zadat v průvodci přiznáním k DPH pomocí tlačítka „Důvody pro dodat. přiznání – text“ Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Tento text se exportuje spolu s ostatními hodnotami přiznání k DPH na EPO pomocí definice exportu tisku „DPH – export pro Finanční správu ČR“.

Závěrky

 • Do menu Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 21 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kromě přidání nového formuláře došlo i k úpravě výpočtu v Příloze 1, kde hodnota řádku 102 není snižována o hodnotu řádku 106.
 • Do menu Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 25 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Převod počátečních stavů DPH při uzavření roku u počátečních stavů s neplatnými Členěními DPH nechá pole pro Členění DPH prázdné. Správné Členění DPH je pak na těchto počátečních stavech DPH nutné doplnit ručně.

Nastavení

 • Na kartu Členění DPH s kolonkou v přiznání k DPH „Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně“ byl doplněn nový přepínač “zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)”. Přepínač bude sloužit k vyfiltrování dokladů vstupujících do Daňového přiznání MOSS (členění 17Ř26).
 • Na kartě Členění DPH byl změněn kód předmětu plnění 2 pro Emisní povolenky na 11. Na Členěních DPH spadajících do období DPH od I/2015 do neurčeno byl automaticky změněn kód předmětu plnění z 2 na 11 (členění 17Ř10,11 a 17Ř25).

Obchod

Prodej / Nákup

 • Kopírováním Faktury vystavené, na které je uvedený odběratel, který má nastaven vlastní Variabilní symbol, vzniká faktura se stejným variabilním symbolem. Program respektuje nastavení variabilního symbolu na Kartě adresáře.
 • Pokud se při tvorbě účetních dokladů použije pro srovnání cen v dokladech funkce korekcí, pak jejich suma odpovídá sumě uvedené v Účetním/Peněžním deníku.
 • Od verze 15.000 program generuje rozdílovou položku při natažení Dodacího listu do Faktury přijaté. Položka vzniká, pokud se nákupní cena nerovná pořizovací ceně. Tato funkce byla odstraněna u dokladů v cizí měně.

Sklad

Sklad

 • V podmínkách jednoduchého filtru „DPH pro nákup“ a „DPH pro prodej“ na seznamu zásob se nabízí sazby DPH platné v aktuálním hospodářském roce.

Skladové doklady

 • Tisk zaokrouhlení u prodejních skladových dokladů lépe zohledňuje skladové položky typu komplet.

Režie

Mzdy

 • Od 1. ledna 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě. Rozhodující je počet vyživovaných dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti. Měsíční výše daňových zvýhodnění činí 1 117 Kč na jedno dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a každé další dítě. Na základě těchto změn program verzí 15.100 automaticky doplní ke každému dítěti, které se nachází v Seznamu vyživovaných dětí, do pole Uplatňuji nárok ve výši hodnotu (1.dítě, 2. dítě, 3. a další dítě nebo Neuplatňuji). Tuto hodnotu doplňuje na základě data narození dítěte (př. nejstarší dítě v seznamu bude mít hodnotu 1.dítě). Pokud se však rozhodnete jinak, je potřeba tuto hodnotu změnit a nastavit ručně.
 • Byl upraven výpočet mzdy tak, aby odpovídal aktuální legislativní úpravě. Nově nedochází k automatickému zvyšování vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění v případě, kdy zaměstnanec má zadanou nepřítomnost typu Neplacené volno nebo Neomluvená absence.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 19) a je určen pro zdaňovací období 2014. Pokud u zaměstnance přesáhne jeho roční příjem 48 násobek průměrné mzdy, tak mu mzdová účetní namísto tohoto tiskopisu vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a zaměstnanec si musí sám podat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde provede zúčtování solidární daně. Při zpracování tiskové sestavy budete na tuto skutečnost upozorněni.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 – vzor č.24 pro zdaňovací období 2015.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5556 MFin 5556 – vzor č.1.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Sociální / Přehled o výši pojistného byl podle platné legislativy doplněn nový formulář ČSSZ 89 542 10 I/2015, určen pro zdaňovací období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 21) vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 14, Příloha č. 2 – vzor č. 12, Příloha č. 3 – vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11), vše určeno pro zdaňovací období 2014.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Daňové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 17) a Příloha k vyúčtování daně 25 5466/A MFin 5466/A (vzor č. 13), určeno pro zdaňovací období 2014.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č.9 určený pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Daňové / Roční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5246 MFin 5246, nový vzor č.9 určený pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Důchod. spoření/ Hlášení k záloze na pojistné na důchod. spoření byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5541 MFin 5541, nový vzor č.3 určen pro období 2015.
 • Do menu Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Důchod. spoření/ Vyúčtování pojistného na důchodové spoření byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5542 MFin 5542, nový vzor č.3 určen pro období 2014.

Ostatní

Zobrazení

 • Uživatel, který nemá v Přístupových právech povolenou editaci globálních nastavení nemá na panelu filtrování v uzlu Společné filtry povolenou volbu „Smazat“.
 • Pracovní datum programu se při spuštění programu nebo přehlášení uživatele nastaví tak, aby spadalo do rozsahu aktuálně používaného roku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních