Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.200
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 18.200

Seyfor, a. s.
14. 02. 2018
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.100 (v distribuci od 18.01. 2018) a verzí 18.200 (v distribuci od 13.02. 2018)

Money

Možnosti a nastavení

 • V Uživatelské konfiguraci bylo přesunuto nastavení pro odesílání dokladů na samostatnou kartu Poštovní klient – možnosti emailu.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Na všech účetních dokladech – Pokladní, Bankovní, Interní, Závazky a Pohledávky (Formát položky Normální ) – došlo k rozšíření počtu desetinných míst u pole Cena a Počet MJ ze dvou na čtyři desetinná místa.

DPH

 • Uživatelé si doposud museli závazky pro odvod DPH Finančnímu úřadu nebo pohledávky pro vratku DPH od FÚ tvořit sami. Nově od verze 18.200 dochází po vygenerování Přiznání k DPH k automatickému nabídnutí Pohledávky nebo Závazku, podle povahy částky daně. Doklad lze vygenerovat pouze s hlavičkovou cenou, nebo také s využitím rozúčtovacích položek, kde uživatel docílí přeúčtování DPH z analytických účtů na dokladech na analytický účet určený pro odvod, nebo vratku DPH od Finančního úřadu.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – byl podle platné legislativy aktualizován formulář 89 324 17 I/2018 pro zdaňovací období 2017.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) – byl podle platné legislativy aktualizován formulář 51/2017 pro zdaňovací období 2017.

Přehledy a tiskové sestavy

 • V seznamu Upomínek je nová funkce pro odesílání Upomínek e-mailem pomocí tlačítka Mail. Můžete využít již nadefinované Karty exportu tisku ve formátu PDF nebo HTML. Další možností je vytvoření vlastní Karty exportu tisku. V programu S3 Automatic lze naplánovat automatickou tvorbu a odesílání Upomínek.

Sklad

Nastavení

 • Byl aktualizován číselník Kódů kombinované nomenklatury.

Režie

Mzdy

 • Ve mzdovém období Zaměstnance na kartě Režie / Zaměstnanci / záložka Mzdy / Výpočet pojistného je nově možné nastavit doplatek zdravotního pojištění v případě, kdy je nižší vyměřovací základ než je minimální mzda. Možnosti nastavení jsou: zaměstnanec, zaměstnavatel a zaměstnanec i zaměstnavatel.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl aktualizován formulář.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Daňové / Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti / Příloha počet zaměstnanců byl aktualizován formulář.

Nástroje

Plánování

 • Do programu S3 Automatic byla přidána nová úloha Upomínky – automatické odesílání upomínek. Pomocí této úlohy můžete generovat a odesílat Upomínky e-mailem obchodním partnerům. Stejně jako u ostatních úloh můžete nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních