Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 20.000

Změny a novinky Money S3 verze 20.000
Seyfor, a. s.
15. 12. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 20.000

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.801 a verzí 20.000

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2020.
  V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2020 a byl aktualizován seznam Typů příplatků. Dále byl aktualizován seznam Peněžních ústavů a Zahraničního stravného
 • V Uživatelské konfiguraci je nově možné vypnout upozorňování na dosažení minimálního limitu zásob na Vystavených fakturách, Skladových dokladech (Výdejky, Prodejky, Vystavené dodací list, Převodky a Výrobky) a Objednávkách přijatých.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Při ukládání Bankovního dokladu se kontroluje, zda je zadáno pořadové číslo bankovního výpisu. Pokud není, je na jeho absenci uživatel upozorněn. Zobrazování tohoto upozornění můžete pomocí přepínače Příště nezobrazovat

Obchod

Doklady

 • V systému VIES získáte aktuální informaci, zda zadané DIČ (VAT number nebo VAT id) je či není platné. Nově se u každého dotazu zobrazuje jedinečné identifikační číslo označované jako Unikátní číslo konzultace. Toto číslo konzultace je vhodné uschovat pro případnou daňovou kontrolu. Unikátní číslo konzultace se ukládá do Historie akcí, vč. data, času a odpovědi na dotaz.
 • Při fakturaci odběrateli, který je plátcem DPH ve členském státě EU, se na tiskových formulářích Faktur vystavených nově uvádí text: Daň odvede zákazník (reverse charge). Současně se vypíše základ u všech sazeb DPH. V případě cizojazyčných formulářů (VF-ANG, VF-FRA a VF-NEM) se vytiskne na faktuře text Reverse charge ve vybraném jazyce a zobrazí se celková částka všech základů v cizí měně. V režimu přenesené daňové povinnosti (tuzemský reverse charge) se na faktuře vytiskne text: Daň odvede zákazník (reverse charge). Současně se vypíše základ u všech sazeb DPH.
 • Pokud je Faktura vystavená vytvořena (přetažením) z více Dodacích listů, tak se do faktury dosadí za její DUZP nejmladší datum skladového pohybu z těchto Dodacích listů.
 • Doposud se u každé položky faktur exportoval souhrn DPH pouze ve formátu ISDOC. Nově se tyto údaje exportují i ve formátu XML.

Sklad

Sklad

 • Do Historie akcí se nově zapisují akce typu: přidání, změna a zrušení, a to pro Zásoby na skladě, vč. Ceníků a Zásob pro obchod na internetu. Akce se zapisují i v případě importu z XML a importu z Excelu (přidání, změna).

Skladové doklady

 • V seznamu Skladových dokladů je nový sloupec Odběratel/Dodavatel, podle kterého lze třídit.

Režie

Mzdy

 • Od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ provoz povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přináší zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednodušuje tok informací, protože eNeschopenka propojuje povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Nově je součástí programu Money S3 seznam eNeschopenek zaměstnanců (karta Režie / Mzdy / eNeschopenky). Údaje o pracovních neschopnostech zaměstnanců se stahují přímo ze serveru ČSSZ. Seznam obsahuje podrobné informace o pracovních neschopnostech. Aktualizaci seznamu je možné provádět buď ručně (tlačítko Aktualizovat) nebo automaticky s pomocí programu S3 Automatic (doporučujeme). Seznam je možné aktualizovat jedenkrát denně. Podrobnosti naleznete na Zákaznickém portálu v sekci Dokumentace.
 • Na základě platné legislativy byla upravena tisková sestava Zaměstnanci / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, kde se s platností od 1. 1. 2020 nově vykazuje platební spojení, tj. kam a jakým způsobem bude zaměstnanci vyplácena dávka. V souvislostí s touto opravou byl doplněn nový formulář ČSSZ 89 621 16 I/2020 a byl upraven Export do XML pro ČSSZ.
 • Na základě platné legislativy byla doplněna nová tisková sestava Zaměstnanci / Sociální pojištění / Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, formulář je označen ČSSZ 89 637 0 I/2020. Tato tisková sestava se podává při ukončení pracovní neschopnosti na ČSSZ, nejdříve však za období leden 2020.
 • Na Kartu srážky se zůstatkem a na Kartu srážky bylo doplněno nové pole Specifický symbol. Tento symbol se přenáší do vytvářených Závazkových dokladů při zaúčtování mezd a je doplněn do tiskové sestavy Historie srážek, kterou je možné tisknout ze Seznamu srážek se zůstatky.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Na kartě Režie / Další je nová tisková sestava Průměrný roční počet zaměstnanců, která slouží jako podklad pro formulář Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, který se písemně ohlašuje místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR do 15. února.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení