Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 16.101
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 16.101

Seyfor, a. s.
27. 01. 2016
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.050 (v distribuci od 15. 12. 2015) a verzí 16.101 (v distribuci od 29. 1. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2016, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2016. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2016, byly doplněny definice účetních výkazů pro rok 2016 pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace a byly aktualizovány Účtové osnovy, byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2016 a také seznam stravného a dalších cestovních náhrad, byla doplněna územní pracoviště FÚ.
 • Do Připravených seznamů byly přidány nové limity pro režim přenesené daňové povinnosti. Jedná se o kódy 3, 18, 19 a 20.
 • Na kartě Nastavení účetního roku byla funkce zadávání variabilního, konstantního a specifického symbolu pouze v numerických hodnotách rozšířena i na příjmové účetní doklady.
 • Tisk zakázek i s položkovým rozpisem dokladů umožňuje správně tisknout i doklady a položky v cizích měnách.
 • Databanking České spořitelny – zahraniční příkaz k úhradě je možné používat se všemi podporovanými typy poplatků (OUR a SHA).
 • Uživatelé využívající historickou nebo alternativní sazbu DPH pro vystavování dokladů mohou nyní využít i funkci vyřízení dokladu přetažením do cílového dokladu. Podmínkou pro zachování sazby DPH je před samotným přetažením tuto sazbu ve správné hladině DPH cílového dokladu ručně vybrat. Zároveň byla stabilita historické nebo alternativní sazby DPH zapracována i pro dobropisy a storna faktur.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Pro potřeby Kontrolního hlášení DPH bylo doplněno datum Uplatnění DPH na výdajové pokladní a výdajové bankovní doklady.

Ostatní doklady

 • Pro potřeby Kontrolního hlášení DPH bylo na Interní doklad doplněno datum Uplatnění DPH. Nově se toto datum i exportuje a importuje z XML.

DPH

 • Novou tiskovou sestavu Kontrolní hlášení DPH naleznete na kartě Účetnictví / DPH, kde můžete sestavu orientačně vytisknout. Elektronické podání Kontrolního hlášení DPH provedete v Seznamu podání. V průvodci tiskem Kontrolního hlášení DPH můžete také hromadně ověřit spolehlivost plátců DPH z uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění vstupujících do kontrolního hlášení. Do Seznamu podání je možné ukládat i tzv. reakci na výzvu správce daně. Dále lze ze Seznamu podání tisknout záznamní povinnost kompletní i rozdílový seznam. Všechny uložené záznamy lze ze Seznamu podání přímo odeslat na EPO.
  Podrobný návod ke Kontrolnímu hlášení DPH naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.
 • Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti již není možné vytvořit pro zdaňovací období, které má počátek v roce 2016. Za toto období se RPDP vykazuje už pouze v Kontrolním hlášení DPH v oddílech A1 a B1.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 22 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Došlo ke změně u tabulky pro uplatnění daň. zvýhodnění na děti, u dětí a manželky je možné vyplnit datum narození v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, ve výpočtové tabulce pro § 6 byl doplněn nový sloupec.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy aktualizován formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 26 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Další sestavy byly doplněny nové volby pro tisk sestavy Ověřovací dopis na odsouhlasení pohledávek a Ověřovací dopis na odsouhlasení závazků.

Nastavení

 • Byla upravena karta Zaúčtování DPH v daňové evidenci při nastavování zaúčtování pro více období DPH.
 • Funkce Záměna členění DPH provádí záměnu Členění DPH i na Předkontacích v agendách s daňovou evidencí.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Do seznamů Položek faktur vystavených/přijatých byl přidán nový sloupec „Výrobní číslo“.
 • Kopírování faktur z minulých let kopíruje i texty před a za položkami ze zdrojové faktury.

Doklady

 • Doklady, které byly pořízeny s Členěním DPH z období DPH „od I.2015 do XII.2015“ ve verzi programu nižší než 16.050, ale zároveň spadají už do období DPH „od I.2016 do neurčito“ vstoupí do Kontrolního hlášení DPH bez nutnosti změny Členění DPH na těchto dokladech.
 • Nové pole Ev. číslo pro KH bylo doplněno na Příjmový pokladní a bankovní doklad, dále na Pohledávky a Vystavené faktury. Z tohoto pole pak načítá evidenční číslo dokladu sestava Kontrolní hlášení DPH, pokud není shodně se standardním číslem dokladu. Přidání tohoto pole umožňuje mít pro více prodejních dokladů shodné evidenční číslo dokladu, což je nutné pro správné vykazování splátkového prodeje v Kontrolním hlášení DPH.

Sklad

Zaúčtování

 • Při Zaúčtování prodejek s celkovou částkou přesahující limit 10.000 korun vystavených zákazníkům s českým DIČ se do pole Evidenční číslo pro KH na generovaném Příjmovém pokladním dokladu dosadí číslo prodejky. U již zaúčtovaných prodejek z roku 2016 toto zajistí zpětně převod dat.

Režie

Mzdy

 • Do jednoduchého a pokročilého filtru v seznamu Mzdy byla přidána možnost filtrovat mzdy podle měsíce a roku.
 • Na základě platné legislativy již není možné na Kartě zaměstnance / záložka Mzdy / podzáložka Platby, zaúčtování pro období od ledna 2016 nastavit přepínač „Zaměstnanec je účastníkem pojistného na důchodové spoření“.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 24, určený pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460 A – vzor č. 3, určený pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 20, určený pro zdaňovací období 2015.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Sociální / Přehled o výši pojistného – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář ČSSZ 89 542 11 I/2016, určeno pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 22) vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 15, Příloha č. 2 – vzor č. 12, Příloha č. 3 – vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11), vše určeno pro zdaňovací období 2015.
 • Režie/ Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č. 10 určený pro období 2016.
 • Režie/ Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Roční proplacení daňových bonusů – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č. 10 určený pro období 2016.

Ostatní

 • Automatické změna pracovního data programu při přepínání mezi agendami byla přizpůsobena tak, aby byla vyhovující i pro případ práce s agendami, u kterých je hospodářský rok nastaven jiný než kalendářní.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení