Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 16.050
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 16.050

Seyfor, a. s.
17. 12. 2015
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.001 (v distribuci od 02. 11. 2015) a verzí 16.050 (v distribuci od 18. 12. 2015)

[toc]

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici připravené seznamy pro založení nového roku 2016. Na základě legislativních změn vznikla nová Účtová osnova pro podnikatelské subjekty. Podrobnosti naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy je v poli Zobrazovaný název možné pojmenovat agendu vlastním názvem agendy, který se pak bude zobrazovat místo obchodního jména firmy ve výběrovém seznamu agend a na aktivním informačním řádku.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Obchodování na internetu je na záložce Adresář nová volba Zasílat všechny cenové hladiny. Zapnutím této volby se budou v rámci exportů zásob, odesílat na online obchod všechny Cenové hladiny obsažené v zásobách. Nebude tedy aktivní funkce dealerských hladin.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Přístupová práva je nově možné zakázat pro jednotlivé uživatele Zobrazení odkazů na panelu Money.

Účetnictví

DPH

 • V průvodci tiskem výkazu Souhrnné hlášení lze editovat i záporné částky hodnot.
 • V záznamní povinnosti Přiznání k DPH MOSS se tiskne kurz ECB použitý pro výpočet DPH v měně EUR.

Závěrky

 • Byla upravena funkce Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku a to volby Provést závěrku a Odvolat závěrku. Program nově informuje o úspěšném odvolání závěrky s tím, že má uživatel možnost datum poslední závěrky ponechat případně vymazat.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav DPH – na Kartu počátečního stavu DPH se nově přenáší z dokladů i Rozsah, předmět plnění a MJ pro RPDP, vazba na adresu a rozlišuje se datum vstupu do DPH od data plnění DPH.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni – na kartě Nastavení tisku je dostupné tlačítko Okraje.

Nastavení

 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – na kartě Členění DPH jsou nové kolonky potřebné pro výkaz Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – v seznamu Členění DPH je nová funkce Záměna členění v konfiguracích, která umožnuje Členění DPH nastavená v konfiguracích programu (Uživatelská konfigurace, Nastavení účetního roku, Předkontace, Typy dokladů atd.) vyměnit za Členění DPH platná ve zvoleném období DPH.
 • Synchronizace Členění DPH byla upravena tak, aby při převzetí členění DPH z předchozího období DPH nahradila zkratky členění DPH 17Řx za 19Řx. Dále synchronizace členění DPH i na uživatelských členěních DPH. Pokud je to možné, automaticky dosazuje na základě nastavené kolonky DPH odpovídající nastavení pro Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Zaúčtování DPH – na kartě Zaúčtování DPH se zobrazují jen nastavení pro tuzemská období DPH.
 • Nastavení pro Zaúčtování DPH pro jednotlivá období DPH se při přidávání nového roku převezmou z jiného roku nebo agendy pouze pokud tato období DPH spadají do rozsahu přidávaného hospodářského roku.

Obchod

Adresář

 • Na Kartu kontaktní osoby v Adresáři bylo doplněno pole pro zadání data narození (uvádí se v některých případech v Kontrolním hlášení DPH).

Doklady

 • Na Kartu nastavení vzoru periodického dokladu byla přidána nová funkce Přepočítat prodejní ceny položek dle ceníků, cenových hladin a slev nastavených na kartě adresy. Použitím této funkce docílíte automatické korekce cen pro danou adresu, která je zadána na kartě vzoru.
 • Na kartě Interního dokladu je nově možné nastavit datum Uplatnění DPH. Na základě tohoto data budou nově Interní doklady vstupovat do Přiznání k DPH, Výpisu z evidence pro daňové účely a Přiznání k DPH MOSS. Možnost nastavit rozdílná data Uplatnění a Plnění DPH na Interním dokladu využijete zejména při generování dokladů tuzemského revese charge pro účely spárování plnění odběratele a dodavatele v Kontrolním hlášení DPH.
 • Nyní je možné využít vzor pro generování periodické fakturace pro více než jednu adresu zároveň.
 • V případě, že je Faktura přijatá tvořena Dodacím listem, který spadá do staršího účetního roku, pak automaticky dochází k převodu sazeb DPH na aktuální.
 • Hromadné operace položek v dokladech byly upraveny tak, aby se vždy nabízely sazby DPH dle data zdanitelného plnění, které je na dokladu nastaveno. Zároveň pokud je zadán stát MOSS, pak se nabízí sazby státu, který je nastaven.
 • Filtry na seznamu faktur fungují po vyúčtování záloh s kurzovým rozdílem i bez nutnosti opuštění seznamu faktur.
 • Úprava formuláře VFAKTURA.FRM – na řádku Zbývá uhradit byla nastavena správná proměnná.

Sklad

Skladové doklady

 • Byla optimalizována rychlost filtrování v seznamu Skladových dokladů jednoduchým filtrem.

Zaúčtování

 • Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování prodejek – v nastavení zaúčtování je nový přepínač Pro nadlimitní prodejky s vyplněným DIČ generovat samostatné pokladní doklady pro potřeby Kontrolního hlášení DPH.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Doklad na zákonné pojištění se generuje při zaúčtování mezd i v případě, že jsou za dané čtvrtletí vytvořeny pouze mzdy pro zaměstnance, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk /Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016. V souvislosti s novým formulářem byl upraven i průvodce tiskem.

Nástroje

Výměna dat

 • V průvodci importem z iDokladu je nově umožněno nastavit datum, do kterého proběhne import faktur vystavených.
 • XML import objednávek ve stavu Vyřízeno je opět podporován.
 • Je umožněn XML import dokladů v režimu MOSS.

Ostatní

 • Při exportu vybraných tiskových sestav pro ČSSZ nebo MFČR volbou Elektronické podání probíhá kontrola podle platných validačních schémat. V případě, že elektronické podání nebude odpovídat požadované formě, bude o tom uživatel upozorněn prostřednictvím chybového dialogu.
 • Bylo upraveno vyhledávání souboru s původním výtiskem při porovnávání výtisků sestav přímo z karty Nastavení tisku.
 • Při klientské instalaci se v průvodci instalací na straně „nastavení instalace“ zobrazuje nově cesta ke sdíleným datům, místo cesty k lokálním datům, určeným pouze pro instalovaného klienta.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení