Blog Money / Slovník pojmů / Podvojné účetnictví

Termín podvojné účetnictví byl v roce 2004 zrušený a v současnosti se místo něj používá pouze slovo „účetnictví”.

Tento typ účetnictví využívají fyzické i právnické osoby dobrovolně, nebo pokud překročí v uplynulém kalendářním roce obrat 25 milionů korun. Toto účetnictví je také povinné pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je založené na spárování položky na jednom účtu s příslušnou položkou na jiném účtu. Levá strana účtu se odborně nazývá „Má dáti” a pravá strana účtu „Dal”. „Má dáti” vyjadřuje dluh odběratele zboží nebo služeb a termín „Dal” označuje skutečnost, že odběratel uhradil dlužnou částku a tím je transakce uzavřená a obě strany účetnictví jsou si rovny.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny