Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Business Intelligence

Business Intelligence (BI) je sběr, analýza a interpretace vnitrofiremních dat, na základě kterých management dělá strategická rozhodnutí a tím ovlivňuje obchodní výkonnost firmy. Termín je známý už od 60. let, ale do popředí zájmu se dostal až v době, kdy jsou informace jednou z klíčových konkurenčních výhod. Například restaurace může na základě zkušeností svých zákazníků, výkonnosti a vytíženosti jednotlivých poboček i názorů číšníků a kuchařů rozhodnout o tom, které jídlo by měla vyřadit ze své nabídky a které jídlo naopak zařadit. Pro sběr a analýzu takovýchto informací firmy využívají BI systémy, mezi které mimo jiné patří také Money S4 a Money S5. Kompletní informace, co vše umí Business Intelligence v Money.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Cestovní náhrady
Banner na svobodnaucetni.cz