Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Podvojné účetnictví

Co je to podvojné účetnictví?

Termín podvojné účetnictví byl v roce 2004 zrušený a v současnosti se místo něj používá pouze slovo „účetnictví”.

Tento typ účetnictví využívají fyzické i právnické osoby dobrovolně, nebo pokud překročí v uplynulém kalendářním roce obrat 25 milionů korun. Toto účetnictví je také povinné pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je založené na spárování položky na jednom účtu s příslušnou položkou na jiném účtu. Levá strana účtu se odborně nazývá „Má dáti” a pravá strana účtu „Dal”. „Má dáti” vyjadřuje dluh odběratele zboží nebo služeb a termín „Dal” označuje skutečnost, že odběratel uhradil dlužnou částku a tím je transakce uzavřená a obě strany účetnictví jsou si rovny.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.