Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.401
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 20.401

Změny a novinky Money S3 verze 20.401
Seyfor, a. s.
18. 05. 2020
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 20.401

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.400 a verzí 20.401.

Update ve verzi 20.401
Do verze 20.400 byla doplněna funkce na aktualizaci Seznamu definic účetních výkazů z Připravených seznamů. V případě, že agenda ještě neměla natažené výkazy pro rok 2020 v Seznamu účetních výkazů, mohlo dojít k duplikaci položek výkazů nebo naopak výkazy neobsahovaly žádné položky.
Doporučujeme provést synchronizaci na kartě Nástroje / Synchronizace. V případě, že máte nastavenou automatickou synchronizaci na kartě Money / Nápověda, Kontakty / Aktualizace Money S3, tak se synchronizace účetních výkazů provede automaticky.

Money

Možnosti a nastavení

  • V Seznamu definic účetních výkazů je nové tlačítko pro filtrování: Pouze definice pro aktuální rok. Pokud bude filtr zapnutý, tak se zobrazí jen definice účetních výkazů pro aktuální období. V seznamu definic se zobrazují pouze účetní výkazy pro Typ subjektu definovaný v Nastavení agendy.

Účetnictví

Pokladna a banka

  • Na položce Výdajového pokladního dokladu, Výdajového bankovního dokladu, Závazku, Interního dokladu a Faktury přijaté je nová funkce Krátit daňové náklady. Tato funkce umožní rozdělení celkové ceny položky na daňové a nedaňové náklady, např. při účtování nákladů na automobil používaný i pro soukromé účely. Po uložení položky s krácením daňových nákladů se na dokladu vytvoří dvě samostatné položky. Procento pro uplatnění daňových nákladů a zaúčtování nedaňových nákladů se přebírá z Nastavení účetního roku ze záložky Krácení daňových nákladů.

Ostatní doklady

  • Pro doklady evidované v EET (záložka EET na dokladu) byla na tiskové formuláře doplněna proměnná DIČ pověř. poplatníka. Jedná se například o situaci, kdy poplatníkovi plyne tržba prostřednictvím zástupce (tedy poplatníka, který jedná jeho jménem na jeho účet) a poplatník přenesl povinnost evidovat tržbu na tohoto druhého poplatníka.

Obchod

Doklady

  • Faktura vystavená, která vznikla postupným přebíráním Objednávky přijaté do Vystaveného dodacího listu, neměla ve struktuře formátu ISDOC tag „ExternalOrderID“, který obsahuje informaci o objednávce. Od verze 20.400 se v této situaci tag nově vytváří.
  • Na doporučení daňových poradců byl změněn způsob rozpouštění zaokrouhlování pro položky s Typem ceny „jen základ“ a „jen DPH“. Pokud je položka s Typem ceny „jen základ“ v některé sazbě DPH, pak se celé zaokrouhlení přičte k základu sazby, do které je nastaveno rozpouštění. Částka DPH se z rozdílu nepočítá a je v tomto případě nulová. U položky s Typem ceny „jen DPH“ v některé sazbě DPH se celé zaokrouhlení přičte k částce DPH, do které je nastaveno rozpouštění. Částka základu ze zaokrouhlení je v tomto případě nulová. Dorovnávací rozdíl se rozpustí do nejvyšší nenulové sazby. Na kartě Korekce se zobrazuje informační ikona, která zobrazuje dorovnávací a zaokrouhlovací rozdíly. Částky zaokrouhlení představují rozdíl mezi částkami, které se zobrazují na panelu Rozdíly od požadovaných cen, a částkami dorovnávacího rozdílu. Součtem obou částek zobrazovaných pod informační ikonou se získají částky zobrazované na panelu Rozdíly od požadovaných cen.

Sklad

Skladové doklady

  • Pro Vystavený dodací list a Přijatý dodací list byly vytvořeny nové formuláře pro tisk, kde nejsou uvedeny ceny. Jedná se o formuláře 2010VDB.FRM, 2010SVDB.FRM a 2010SPDB.FRM.

Nástroje

Synchronizace

  • Do Synchronizace účetních a mzdových konstant byla doplněna funkce na aktualizaci Definic účetních výkazů z Připravených seznamů. Synchronizace se provádí na kartě Nástroje / Synchronizace. Automatická synchronizace se nastavuje na kartě Money / Nápověda, kontakty Aktualizace Money S3.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních