Blog Money / Slovník pojmů / Lidské zdroje

Pojem lidské zdroje označuje zaměstnance a další spolupracovníky. Aby totiž firma mohla vyrobit výrobky nebo poskytnout služby, kromě materiálu a strojů k tomu potřebuje i lidskou práci.

Práce s lidmi ve firmě se označuje za řízení lidských zdrojů. Této činnosti se věnuje personální/HR oddělení. Zabývá se tím, jak správně a efektivně pracovat se zaměstnanci, aby firma prostřednictvím jejich práce dlouhodobě dosahovala zisku. Tzn. zajišťuje, aby se zaměstnanci cítili dobře, využívali svých silných stránek a rozvíjeli se.

Správně nastavené HR se projeví v produktivitě práce a spokojenosti zaměstnanců.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Likvidita
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny