Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok, má nehmotnou povahu a jeho vstupní cena je minimálně 60 000 Kč. Do DNHM patří software (programové vybavení počítačů), ocenitelná práva (know-how, licence), výsledky výzkumné činnosti (technologické postupy, recepty) nebo zřizovací výdaje na založení podniku (soudní a správní poplatky).

blankZpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz