Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 15.600
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 15.600

Seyfor, a. s.
14. 06. 2015
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.401 (v distribuci od 17. 4. 2015) a verzí 15.600 (v distribuci od 15. 6. 2015)

Money

Možnosti a nastavení

 • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu „FIO – banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 15.600.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace byla přemístěna tlačítka pro nastavení Účetnictví, Fakturace, Skladu, Objednávek a Ostatních nastavení ze spodní části karty do pásu karet.
 • Pro potřeby uživatelů, kteří jsou povinni vykazovat prostřednictvím výkazu Výpis z evidence režimu přenesení daňové povinnosti předmět plnění v kilogramech, ale pořízení komodit je například evidováno na kusy (nebo v případě kovových tyčí na metry), je potřeba provést následující kroky:
  • 1) V Nastavení agendy na záložce RPDP je nutno nastavit jednotlivým komoditám vlastní způsob plnění pole Rozsah plnění RPDP (v tomto případě Hmotnost položky). Na základě tohoto nastavení se z položek dokladů (Faktury vystavené a Faktury přijaté) pro potřeby výkazu přebírá hodnota z pole Hmotnost.
  • 2) Na položkách Interních dokladů je nové pole Rozsah plnění RPDP, jehož hodnota se do výkazu přebírá vždy automaticky.

Účetnictví

Výměna dat

 • Import faktur ve formátu Xml–money prostřednictvím e-mailu nově zjišťuje hospodářský rok pro import podle aktuálního systémového data.

Obchod

Doklady

 • Způsob generování faktur v modulu Periodické fakturace byl pozměněn v souvislosti s možností zakázat v Nastavení účetního roku možnost plnit variabilní, konstantní a specifický symbol jinými znaky než čísly. V případě, že je za Vzor periodického dokladu použit existující doklad, ve kterém jsou zmíněné symboly uloženy kombinovaně numericky i písmeny, pak se v nově generovaném dokladu tyto symboly plní pouze čísly původních symbolů, písmena jsou vynechána.
 • Do seznamů Faktur vystavených a přijatých, Skladových dokladů, Objednávkových dokladů, Servisů a Oprav byl doplněn nový sloupec Hmotnost celkem. V tomto sloupci se zobrazuje součet hmotností všech položek. Tato proměnná byla také doplněna do tisku zmíněných seznamů, není ovšem automaticky doplněna do výchozích formulářů, v případě potřeby je nutné ji ručně do formuláře vložit. V rámci podpory tisku této proměnné byl rozšířen i seznam proměnných pro podání balíků v seznamu Faktur vystavených.
 • Faktury vystavené se exportují pomocí volby Podání balíků do výstupních souborů ve stejném pořadí, v jakém byly na seznamu faktur označeny.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • V tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – u typu nepřítomnosti „Neplacené volno“ vstupují kalendářní dny do vyloučených dob.

Ostatní

 • Při parametrickém spouštění program nekontroluje platnost přístupových údajů k datovým schránkám.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních