Blog Money / Slovník pojmů / Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok, má nehmotnou povahu a jeho vstupní cena je minimálně 60 000 Kč.

Do DNHM patří software (programové vybavení počítačů), ocenitelná práva (know-how, licence), výsledky výzkumné činnosti (technologické postupy, recepty) nebo zřizovací výdaje na založení podniku (soudní a správní poplatky).

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny