Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.600
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 18.600

Seyfor, a. s.
27. 06. 2018
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.500 a verzí 18.600

Money

Nová agenda

 • Při zakládání nové agendy (a roku) je možné přebrat z již existující agendy (a roku) její Uživatelskou konfiguraci a Nastavení účetního roku. Přebrání těchto údajů se volí zatržením příslušných přepínačů na průvodci přidání nové agendy.
 • Při zakládání nové agendy je možné přebrat z již existující agendy její bankovní účty a pokladny. Nepřebírají se jejich počáteční stavy a kurzy. Dále se nepřebírají bankovní účty s duplicitní zkratkou (tu může uživatel definovat již při zakládání agendy) a naopak případná duplicitní pokladna „POK“ se přebírá.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Nově bylo zavedeno rozšíření možnosti Mail(PDF) i na seznam Faktur vystavených a seznam Objednávek vystavených. V souvislosti s tímto byla odebrána možnost výběru těchto nastavení v Uživatelské konfiguraci.
 • V seznamu Faktur vystavených a v seznamu Skladových dokladů je nová volba pro tisk, která umožňuje vytisknout současně Doklad se zaúčtováním a s dodávkami.

Režie

Mzdy

 • Nejdůležitější změnou v oblasti nemocenského pojištění je zavedení nové dávky dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti s touto úpravou, došlo k rozšíření typů nepřítomností na seznamu Nepřítomností a k úpravě na Kartě mzdy, kde byla nová nepřítomnost zapracována do sekce Absence. V souvislosti s touto úpravou byly upraveny dotčené tiskové sestavy, jako jsou Karta zaměstnance, Mzdový list, Evidenční list důchodového pojištění, Příloha k žádosti o dávku, Vyúčtování mezd, Hodinová bilance zaměstnanosti a Přehled nepřítomností.
 • U typu nepřítomnosti OČR a Paragraf byl změněn popis nepřítomnosti na OČR (ošetřovné) a Paragraf (svatba, pohřeb apod.).

Nástroje

Plánování úloh

 • S3 Automatic nyní nově umožňuje všem uživatelům výběr přednastavených Definic exportu/importu pro úlohy XML přenosy – export dat a XML přenosy – import dat. Dále také umožňuje u nich změnit cestu pro Výstupní/Vstupní soubor.

Ostatní

  • Na vybraných seznamech (Účetní deník, Peněžní deník, Pokladní a Bankovní doklady, Faktury vystavené a jejich položky, Pohledávky, Závazky, Interní doklady, Objednávkové doklady, Skladové doklady a Skladové pohyby), kde je podporovaný součet dokladů je nově možné součty tisknout a exportovat.
  • Pokud má subjekt Skupinové DPH, program vás na tuto skutečnost upozorní a nabídne zobrazení informace Údaje o subjektu DPH v internetovém prohlížeči. Odtud si můžete DIČ zkopírovat a dopsat do adresy nebo na doklad.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních