Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.011
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 17.011

Seyfor, a. s.
29. 11. 2016
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.002 (v distribuci od 10. 11. 2016) a verzí 17.011 (v distribuci od 30. 11. 2016)

Money

Datová schránka

 • V seznamu odeslaných zpráv do Datové schránky se po odeslání dotazu na stav zprávy naplní i sloupce „dodáno“ a „doručeno“.

Účetnictví

DPH

 • Proměnná pro tisk telefonu kontaktní osoby v Přiznání k DPH byla rozšířena z 10 na 15 znaků.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Tisková sestava Stav závazků a pohledávek ke dni nově seskupuje doklady pro jednotlivé firmy podle obchodního názvu firmy a dle IČ (tj. firmy se stejným obchodním názvem a odlišným IČ budou mít samostatné seskupení dokladů).

Obchod

Doklady

 • Hromadné přečíslování dokladů se neprovede v případě, kdy přečíslovávaný doklad spadá do zdaňovacího období Přiznání k DPH nebo Kontrolního hlášení DPH uložených v Seznamu podání. Ostatní druhy podání v tomto seznamu přečíslování dokladů nebrání.
 • Konfigurace pro XML importy faktur byla upravena tak, aby bylo možné importovat doklady s duplicitními variabilními symboly.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Pro tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je nový formulář 89 621 12, III/2016.
 • Do tiskové sestavy Vyúčtování mezd mezi „Běžné náhrady dny“ a „Běžné náhrady“ vstupuje „proplacená dovolená“.

Nástroje

Výměna dat

 • Komunikace s iDokladem byla rozšířena o možnost exportu zásob z agendy Money do účtu na iDokladu, stejně tak i možnost z iDokladu naimportovat nové zásoby pořízené v prostředí iDokladu. Díky umožnění importu skladových prodejek je zároveň nová komunikace připravena na podporu EET. Nově se také chová export úhrad z agendy Money do iDokladu. Uživatel má možnost volby, zda chce hradit jen faktury, které ještě nebyly v iDokladu hrazeny, nebo možnost promazat všechny úhrady včetně těch, které se v prostředí iDokladu pořídily a nahradit je úhradami z Money.
 • V případě, že se na agendě Klienta vyskytovala faktura tvořená dodacím listem, nebylo možné přenést na takový doklad úhradu z Centrály. Program takovou situaci vyhodnotil za nežádoucí, vzhledem k tomu, že hrazený doklad tvořil vazbu na jiný doklad. Pro tento konkrétní případ byla kontrola zrušena.
 • Pokud uživatel importoval XML data parametricky přes příkazovou řádku a zároveň import probíhal interaktivně, mohlo docházet k situaci, kdy nebylo možné doklad uložit. Dělo se tak v momentě, kdy doklad během ukládání způsobil zobrazení chybového stavu nebo varování.

Ostatní

 • Pořadové číslo účtenky naimportované přes XML může mít nově až 25 znaků
 • Odúčtovací doklady Nepeněžních platidel při zaúčtování prodejek nemají implicitně zapnutý přepínač E-tržba.
 • Bylo ošetřeno automatické stornování tržeb při mazání zaevidovaných dokladů v situaci, kdy se storno tržby nepodaří odeslat.
 • Pokud je nutné při opravě dokladu znovu vygenerovat kód PKP, zobrazí se nově dialog s upozorněním na nutnost předat zákazníkovi novou účtenku.
 • Obnovu zálohy nebylo možné provést korektně v případě, že se jednalo o obnovu objemných dat. Díky spuštěnému programu S3 Automatic mohlo dojít k přerušení obnovy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních