Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.2

adminX | 15. 12. 2015

V distribuci od dubna 2015

1. Nové funkce

 • Propojení programu s platebním terminálem České spořitelny pomocí TCP/IP
 • Propojení programu s pokladní zásuvkou
 • Pokladní zásuvku je možné připojit k programu nejen přes tiskárnu, ale nově i přes port RS-232
 • Pokladních zásuvek může být tímto způsobem připojen větší počet (pozn.: max. počet je dán sublicencí v příslušné licenci)
 • Je umožněno podrobně nastavit, s jakými platidly a operacemi má být konkrétní zásuvka spojena
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Rozšíření přenášené poznámky položky ze 100 na 500 znaků,  je možné využít např. při přenosu zboží do systémových vah Mettler a Digi
 • Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.6.4 a novější
 • Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu)
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Do parametru Způsob exportu dokladů přidána volba Doklady jednotlivě, která umožňuje pro každý doklad vytvořit vlastní XML soubor a to ihned po vytvoření dokladu
 • Tyto jednotlivé XML soubory je možné při nastavení této volby vytvářet i při exportu uzávěrek z Manažer – Přehledy – Finanční
 • Vytvořen nový parametr Doplňkový export dokladů, který umožňuje po vytvoření dokladu pro každý doklad vytvořit v nastaveném umístění vlastní XML soubor, a to nezávisle na nastavení parametru Způsob exportu dokladů
 • Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu)

2. Pokladní část

 • Volitelně je možné tlačítko PLU, EAN, nebo KAT nahradit tlačítkem Kód
 • Pokud je v Manažeru vytvořeno Dolní logo pro refundace a je vytvořen doklad obsahující alespoň jednu refundovanou položku, pak na pokladním dokladu pod dolním logem budou zobrazeny údaje i z tohoto loga
 • Nové klávesové zkratky
 • Koncept: F1
 • Zásuvka: F7
 • Platby: Ctrl+F8
 • Cashback: Ctrl+B
 • Trénink: Ctrl+G
 • Kód: Ctrl+D

3. Manažerská část

 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Umožnit vstup pomocí kódu, který umožňuje nahradit tlačítko PLU, EAN, nebo KAT tlačítkem Kód
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: omezen počet zobrazovaných položek zboží v náhledu pro rychlejší načítání
 • Konfigurace – Textové logo: nově je možné vytvořit dolní logo pro refundace. Toto logo může obsahovat informace až na 20 řádcích
 • Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Alternativní zobrazení odběratele. V pokladních typech dokladů umožňuje nezobrazovat předdefinovanou zákaznickou slevu
 • Komponenty: nová komponenta Zásuvka
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Prodejna SQL

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

31. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
01. 04. 2020
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01. 04. 2020
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.