Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.401
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 20.401

Změny a novinky Money S3 verze 20.401
Seyfor, a. s.
18. 05. 2020
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 20.401

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.400 a verzí 20.401.

Update ve verzi 20.401
Do verze 20.400 byla doplněna funkce na aktualizaci Seznamu definic účetních výkazů z Připravených seznamů. V případě, že agenda ještě neměla natažené výkazy pro rok 2020 v Seznamu účetních výkazů, mohlo dojít k duplikaci položek výkazů nebo naopak výkazy neobsahovaly žádné položky.
Doporučujeme provést synchronizaci na kartě Nástroje / Synchronizace. V případě, že máte nastavenou automatickou synchronizaci na kartě Money / Nápověda, Kontakty / Aktualizace Money S3, tak se synchronizace účetních výkazů provede automaticky.

Money

Možnosti a nastavení

  • V Seznamu definic účetních výkazů je nové tlačítko pro filtrování: Pouze definice pro aktuální rok. Pokud bude filtr zapnutý, tak se zobrazí jen definice účetních výkazů pro aktuální období. V seznamu definic se zobrazují pouze účetní výkazy pro Typ subjektu definovaný v Nastavení agendy.

Účetnictví

Pokladna a banka

  • Na položce Výdajového pokladního dokladu, Výdajového bankovního dokladu, Závazku, Interního dokladu a Faktury přijaté je nová funkce Krátit daňové náklady. Tato funkce umožní rozdělení celkové ceny položky na daňové a nedaňové náklady, např. při účtování nákladů na automobil používaný i pro soukromé účely. Po uložení položky s krácením daňových nákladů se na dokladu vytvoří dvě samostatné položky. Procento pro uplatnění daňových nákladů a zaúčtování nedaňových nákladů se přebírá z Nastavení účetního roku ze záložky Krácení daňových nákladů.

Ostatní doklady

  • Pro doklady evidované v EET (záložka EET na dokladu) byla na tiskové formuláře doplněna proměnná DIČ pověř. poplatníka. Jedná se například o situaci, kdy poplatníkovi plyne tržba prostřednictvím zástupce (tedy poplatníka, který jedná jeho jménem na jeho účet) a poplatník přenesl povinnost evidovat tržbu na tohoto druhého poplatníka.

Obchod

Doklady

  • Faktura vystavená, která vznikla postupným přebíráním Objednávky přijaté do Vystaveného dodacího listu, neměla ve struktuře formátu ISDOC tag „ExternalOrderID“, který obsahuje informaci o objednávce. Od verze 20.400 se v této situaci tag nově vytváří.
  • Na doporučení daňových poradců byl změněn způsob rozpouštění zaokrouhlování pro položky s Typem ceny „jen základ“ a „jen DPH“. Pokud je položka s Typem ceny „jen základ“ v některé sazbě DPH, pak se celé zaokrouhlení přičte k základu sazby, do které je nastaveno rozpouštění. Částka DPH se z rozdílu nepočítá a je v tomto případě nulová. U položky s Typem ceny „jen DPH“ v některé sazbě DPH se celé zaokrouhlení přičte k částce DPH, do které je nastaveno rozpouštění. Částka základu ze zaokrouhlení je v tomto případě nulová. Dorovnávací rozdíl se rozpustí do nejvyšší nenulové sazby. Na kartě Korekce se zobrazuje informační ikona, která zobrazuje dorovnávací a zaokrouhlovací rozdíly. Částky zaokrouhlení představují rozdíl mezi částkami, které se zobrazují na panelu Rozdíly od požadovaných cen, a částkami dorovnávacího rozdílu. Součtem obou částek zobrazovaných pod informační ikonou se získají částky zobrazované na panelu Rozdíly od požadovaných cen.

Sklad

Skladové doklady

  • Pro Vystavený dodací list a Přijatý dodací list byly vytvořeny nové formuláře pro tisk, kde nejsou uvedeny ceny. Jedná se o formuláře 2010VDB.FRM, 2010SVDB.FRM a 2010SPDB.FRM.

Nástroje

Synchronizace

  • Do Synchronizace účetních a mzdových konstant byla doplněna funkce na aktualizaci Definic účetních výkazů z Připravených seznamů. Synchronizace se provádí na kartě Nástroje / Synchronizace. Automatická synchronizace se nastavuje na kartě Money / Nápověda, kontakty Aktualizace Money S3.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení