Obchodní majetek

Co je to obchodní majetek?

Obchodní majetek podnikatele – fyzické osoby – je souhrn všech věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot, které patří podnikateli a jsou určené pro jeho podnikání = jsou uvedené v daňové evidenci nebo jako součást daňového přiznání.

Obchodní majetek podnikatele – právnické osoby – je veškerý majetek, který této právnické osobě patří.