Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.000
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 18.000

Změny a novinky Money S3 verze 18.000
Seyfor, a. s.
11. 12. 2017
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 18.000

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.901 (v distribuci od 14.11. 2017) a verzí 18.000 (v distribuci od 12.12. 2017)

Money

Možnosti a nastavení

  • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2018.

Účetnictví

Pokladna a banka

  • Byl optimalizován seznam Bankovních dokladů. Práce je nyní podstatně rychlejší, což je markantní zejména při práci na síťové verzi.

Ostatní doklady

  • Nová funkčnost v Interních dokladech, při tvorbě Vzájemných zápočtů, umožňuje vytvořené zápočty zaúčtovat do Uzávěrkových úprav. V Konfiguraci vzájemných zápočtů musí být zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav. Započítaná částka se zaúčtuje do Uzávěrkových úprav podle předkontace hrazeného dokladu. Nejprve se zaúčtuje DPH a zbývající částka připadne na zaúčtování základu daně. Vzájemné zápočty se účtují do Uzávěrkových úprav z důvodu, že se nejedná o pohyb peněz přes pokladnu nebo banku.

POZNÁMKA: Pokud nebudete mít v Konfiguraci vzájemných zápočtů zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav, pak vždy platí, že přes interní doklady lze v daňové evidenci vzájemně započítávat pouze doklady, které mají stejnou sazbu DPH a jejichž celková cena bez DPH i DPH se rovnají. Takto vytvořené doklady se neúčtují.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Došlo k úpravě tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků podle vyhlášky č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Nová forma je určena pro podnikatelské subjekty, ale také pro neziskové a příspěvkové organizace, u kterých je možné jak počáteční stavy, tak pohyby peněžního deníku i závěrkových operací dělit na hlavní a hospodářskou činnost. Podrobnější informace naleznete v Nápovědě.

Nástroje

Plánování

  • Do Money S3 Automatic byla přidána nová úloha Připomínkovač – aktuální stav připomínek. Pomocí této úlohy zjistíte aktuální stav připomínek s možností jejich odeslání na nastavenou e-mailovou adresu. A stejně jako u většiny ostatních úloh je zde možno nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.

Ostatní

  • Funkčnost licenčního serveru byla optimalizována pro Windows Server 2016. Zároveň byla přidána nová funkce „Spustit jako správce“. Funkce spuštění a zastavení služby serveru jsou dostupné pouze v případě, že je licenční server spuštěn jako správce, což po restartu počítače není. Touto novou funkcí odpadá složité vypínání licenčního serveru a jeho opětovné zavedení. Jedním kliknutím se automaticky restartuje a zapne v režimu správce.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
10. 01. 2023
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních