Změny a novinky Money S3 verze 14.200

Solitea, a.s. | 18. 02. 2014

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 14.101 (v distribuci od 22.1.2014) a verzí 14.200 (v distribuci od 18.2.2014)

Money

Možnosti a nastavení

 • V Připravených seznamech je k dispozici aktualizovaný seznam kódů kombinované nomenklatury.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Do tiskových sestav Kniha přijatých faktur, Kniha vystavených faktur, Seznam skladových dokladů, Přijatá faktura a do tiskových sestav skladových dokladů je nově možné přidat proměnné pro tisk data skladového pohybu.

Adresář

 • Do hromadných operací adresáře Hromadné změny vybraných údajů adresy byla doplněna možnost nastavovat a rušit slevy na Kartách adresáře.

Sklad

Sklad

 • Import zásob z Excelu byl upraven tak, aby nebylo při importu nutné zadávat skladovou skupinu. V případě, že se při nezadané skupině bude provádět import v režimech "nové a oprava" nebo "jen nové" vytvoří se nové zásoby ve skupině "Nezařazeno".

Tiskové sestavy

 • Další / Podlimitní a nadlimitní zásoby - do sestavy je nově možné přidat proměnnou pro tisk PLU. Do sestavy nevstupují za žádných okolností zásoby z Ceníkových skladů, netisknou se Skladové skupiny, které neobsahují žádnou podlimitní nebo nadlimitní zásobu a Skladová skupina Nezařazeno se tiskne pro každý sklad vždy jen jednou.

Správa skladu

 • V hromadných operacích Změny konfiguračních údajů zásoby lze nově hromadně odstranit Parametry zásob, se kterými se obchoduje na internetu.

Režie

Mzdy

 • Na tiskových sestavách Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a Mzdový list se správně tiskne seznam mzdových složek. Dříve se tiskl 2x nadpis Seznam složek.
 • Do seznamu Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byla podle platné legislativy doplněna nová tisková sestava s platným formulářem 25 5460/A MFin 5460/A (vzor č. 1), určeným pro období 2014. Tisková sestava je určena pro vykazování zdanitelných příjmů ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.

Ostatní

 • V případě, že je XML datový soubor porušen, pak Money hlásí, že nastala chyba při načítání čísla přenosu z XML. Toto upozornění se při parametrickém importu nadále zobrazovat nebude. Pouze je o něm proveden zápis do výstupní zprávy.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S3