Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 15.600
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 15.600

Seyfor, a. s.
14. 06. 2015
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.401 (v distribuci od 17. 4. 2015) a verzí 15.600 (v distribuci od 15. 6. 2015)

Money

Možnosti a nastavení

 • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu „FIO – banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 15.600.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace byla přemístěna tlačítka pro nastavení Účetnictví, Fakturace, Skladu, Objednávek a Ostatních nastavení ze spodní části karty do pásu karet.
 • Pro potřeby uživatelů, kteří jsou povinni vykazovat prostřednictvím výkazu Výpis z evidence režimu přenesení daňové povinnosti předmět plnění v kilogramech, ale pořízení komodit je například evidováno na kusy (nebo v případě kovových tyčí na metry), je potřeba provést následující kroky:
  • 1) V Nastavení agendy na záložce RPDP je nutno nastavit jednotlivým komoditám vlastní způsob plnění pole Rozsah plnění RPDP (v tomto případě Hmotnost položky). Na základě tohoto nastavení se z položek dokladů (Faktury vystavené a Faktury přijaté) pro potřeby výkazu přebírá hodnota z pole Hmotnost.
  • 2) Na položkách Interních dokladů je nové pole Rozsah plnění RPDP, jehož hodnota se do výkazu přebírá vždy automaticky.

Účetnictví

Výměna dat

 • Import faktur ve formátu Xml–money prostřednictvím e-mailu nově zjišťuje hospodářský rok pro import podle aktuálního systémového data.

Obchod

Doklady

 • Způsob generování faktur v modulu Periodické fakturace byl pozměněn v souvislosti s možností zakázat v Nastavení účetního roku možnost plnit variabilní, konstantní a specifický symbol jinými znaky než čísly. V případě, že je za Vzor periodického dokladu použit existující doklad, ve kterém jsou zmíněné symboly uloženy kombinovaně numericky i písmeny, pak se v nově generovaném dokladu tyto symboly plní pouze čísly původních symbolů, písmena jsou vynechána.
 • Do seznamů Faktur vystavených a přijatých, Skladových dokladů, Objednávkových dokladů, Servisů a Oprav byl doplněn nový sloupec Hmotnost celkem. V tomto sloupci se zobrazuje součet hmotností všech položek. Tato proměnná byla také doplněna do tisku zmíněných seznamů, není ovšem automaticky doplněna do výchozích formulářů, v případě potřeby je nutné ji ručně do formuláře vložit. V rámci podpory tisku této proměnné byl rozšířen i seznam proměnných pro podání balíků v seznamu Faktur vystavených.
 • Faktury vystavené se exportují pomocí volby Podání balíků do výstupních souborů ve stejném pořadí, v jakém byly na seznamu faktur označeny.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • V tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – u typu nepřítomnosti „Neplacené volno“ vstupují kalendářní dny do vyloučených dob.

Ostatní

 • Při parametrickém spouštění program nekontroluje platnost přístupových údajů k datovým schránkám.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení