Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.200
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 17.200

Seyfor, a. s.
27. 02. 2017
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.101 (v distribuci od 3. 2. 2017) a verzí 17.200 (v distribuci od 28. 2. 2017)

Money

Možnosti a nastavení

 • Seznam Peněžních ústavů jsme přesunuli do Připravených seznamů. V seznamu Peněžních ústavůje možné přidat novou banku, která se označí ikonou pro uživatelský záznam. Zároveň je možné aktualizovat seznam pomocí tlačítka Připravený seznam. V případě, že vámi přidaná banka bude existovat i v Připraveném seznamu, převezme se automaticky banka z Připraveného seznamu.
 • Nastavení Datových schránek v agendě a na Přístupových právech bylo rozšířeno o volbu Automaticky zjišťovat nové zprávy v datové schránce. Tato nová funkce je po instalaci verze 17.200 automaticky zapnuta. V případě jejího vypnutí přestane program on-line zjišťovat přítomnost nových zpráv v Datové schránce. Stav datové schránky lze jednoduše ověřit funkcí Dotaz na nové zprávy, kterou naleznete pod ikonou Datové schránky na Aktivním informačním řádku.
 • V Nastavení pokladní komponenty „Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ – 150TEi Flexy CZ“ je možné zadat vlastní Název pokladní komponenty. Tím lze např. rozlišit zařízení podle umístění v jednotlivých prodejnách. V seznamu pokladních komponent je možné mít více pokladních komponent „Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ – 150TEi Flexy CZ“ a každá komponenta v seznamu má vlastní nastavení.
 • V Nastavení agendy / Sklad přibyla nová funkce Vymazat nevýznamové nuly ze stávajících PLU. Funkce je dostupná pouze pro formát PLU 0+5. Odstranění nevýznamových nul je vhodné pro uživatele, kteří přechází na novější pokladny, které často vyžadují přesné zadání PLU, tedy i nevýznamových nul. Tato vlastnost velmi komplikuje práci s pokladnou v kombinaci se zásobami, které doposud obsahovaly PLU složené z nulového prefixu.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do průvodce tiskem Hlavní knihy na stranu 1/5 přibyla možnost nastavení Včetně účtů s počátečním stavem, kdy do sestavy vstoupí i účty, které neměly pohyb ve vybraném období, ale mají počáteční stav, nebo na ně bylo účtováno v aktuálním období.

Obchod

Doklady

 • Na Fakturu vystavenou, Objednávku přijatou, Nabídku vystavenou, Poptávku přijatou a Servis byla v části adresy přidána nová záložka Spojení, která obsahuje proměnné Telefon a E-mail. Cílem nového řešení je ulehčit internetovému obchodu generování dokladů tak, aby nebylo nutné tvořit adresu s vazbou do Adresáře firem pro potřeby uložení telefonu a e-mailu. Nové proměnné nahrazují ve sloupcích seznamů dokladů stávající proměnné Odběr.telefon, Odběr.mobil, Telefon Kon.příjemceMobil Kon.příjemcea Odběr.e-mail. Pokud má doklad vazbu do Adresáře firem, tak se proměnné přebírají z vazební Karty adresy. Konkrétně telefon se plní z adresy Konečného příjemce, e-mail z adresy Odběratele. Mobilní telefon má přednost před telefonem (pevnou linkou). Pokud je na dokladu nastavena Kontaktní osoba odběratele, tak se e-mail i telefon přebírá z kontaktní osoby. Nové proměnné jsou součástí tiskových formulářů, pokročilého filtrování, exportu a importu XML dat. Taktéž se zohledňují při odeslání dokladů e-mailem.
 • Formuláře pro tisk dokladů v cizí měně byly upraveny tak, aby se proměnné položek a souhrnů cen plnily i v případě, že je tisknut doklad v domácí měně.

Sklad

Sklad

 • Zásoby, které mají katalogová čísla složená z alfanumerických znaků, nebylo možné importovat prostřednictvím importu z Excelu. Funkce byla upravena tak, aby nevyžadovala pouze numerické hodnoty.

Nástroje

Výměna dat

 • Stávající funkce importu faktur z iDokladu do Money S3 byla rozšířena o srozumitelnější výstupní zprávy v případě, že nelze importovat existující doklady. Upgrade dokladů je podporován pouze u takových faktur, které nemají vazby na jiné doklady a neobsahují skladové položky. Vzhledem k tomu, že má uživatel možnost doklady v prostředí iDokladu po importu do Money S3 změnit, dochází tak k situacím, kde se takový doklad dostane do importní dávky, ale už nemůže být naimportován. V momentě kdy Money detekuje takovou situaci, nastaví na iDokladu doklad za exportovaný, tím pádem se do následující importní dávky už nedostane. Tato skutečnost byla nově popsána a je zahrnuta ve výstupní zprávě o importu.

Ostatní

 • S3 Kase je aktivní pole pro zadání počtu MJ u sad, kompletů a výrobků.
 • Uživatelé S3 Kasy Professional mohou od verze 17.200 vybírat Prodejní místo EET, i v případě, že mají Přístupová práva omezena „jen na čtení“.
 • Pokud uživatel vytvoří novou agendu s využitím funkce plnění seznamů z jiné agendy, nedochází již k přebírání XML konfigurací, které jsou vázány na původní agendu.
 • V případě, že je v agendě nastaveno logo, razítko a popis, neprobíhá jejich export u sestav, které se ve formátu XML exportují na příslušné úřady. Důvodem je velikost souborů, které jsou v těchto nastaveních použity. Exportovaná sestava je díky tomu načtena na daňový portál.
 • Hromadné párování Pokladních dokladů, a to jak ručně, tak i XML importem je nyní podporováno i pro doklady, které jsou evidovanou tržbou.
 • Byla provedena změna vazebního datového pole při načítání Prodejních míst EET nastavených na kartě Přístupových práv jednotlivých uživatelů, tak aby bylo Prodejní místo nastavené na kartě Přístupových práv uživatele použito vždy přednostně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení