Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Business Intelligence

Co je to Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) je sběr, analýza a interpretace vnitrofiremních dat, na základě kterých management dělá strategická rozhodnutí a tím ovlivňuje obchodní výkonnost firmy. Termín je známý už od 60. let, ale do popředí zájmu se dostal až v době, kdy jsou informace jednou z klíčových konkurenčních výhod.

Například restaurace může na základě zkušeností svých zákazníků, výkonnosti a vytíženosti jednotlivých poboček i názorů číšníků a kuchařů rozhodnout o tom, které jídlo by měla vyřadit ze své nabídky a které jídlo naopak zařadit. Pro sběr a analýzu takovýchto informací firmy využívají BI systémy, mezi které mimo jiné patří také Money S4 a Money S5.

Kompletní informace, co vše umí Business Intelligence v Money.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.