Blog Money / Slovník pojmů / Strategický management

Pojem strategický management označuje proces, kdy top manažer (např. generální ředitel či majitel) definuje dlouhodobé strategické cíle a strategii firmy, které povedou k získání lepší pozice na trhu.

Strategický management tedy zahrnuje proces tvorby a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro budoucí rozvoj organizace. Pokud by podnik strategický management neměl, hrozí, že firma bude jen operativně reagovat na podněty místo toho, aby je sama aktivně vytvářela.

Řada odborníků se shoduje, že strategický management je nejobtížnějším a zároveň nejrizikovějším úkolem top manažera. Neexistuje totiž žádný univerzální návod, jak strategii vytvořit správně. Přitom úspěch každého podnikání je založený právě na strategii.

Tradiční model procesu strategického řízení zahrnuje:

  1. Vymezení předmětu podnikání + formulaci poslání podniku
  2. Stanovení cílů
  3. Analýzu situace vnějšího prostředí a volbu strategie
  4. Zavádění a realizaci strategie
  5. Analýzu situace – zhodnocení výsledků a zavedení nápravných opatření

Z analýz vyplývá, že organizace neuplatňující ve svém řízení principy strategického managementu dosahují pouze krátkodobých tržních úspěchů. Naopak organizace, které dodržují zásady strategického managementu, se zpravidla vyznačují dlouhodobě udržitelným růstem.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Stravenky
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny