Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.300
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 18.300

Seyfor, a. s.
03. 04. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.202 a verzí 18.300

Money

Možnosti a nastavení

  • Každý administrátor programu Money S3 musí sám určit, kdo bude mít přístup k osobním údajům v programu Money S3. Pomocí Přístupových práv můžete volitelně uživateli zabránit přístupu k osobním údajům (např. Karta zaměstnance, Karta mzdy, atd.). V rámci přípravy na GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsme pro vás připravili nové možnosti na Kartě přístupových práv. Jedná se především o možnost přihlašování do Money S3 buď pomocí hesla, nebo pomocí uživatele Windows. Nově můžete nastavit sílu hesla (nízká, střední, vysoká) a také upozorňování na časovou platnost hesla.
  • Do Uživatelské konfigurace byla přidána možnost nechat si zobrazovat nová okna na vybraném monitoru a možnost obnovení výchozího nastavení oken přímo z Uživatelské konfigurace pomocí tlačítka Nová okna v sekci nastavení zobrazení. Nabízeny jsou následující volby: Monitor s hlavním oknem, Hlavní systémový monitor, Poslední použitý monitor a Monitory 1 – N. Implicitně zůstává po aktualizaci nastavena možnost Monitor s hlavním oknem, tedy tak, jak Money fungovalo doposud.Upozornění: Pozor – nastavení je vázáno na uživatele, nikoliv na jeho Uživatelskou konfiguraci a promítá se do všech agend!Poznámka: V případě možnosti Monitory 1-N se jedná o výčet vašich připojených monitorů číslovaných zleva doprava tak, jak jsou seřazeny.
  • Na kartu Nastavení agendy / Údaje o firmě byla doplněna novázáložka Fakturační adresa. Údaje z této záložky se budou plnit v adresním panelu pro dodavatele vystavených faktur.
  • Přepínač v Nastavení agendy / Evidence tržeb (EET) / Výběr dokladů, umožňující odesílání Hradících pohledávek do systému EET, je nyní pro nové uživatele implicitně vypnutý. Poznámka: Od 1. 3. 2018 již není povinnost při platbě kartou odesílat tržby do systému EET.

Správa dat

  • Tiskové formuláře s příponou FRE (pro Export do Excelu) jsou nově součástí zálohování dat, pokud bude zatržená volba Formuláře v Nastavení agendy / Zálohování.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

  • Do tiskové sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni byla přidána možnost vybrat si, od kterého do kterého roku se bude sestava vytvářet (např. jen loňský a aktuální rok). Doposud byla možnost tisknout jen vč. všech minulých let a nebylo možné vybrat konkrétní minulý rok.

Obchod

Doklady

  • Při tvorbě a i při kopírování dokladů program vždy kontroluje nastavení numerických hodnot (Nastavení účetního roku / Obecné) pro konstatní, variabilní a specifický Pokud je nastaveno používání pouze numerických hodnot, jiné znaky se z těchto symbolů odeberou.

Ostatní

  • V modulu Import dokladů z Excelu byla doplněna nová funkčnost pro import adres. Import adres coby vnořených objektů v dokladech byl upraven tak, aby měl uživatel možnost adresy automaticky propojovat s Adresářem. V průvodci importem dokladů je nová záložka Adresa, která se rozpadá na obecné nastavení importu a další pole, která je možné importovat v rámci adresy. Nastavení importu je shodné s nastavením importu z XML, lze importovat podle IČ, kódu partnera, bankovního účtu nebo GUID. Režim zpracování umožňuje nové adresy buď přidat do Adresáře, přičemž v dokladu má adresa automaticky vazbu na Adresář, nebo adresy do Adresáře neimportovat, tím pádem nedochází k vazbě. Při importu existujících adres lze nastavit aktualizaci nebo ponechání beze změn. Změny se týkají pouze dokladů, které lze z Excelu importovat, tedy pohledávky, závazky a faktury přijaté a vydané.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení