Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.300
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 18.300

Seyfor, a. s.
03. 04. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.202 a verzí 18.300

Money

Možnosti a nastavení

  • Každý administrátor programu Money S3 musí sám určit, kdo bude mít přístup k osobním údajům v programu Money S3. Pomocí Přístupových práv můžete volitelně uživateli zabránit přístupu k osobním údajům (např. Karta zaměstnance, Karta mzdy, atd.). V rámci přípravy na GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsme pro vás připravili nové možnosti na Kartě přístupových práv. Jedná se především o možnost přihlašování do Money S3 buď pomocí hesla, nebo pomocí uživatele Windows. Nově můžete nastavit sílu hesla (nízká, střední, vysoká) a také upozorňování na časovou platnost hesla.
  • Do Uživatelské konfigurace byla přidána možnost nechat si zobrazovat nová okna na vybraném monitoru a možnost obnovení výchozího nastavení oken přímo z Uživatelské konfigurace pomocí tlačítka Nová okna v sekci nastavení zobrazení. Nabízeny jsou následující volby: Monitor s hlavním oknem, Hlavní systémový monitor, Poslední použitý monitor a Monitory 1 – N. Implicitně zůstává po aktualizaci nastavena možnost Monitor s hlavním oknem, tedy tak, jak Money fungovalo doposud.Upozornění: Pozor – nastavení je vázáno na uživatele, nikoliv na jeho Uživatelskou konfiguraci a promítá se do všech agend!Poznámka: V případě možnosti Monitory 1-N se jedná o výčet vašich připojených monitorů číslovaných zleva doprava tak, jak jsou seřazeny.
  • Na kartu Nastavení agendy / Údaje o firmě byla doplněna novázáložka Fakturační adresa. Údaje z této záložky se budou plnit v adresním panelu pro dodavatele vystavených faktur.
  • Přepínač v Nastavení agendy / Evidence tržeb (EET) / Výběr dokladů, umožňující odesílání Hradících pohledávek do systému EET, je nyní pro nové uživatele implicitně vypnutý. Poznámka: Od 1. 3. 2018 již není povinnost při platbě kartou odesílat tržby do systému EET.

Správa dat

  • Tiskové formuláře s příponou FRE (pro Export do Excelu) jsou nově součástí zálohování dat, pokud bude zatržená volba Formuláře v Nastavení agendy / Zálohování.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

  • Do tiskové sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni byla přidána možnost vybrat si, od kterého do kterého roku se bude sestava vytvářet (např. jen loňský a aktuální rok). Doposud byla možnost tisknout jen vč. všech minulých let a nebylo možné vybrat konkrétní minulý rok.

Obchod

Doklady

  • Při tvorbě a i při kopírování dokladů program vždy kontroluje nastavení numerických hodnot (Nastavení účetního roku / Obecné) pro konstatní, variabilní a specifický Pokud je nastaveno používání pouze numerických hodnot, jiné znaky se z těchto symbolů odeberou.

Ostatní

  • V modulu Import dokladů z Excelu byla doplněna nová funkčnost pro import adres. Import adres coby vnořených objektů v dokladech byl upraven tak, aby měl uživatel možnost adresy automaticky propojovat s Adresářem. V průvodci importem dokladů je nová záložka Adresa, která se rozpadá na obecné nastavení importu a další pole, která je možné importovat v rámci adresy. Nastavení importu je shodné s nastavením importu z XML, lze importovat podle IČ, kódu partnera, bankovního účtu nebo GUID. Režim zpracování umožňuje nové adresy buď přidat do Adresáře, přičemž v dokladu má adresa automaticky vazbu na Adresář, nebo adresy do Adresáře neimportovat, tím pádem nedochází k vazbě. Při importu existujících adres lze nastavit aktualizaci nebo ponechání beze změn. Změny se týkají pouze dokladů, které lze z Excelu importovat, tedy pohledávky, závazky a faktury přijaté a vydané.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních