Vaše Money je na kontrolní hlášení připraveno

Solitea Česká republika, a.s. | 26. 10. 2015

Pravděpodobně víte, že od 1. 1. 2016 začne platit pro všechny plátce DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Rádi bychom vás ujistili, že na tuto novinku všechny systémy Money pečlivě připravujeme.

Všichni, kteří mají platnou službu Podpora a Aktualizace či maintenence, tak budou od 1. ledna 2016 schopni vystavovat doklady s veškerými náležitostmi nutnými pro sestavení kontrolního hlášení.

  • Nová funkce bude maximálně intuitivní, aby se vám dobře ovládala i používala.
  • Bude v souladu s dalšími postupy, které v Money běžně používáte.
  • Money bude ověřovat správnost výpočtu a rozlišovat, které doklady jsou předmětem kontrolního hlášení.

Na celý proces kontrolního hlášení pro vás také včas připravíme detailní návod.

Co je kontrolní hlášení

Novelou zákona o DPH vzniká od 1. 1. 2016 povinnost podávat elektronicky seznam přijatých a vydaných daňových dokladů s příslušnými údaji (DIČ, číslo dokladu, DUZP, základ daně, sazba daně atd.).

Povinnost se vztahuje na všechny plátce, kteří uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce, nebo pokud přijali úplatu za toto zdanitelné plnění. Kontrolní hlášení je také povinen podat plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který uplatnil nárok na odpočet daně u jakéhokoliv přijatého zdanitelného plnění od plátce s místem plnění v tuzemsku.

Výkaz se bude podávat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a je inspirován novelou slovenského zákona o DPH platnou od 1.1.2014.

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img