Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.100
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 17.100

Seyfor, a. s.
25. 01. 2017
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.050 (v distribuci od 12.12.2016) a verzí 17.100 (v distribuci od 26.1.2017)

Money

Možnosti a nastavení

 • Pomocí nové pokladní komponentyRegistrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ – 150TEi Flexy CZ“ je možné vyexportovat do zařízení EURO 50TEi Mini CZ a EURO 150TEi Flexy CZ zásoby ze zvoleného skladu a do Money S3 naimportovat z těchto zařízení prodané položky, částky tržby v hotovosti a nepeněžních platidlech a automaticky provádět Z uzávěrky. Tato zařízení umí odesílat tržby do systému EET přes WIFI nebo LAN. Pokladní komponentu je možné používat pouze s modulem Pokladny Euro v licenci.
 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2017, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2017. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2017, byly doplněny definice Účetních výkazů pro rok 2017, byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2017 a také seznam Stravného a dalších Cestovních náhrad.

Účetnictví

DPH

 • Při exportu Kontrolního hlášení DPH na EPO jsou ve výstupních datech z DIČ odstraněna případná prázdná místa, jako jsou mezery nebo např. speciální znaky pro konce řádků.
 • Políčko „Neexistují-li údaje pro C. ODDÍL, proškrtněte“ na Přiznání k DPH se nově proškrtne i v případě, že v průvodci Přiznáním k DPH jsou zatrženy přepínače pro řádky 52, 53 a 60, ale hodnota s nimi souvisejících polí v průvodci je nulová.
 • Bylo potlačeno nadbytečné zobrazování dotazovacího dialogu na přepsání souboru při připojování souboru s potvrzením o odeslání podání ve formátu „p7s“.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 27 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 23 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Došlo ke změně u tabulky pro uplatnění daň. zvýhodnění na druhé a třetí dítě za rok 2016. Nově je možné u výpočtu zkrácených účetních výkazů použít Velikost ÚJ Malé a Mikro.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVĆ (ČSSZ) byl aktualizován podle platné legislativy formulář 89 324 16 I/2017 pro zdaňovací období 2016.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVĆ (zdravotní pojišťovny) byl aktualizován podle platné legislativy formulář 87.01/2016 pro zdaňovací období 2016.

Obchod

Doklady

 • Nová tisková sestava Vyříditelné položky (v seznamu Objednávek přijatých) vytiskne seznam položek objednávek přes všechny účetní roky, které je možné vyřídit (je pro ně zboží skladem). Vyříditelné položky můžete také seskupit podle zásob nebo podle firem a zásob. Výběr objednávek je možné upřednostnit volbou Adresního klíče zadaného na adresách objednávek, případně sestavu omezit pomocí data „Vyřídit nejdříve“ či sestavu tisknout jen pro kompletně vyříditelné objednávky. Je možné také volitelně tisknout čísla dokladů položek (detaily), nebo do sestavy zahrnout i tisk zásob typu Služba či neskladových položek.
 • Na Fakturách vystavených je nově možné tisknout kód QR Faktura, což je kód obsahující hlavičkové údaje z faktury. Pokud doklad splňuje podmínky pro tvorbu kódů QR Platba a QR Faktury pak se vytiskne jeden kód QR Platba + F obsahující oba kódy.
 • Při přebírání Přijatého dodacího listu do Faktury přijaté nebo do Výdajového pokladního dokladu se již do vyplněného variabilního symbolu cílového dokladu nepřidává číslo přebíraného dodacího listu. Číslo přebíraného dodacího listu se do variabilního symbolu cílového dokladu automaticky dosazuje pouze, pokud není na cílovém dokladu dosud vyplněno číslo přijatého dokladu ani variabilní symbol.
 • Při manuálním vyřizování objednávek, poptávek a nabídek se v textu dotazovacího dialogu rozlišuje, zda se jedná o vyřizování objednávky, nabídky nebo poptávky.
 • Pomocí Hromadných operací na kartě dokladu je možné zlevnit označené položky určitých dokladů (Faktury vystavené a přijaté, Objednávky, Nabídky i Poptávky vystavené a přijaté a všechny Skladové doklady). Proměnná „Sleva“ v hromadných operacích není přístupná u dokladů, kde není povoleno zlevnit položku (např. Převodka).
 • Při vytvoření nové Prodejky pomocí volby „OK a nový“ zůstává kurzor na tlačítku „OK a nový“, prodejky je tedy možné rychle ukládat pomocí klávesy Enter.

Sklad

Sklad

 • Na Kartě zásoby v záložce Obchod na internetu je možné zadávat Slevu na desetinná čísla.

