Kategorizace účetních jednotek

Co je to kategorizace účetních jednotek?

Kategorizace účetních jednotek na základě aktiv, obratu a počtu zaměstnanců rozděluje účetní jednotky do čtyř skupin – mikro, malá, střední a velká.

Mikro účetní jednotky jsou takové, které mají aktiva do 9 milionů Kč, roční obrat do 18 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců 10. Musí přitom splňovat alespoň dvě z těchto podmínek.

Malé účetní jednotky jsou takové, které mají aktiva do 100 milionů Kč, roční obrat do 200 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců 50. Musí přitom splňovat alespoň dvě z těchto podmínek.

Střední účetní jednotky jsou takové, které mají aktiva do 500 milionů Kč, roční obrat do 1 miliardy Kč a průměrný počet zaměstnanců 250. Musí přitom splňovat alespoň dvě z těchto podmínek.

Střední účetní jednotky jsou takové, které mají aktiva přes 500 milionů Kč, roční obrat přes 1 miliardu Kč a průměrný počet zaměstnanců přes 250. Musí přitom splňovat alespoň dvě z těchto podmínek.