Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.400
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 17.400

Seyfor, a. s.
26. 04. 2017
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.300 (v distribuci od 28. 3. 2017) a verzí 17.400 (v distribuci od 27. 4. 2017).

Money

Možnosti a nastavení

 • Při založení nové agendy (v průvodci na straně Naplnění agendy účetními daty) se při volbě Z připravených seznamů nebo Neplnit v Nastavení agendy / Adresář zapne přepínač Vést funkci CRM v Adresáři a Seznamu zakázek. V případě varianty Z agendy se přebere nastavení ze zvolené agendy.
 • Při založení nové agendy (v průvodci na straně Naplnění agendy účetními daty) se při volbě Z připravených seznamů nebo Neplnit přednastaví používání Cizích měn pro denní kurz. V případě varianty Z agendy se přebere nastavení Cizích měn ze zvolené agendy. Současně s nastavením kurzů dojde i k naplnění seznamu Cizích měn měnami z Připravených seznamů. Součástí seznamu Cizích měn pro českou verzi jsou měny EUR, GBP, PLN a USD, pro slovenskou verzi USD, HUF, CZK, GBR a PLN.
 • Při založení nové agendy nebo nového uživatele je v Uživatelské konfiguraci / Sklad u Prodejky nastavený přepínač Po vystavení vytisknout doklad.
 • Byla upravena služba BUSINESS 24 Databanking pro Českou spořitelnu. V průvodci exportem příkazů k úhradě, ale i importu výpisů je na kartě pro zadání PINu nová volba Zadaný PIN použít i k elektronickému podpisu odesílaných dat. Díky této volbě již nebude vyžadováno opakované vyzývání k opětovnému zadávání PINu.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Na kartě Hromadného příkazu k úhradě je nové tlačítko Typ platby. Tímto tlačítkem můžete pro všechny položky příkazu nastavit požadovaný Typ platby (domácí, zahraniční nebo SEPA).

Obchod

Prodej/Nákup

 • Do průvodce funkce Generování objednávek byl přidán nový přepínač Zahrnout prošlé objednávky.

Adresář

 • V Adresáři jsou nové funkce pro hledání firem podle názvu firmy – tlačítko Vyhledat firmu a hledání v seznamu kontaktních osob – tlačítko Vyhledat osobu.

Doklady

 • Bylo upraveno chování programu při přebírání variabilního symbolu a adresy při úhradách.
  Platba v hotovosti, nepeněžní platidla – do generovaného Pokladního dokladu (typ platby Hotově) se převezme adresa a variabilní symbol z karty faktury. Do generovaného pokladního dokladu (Nepeněžní platidlo typu cenina) se převezme adresa a variabilní symbol z Vystavitele platidla (karta Nepeněžního platidla). Do hradící Pohledávky se převezme adresa, bankovní spojení a specifický symbol z Vystavitele platidla. Pokud nebude Vystavitel platidla nastaven, převezme se na hradící pohledávku adresa z Vystavené faktury (záložka Odběratel), bankovní spojení a specifický symbol z karty faktury.
  Platba kartou – pro vytvořené hradící Pohledávky můžete nastavit variabilní symbol, který se bude do dokladu doplňovat. Pokud nebude variabilní symbol vyplněn, převezme se z adresy Platební společnosti. V případě, že variabilní symbol ani zde nebude nastaven, přebere se z variabilní symbol z Vystavené faktury.
  Platba na dobírku – variabilní symbol na hradící pohledávku se převezme z adresy přepravní společnosti (záložka Expedice na faktuře), pokud nebude vyplněn, převezme se z Vystavené faktury.
 • Uživatel má nyní možnost ověřit jaký certifikát je použit pro odeslání tržby na EET. Certifikát lze nastavit v Nastavení agendy, v Prodejním místě a v Přístupovém právu uživatele. Pro uživatele používajícího více certifikátů může být tím pádem nejasné, jaký certifikát bude pro odeslání použit, proto se nyní informace o použitém certifikátu zobrazují na záložce EET, přímo v dokladu podléhajícímu povinnosti odeslání na EET.
 • Do systému EET se odesílají i úhrady dobropisu přijaté faktury a dobropisu závazku. Na hradícím dokladu se v tomto případě zobrazí kladná částka.
 • Při výpočtu částek EET se zohledňuje Členění DPH nastavené na hlavičce dokladu a jeho položkách.

Sklad

Správa skladu

 • Na seznam položek Inventurního dokladu jsou doplněny sloupce Katalog, PLU a Čárový kód. Do Karty inventurního dokladu je doplněna nová volba Vyhledat zásobu. S pomocí nové volby bude možné vyhledávat položky inventurního dokladu.

Režie

Mzdy

 • Při výmazu Zaměstnance se nově kontroluje existence mzdy. Pokud existuje alespoň jedna mzda nelze zaměstnance vyjmout.

Ostatní

 • Při importu dokladů z Excelu (Faktury vystavené, Faktury přijaté, Závazky a Pohledávky) ve verzi START je umožněno importovat pouze prvních 50 záznamů zdrojové tabulky. Pokud při tomto importu použijete navíc volbu Naskladnit importované zásoby na záložce Naskladnění zásob, platí toto omezení i pro zásoby.
 • Pro zachování vazeb nastavení Datových schránek, El. podpisu, Nastavení EET, Razítka a úloh v S3 Automatic na uživatelské účty v Money S3 je nutné spolu s obnovou zálohy agendy provést i obnovu zálohy společných dat (obsahuje nastavení uživatelských účtů, resp. Přístupových práv).

Pozor: Při obnově zálohy společných dat vytvořené ve verzi 17.300 a starší nebudou obnovena nastavení Datových schránek, Elektronického podpisu, Razítek, Nastavení EET a S3 Automatic. Tato nastavení jsou od verze 17.400 součástí záloh jednotlivých agend. Doporučujeme tedy vytvořit si po nainstalování verze 17.400 zálohu všech agend i společných dat.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
10. 01. 2024
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních