Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 18.000

Změny a novinky Money S3 verze 18.000
Seyfor, a. s.
11. 12. 2017
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 18.000

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.901 (v distribuci od 14.11. 2017) a verzí 18.000 (v distribuci od 12.12. 2017)

Money

Možnosti a nastavení

  • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2018.

Účetnictví

Pokladna a banka

  • Byl optimalizován seznam Bankovních dokladů. Práce je nyní podstatně rychlejší, což je markantní zejména při práci na síťové verzi.

Ostatní doklady

  • Nová funkčnost v Interních dokladech, při tvorbě Vzájemných zápočtů, umožňuje vytvořené zápočty zaúčtovat do Uzávěrkových úprav. V Konfiguraci vzájemných zápočtů musí být zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav. Započítaná částka se zaúčtuje do Uzávěrkových úprav podle předkontace hrazeného dokladu. Nejprve se zaúčtuje DPH a zbývající částka připadne na zaúčtování základu daně. Vzájemné zápočty se účtují do Uzávěrkových úprav z důvodu, že se nejedná o pohyb peněz přes pokladnu nebo banku.

POZNÁMKA: Pokud nebudete mít v Konfiguraci vzájemných zápočtů zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav, pak vždy platí, že přes interní doklady lze v daňové evidenci vzájemně započítávat pouze doklady, které mají stejnou sazbu DPH a jejichž celková cena bez DPH i DPH se rovnají. Takto vytvořené doklady se neúčtují.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Došlo k úpravě tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků podle vyhlášky č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Nová forma je určena pro podnikatelské subjekty, ale také pro neziskové a příspěvkové organizace, u kterých je možné jak počáteční stavy, tak pohyby peněžního deníku i závěrkových operací dělit na hlavní a hospodářskou činnost. Podrobnější informace naleznete v Nápovědě.

Nástroje

Plánování

  • Do Money S3 Automatic byla přidána nová úloha Připomínkovač – aktuální stav připomínek. Pomocí této úlohy zjistíte aktuální stav připomínek s možností jejich odeslání na nastavenou e-mailovou adresu. A stejně jako u většiny ostatních úloh je zde možno nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.

Ostatní

  • Funkčnost licenčního serveru byla optimalizována pro Windows Server 2016. Zároveň byla přidána nová funkce „Spustit jako správce“. Funkce spuštění a zastavení služby serveru jsou dostupné pouze v případě, že je licenční server spuštěn jako správce, což po restartu počítače není. Touto novou funkcí odpadá složité vypínání licenčního serveru a jeho opětovné zavedení. Jedním kliknutím se automaticky restartuje a zapne v režimu správce.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení