Změny a novinky POS verze 3.0.3

adminX | 15. 12. 2015

v distribuci od února 2014

1. Nové funkce

 • Koncepty prodejek
 • Nově je možné otevřený účet odložit (uložit jako koncept), což nezpůsobí změny na stavu zásob na skladě, nebrání následně odhlásit obsluhu, ukončit program, provést import, apod.
 • Koncept je možné pojmenovat, přiřadit adresu (případně osobu)
 • Po převzetí konceptu zpět do otevřeného účtu je možné jej dále editovat a následně ukončit jako prodejku nebo opět uložit jako koncept
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Z Prodejny SQL je možné exportovat údaje o uzávěrce, které je následně možné využívat v Money S4/S5
 • Při exportu dat do Prodejny se přenáší informace o nastavení výdeje do mínusu u položek katalogu
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Adresy vytvořené nebo upravené v Prodejně SQL je možné hromadně exportovat do Money S3
 • Při exportu účtenek/uzávěrky je možné XML soubor rozšířit o doplňkové údaje. (PLU, Čárový kód, Katalog a Název u zboží a  IČ, Kód partnera a Název u adres)

2. Pokladní část

 • Nové tlačítko Koncept, pomocí kterého je možné odkládat otevřený účet, nebo vstupovat do dříve vytvořených konceptů
 • Propojení programu s platebním terminálem ČSOB a Raiffeisenbank pomocí TCP/IP
 • Propojení programu se systémovými vahami Digi (SM 5100)
 • Pokud není otevřen účet, je možné v režimu Prodej po zadání 00 Refund vstoupit do seznamu účtenek a následně převzít položky některé z účtenek do refundace (položky budou do účtu vloženy s opačným znaménkem u množství)
 • Přímá klávesa může mít kromě zboží nebo podskupiny nově přiřazenu i adresu
 • Volitelně je možné tlačítko PLU, EAN, nebo KAT nahradit tlačítkem Název
 • Po zadání 00 Změna DPH je možné měnit sazbu DPH hromadně všem položkám v účtu a volitelně je možné rychlejším způsobem měnit sazbu DPH jednotlivým položkám v účtu
 • Při nastaveném rozšířeném odloženém tisku je možné si vybírat, zda se má účtenka vytisknout na bankovní nebo kancelářské tiskárně, případně na obou

3. Manažerská část

 • Data – Adresář: nová funkce Export do XML/Money S3 umožňující export nových a změněných adres
 • Data – Adresář – Detaily: nová záložka Koncepty, ve které se zobrazují v Pokladně vytvořené koncepty
 • Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr Exportovat doplňkové údaje umožňující exportovat více údajů o zboží a adresách
 • Přehledy – Finanční – Export: nová funkce Export údajů o uzávěrce využitelná při komunikace s Money S4 a Money S5
 • Konfigurace – Parametry – Prodej – Typ tisku: nová volba Rozšířený odložený, která umožňuje obsluze zvolit, zda se má účtenka vytisknout na bankovní nebo kancelářské tiskárně, případně na obou
 • Konfigurace – Parametry – Obecné: nový parametr Výchozí hodnota filtru nastavuje výchozí hodnotu pro vyhledávání v seznamech Manažera
 • Konfigurace – Parametry – Obecné – Pokladna: nový parametr Rychlá změna sazby DPH, jehož aktivací je možné rychlejším způsobem měnit sazbu DPH položky v účtu
 • Konfigurace – Přímé klávesy – Oprava přímých kláves: sekce pro zadání DPT položky byla nahrazena možností zadat adresu (případně osobu)
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Umožnit vstup pomocí názvu, který umožňuje nahradit tlačítko PLU, EAN, nebo KAT tlačítkem Název
 • Komponenty – Terminál: nový typ Ingenico
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Prodejna SQL

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img