Režie

Mzdy

 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 – vzor č.25.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1  MFin 5460/1  vzor č. 21 a je určen pro zdaňovací období 2016. Pro roční zúčtování za rok 2016 platí, že poplatník má nárok na vyšší slevu na děti za všechny měsíce zdaňovací období pro všechny vyživované děti.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 25 pro zdaňovací období 2017.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 4 pro zdaňovací období 2017.
 • Nově je možné v podvojném účetnictví zaúčtovat Nezdanitelné dávky a Jiné nezdanitelné dávky prostřednictvím Interních dokladů. V případě, kdy chcete zaúčtovat Nezdanitelné dávky zadané na Kartě zaměstnance / Nezdanitelné dávky / Karta dávky – je potřeba nastavit účtování dávky a účet, na který bude nezdanitelná dávka zaúčtovaná. Pro všechny nezdanitelné dávky zadané na Kartách zaměstnanců bude vytvořen jeden Interní doklad, kde ke každému zaměstnanci bude vytvořena jedna položka. V případě, že máte na Kartě mzdy / Vyúčtování zaměstnanec nastavenou hodnotu v poli Jiné nezdanitelné dávky a chcete tuto dávku zaúčtovat je potřeba na Kartě zaúčtování nastavit přepínač Jiné nezdanitelné dávky a nastavit účet pro zaúčtování. Pro všechny Jiné nezdanitelné dávky zadané na Kartách mezd bude vytvořen jeden Interní doklad, kde ke každému zaměstnanci bude vytvořena jedna položka.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – podle platné legislativy byl aktualizován formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 22) vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 16,  Příloha č. 2 – vzor č. 12, Příloha č. 3 -vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11), vše určeno pro zdaňovací období 2016.

Nástroje

Výměna dat

 • Nástroje / Výměna dat / Poštovní klient S3 byla přidána nová složka Archiv. Na kartě zprávy je nově možné vybírat e-mailové adresy přímo z Adresáře.
 • Nastavení konfigurace zpracování datové výměny mezi Centrálou a Klientem bylo změněno tak, aby program dokázal akceptovat faktury, které mají duplicitní variabilní symbol.
 • Import zásob z XML nyní automaticky generuje PLU v případě, že je v Nastavení agendy / Sklad zapnutá funkce „Automaticky generovat PLU při založení skladové karty“.

Ostatní

 • Do verze 17.100 jsme rozšířili funkci Importování zásob z Excelu. Nově je možné naimportované zásoby automaticky naskladňovat pomocí Příjemky nebo Přijatého dodacího listu. Vše je zakomponováno do již existující funkce Import z Excelu na seznamu skladových zásob. V nastavení funkce je nová záložka Naskladnění zásob, kde jsou nové proměnné, na základě kterých se skladové doklady vytváří. Zároveň jsme funkci importů z Excelu rozšířili o možnost importovat Faktury přijaté i vydané, a to jak normální, tak zálohové nebo dobropisy. Import je podporován i na seznamech Pohledávek a Závazků. Tato funkce vznikla zejména pro potřeby navedení počátečních stavů salda při přechodu z jiného ekonomického systému na Money S3. Všechny zmíněné funkce obsahuje nový modul Import dokladů z Excelu.
 • Nástroje / Plánování úloh / S3 Automaticmodul byl rozšířen o dvě nové úlohyÚdržba dat a Zálohováni dat. Stejně tak, jako všechny stávající, i tyto úlohy lze nakonfigurovat na uživatelem zvolený čas spuštění a odeslání výsledku zpracování prostřednictvím Poštovního klienta S3, nebo jiným podporovaným poštovním klientem. Tyto úlohy vyžadují pro svůj bezchybný průběh jedinečný přístup k databázím programu. Je tedy vyžadováno ukončení Money S3 a S3 Automatic musí být spuštěn pouze v tray Windows.
 • V seznamu Připojených dokumentů pomocí nové volby Uložit jako lze ze seznamu připojených dokumentů uložit do zvoleného umístění soubory připojené k záznamům v seznamech.
 • Při odesílání tržeb do systému EET byla lépe ošetřena situace, kdy je certifikát v uložišti nastaven tak, aby vyžadoval při použití heslo, a toto heslo je při odeslání tržby zadáno chybně.
 • Byl upraven výpočet částky tržby odesílané do EET při úhradě dobropisu Pohledávky jinou pohledávkou.
 • Při hromadném odesílání tržeb z dokladů do EET byla ošetřena situace, kdy jsou odesílané doklady uzamčeny jinou stanicí na síti.
 • Při odesílání tržby tvořené Interním dokladem do EET se jako datum tržby nově používá v podvojném účetnictví datum účetního případu a v daňové evidenci datum vystavení.
 • U vybraných tiskových sestav, které se odesílají  pomocí datové schránky ve formátu XML, bylo zajištěno, aby byla přednastavena správná transformační šablona i při obnově dat ze zálohy do jiného umístění.
 • Money S3 Kasa – plnění  Data a času tržby v datové větě odeslané do systému EET po uložení prodejky vystavené přes S3 Kasu bylo upraveno.
 • Byla provedena optimalizace stahování aktualizací programu. Stahování aktualizací bude výrazně rychlejší.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.