Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 15.200
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 15.200

Seyfor, a. s.
15. 02. 2015
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.102 (v distribuci od 23.1.2015) a verzí 15.200 (v distribuci od 16.2.2015)

Money

Money Dnes

 • Byla optimalizována práce programu s Money Dnes v síťovém provozu.

Možnosti a nastavení

 • Do výčtu dostupných Předmětů plnění na Kartě členění DPH byly zavedeny komodity, které nově podléhají režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů.
 • Příkaz k úhradě vygenerovaný pomocí ABO formátu FIO banky, ořezává zprávu pro příjemce na 35 znaků tak, aby i nová webová aplikace FIO banky takový příkaz dokázala zpracovat.

Obchod

Adresář

 • Tisk štítků majetku a adresáře byl upraven tak, aby se nastavení umístění štítků na stránce počítalo od levého horního okraje stránky.

Doklady

 • K zálohovým fakturám se zobrazují vazby na vyúčtovací faktury.
 • Aby nedocházelo k zaokrouhlovacím rozdílům při generování Interních dokladů Reverse charge s položkami pro přiznání i odpočet daně, tak se na hlavičkách těchto Interních dokladů nepřepočítává DPH v jednotlivých sazbách ze součtů jejich základů, ale provede se pouze součet DPH z položek v jednotlivých sazbách
 • Po použití ruční korekce na účetních dokladech se zaúčtovaná částka v seznamech dokladů shoduje s částkou zaúčtovanou v Účetním nebo Peněžním deníku.
 • Editace hradícího dokladu (pokladní, bankovní nebo interní doklad) s vazbou na Daňový doklad – pokud bude při otevírání hradícího dokladu zjištěno, že hradící doklad má vazbu na Daňový doklad, nebude možné bez výmazu daňového dokladu hradící doklad měnit. Na kartě hradícího dokladu bude zobrazen žlutý informační text „K dokladu existuje daňový doklad k přijaté platbě č. <Doklad>. Před editací nejprve vymažte daňový doklad.“

Režie

Mzdy

 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460 A – vzor č. 2, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 23, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Byla aktualizována šablona pro export tiskové sestavy Přehled o výši pojistného tak, aby odpovídala aktuálnímu schématu ČSSZ.
 • U zaměstnanců bez pracovního úvazku vstupuje na Kartu mzdy do pole Dnů Proplacené dovolené nulová hodnota.

Ostatní

 • Bylo upraveno zobrazování částek v cenových rozpisech dokladů pořízených ve starších verzích programu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení