Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.400
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 17.400

Seyfor, a. s.
26. 04. 2017
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.300 (v distribuci od 28. 3. 2017) a verzí 17.400 (v distribuci od 27. 4. 2017).

Money

Možnosti a nastavení

 • Při založení nové agendy (v průvodci na straně Naplnění agendy účetními daty) se při volbě Z připravených seznamů nebo Neplnit v Nastavení agendy / Adresář zapne přepínač Vést funkci CRM v Adresáři a Seznamu zakázek. V případě varianty Z agendy se přebere nastavení ze zvolené agendy.
 • Při založení nové agendy (v průvodci na straně Naplnění agendy účetními daty) se při volbě Z připravených seznamů nebo Neplnit přednastaví používání Cizích měn pro denní kurz. V případě varianty Z agendy se přebere nastavení Cizích měn ze zvolené agendy. Současně s nastavením kurzů dojde i k naplnění seznamu Cizích měn měnami z Připravených seznamů. Součástí seznamu Cizích měn pro českou verzi jsou měny EUR, GBP, PLN a USD, pro slovenskou verzi USD, HUF, CZK, GBR a PLN.
 • Při založení nové agendy nebo nového uživatele je v Uživatelské konfiguraci / Sklad u Prodejky nastavený přepínač Po vystavení vytisknout doklad.
 • Byla upravena služba BUSINESS 24 Databanking pro Českou spořitelnu. V průvodci exportem příkazů k úhradě, ale i importu výpisů je na kartě pro zadání PINu nová volba Zadaný PIN použít i k elektronickému podpisu odesílaných dat. Díky této volbě již nebude vyžadováno opakované vyzývání k opětovnému zadávání PINu.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Na kartě Hromadného příkazu k úhradě je nové tlačítko Typ platby. Tímto tlačítkem můžete pro všechny položky příkazu nastavit požadovaný Typ platby (domácí, zahraniční nebo SEPA).

Obchod

Prodej/Nákup

 • Do průvodce funkce Generování objednávek byl přidán nový přepínač Zahrnout prošlé objednávky.

Adresář

 • V Adresáři jsou nové funkce pro hledání firem podle názvu firmy – tlačítko Vyhledat firmu a hledání v seznamu kontaktních osob – tlačítko Vyhledat osobu.

Doklady

 • Bylo upraveno chování programu při přebírání variabilního symbolu a adresy při úhradách.
  Platba v hotovosti, nepeněžní platidla – do generovaného Pokladního dokladu (typ platby Hotově) se převezme adresa a variabilní symbol z karty faktury. Do generovaného pokladního dokladu (Nepeněžní platidlo typu cenina) se převezme adresa a variabilní symbol z Vystavitele platidla (karta Nepeněžního platidla). Do hradící Pohledávky se převezme adresa, bankovní spojení a specifický symbol z Vystavitele platidla. Pokud nebude Vystavitel platidla nastaven, převezme se na hradící pohledávku adresa z Vystavené faktury (záložka Odběratel), bankovní spojení a specifický symbol z karty faktury.
  Platba kartou – pro vytvořené hradící Pohledávky můžete nastavit variabilní symbol, který se bude do dokladu doplňovat. Pokud nebude variabilní symbol vyplněn, převezme se z adresy Platební společnosti. V případě, že variabilní symbol ani zde nebude nastaven, přebere se z variabilní symbol z Vystavené faktury.
  Platba na dobírku – variabilní symbol na hradící pohledávku se převezme z adresy přepravní společnosti (záložka Expedice na faktuře), pokud nebude vyplněn, převezme se z Vystavené faktury.
 • Uživatel má nyní možnost ověřit jaký certifikát je použit pro odeslání tržby na EET. Certifikát lze nastavit v Nastavení agendy, v Prodejním místě a v Přístupovém právu uživatele. Pro uživatele používajícího více certifikátů může být tím pádem nejasné, jaký certifikát bude pro odeslání použit, proto se nyní informace o použitém certifikátu zobrazují na záložce EET, přímo v dokladu podléhajícímu povinnosti odeslání na EET.
 • Do systému EET se odesílají i úhrady dobropisu přijaté faktury a dobropisu závazku. Na hradícím dokladu se v tomto případě zobrazí kladná částka.
 • Při výpočtu částek EET se zohledňuje Členění DPH nastavené na hlavičce dokladu a jeho položkách.

Sklad

Správa skladu

 • Na seznam položek Inventurního dokladu jsou doplněny sloupce Katalog, PLU a Čárový kód. Do Karty inventurního dokladu je doplněna nová volba Vyhledat zásobu. S pomocí nové volby bude možné vyhledávat položky inventurního dokladu.

Režie

Mzdy

 • Při výmazu Zaměstnance se nově kontroluje existence mzdy. Pokud existuje alespoň jedna mzda nelze zaměstnance vyjmout.

Ostatní

 • Při importu dokladů z Excelu (Faktury vystavené, Faktury přijaté, Závazky a Pohledávky) ve verzi START je umožněno importovat pouze prvních 50 záznamů zdrojové tabulky. Pokud při tomto importu použijete navíc volbu Naskladnit importované zásoby na záložce Naskladnění zásob, platí toto omezení i pro zásoby.
 • Pro zachování vazeb nastavení Datových schránek, El. podpisu, Nastavení EET, Razítka a úloh v S3 Automatic na uživatelské účty v Money S3 je nutné spolu s obnovou zálohy agendy provést i obnovu zálohy společných dat (obsahuje nastavení uživatelských účtů, resp. Přístupových práv).

Pozor: Při obnově zálohy společných dat vytvořené ve verzi 17.300 a starší nebudou obnovena nastavení Datových schránek, Elektronického podpisu, Razítek, Nastavení EET a S3 Automatic. Tato nastavení jsou od verze 17.400 součástí záloh jednotlivých agend. Doporučujeme tedy vytvořit si po nainstalování verze 17.400 zálohu všech agend i společných dat.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení