Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.9

adminX | 29. 09. 2017

V distribuci od října 2017

1.Nové funkce

 • Automatické přerušení prodeje při nevložení zboží do dokladu – pokladna může zastavit markování položek např. při nenalezení markovaného zboží
 • Automatické zvukové upozornění na ne/vložení zboží do dokladu – lze nastavit zvukové upozornění obsluhy pokladní části na ne/vložení zboží do dokladu
 • Výčetka platidel pro CZK nebo EUR – v pokladní části lze vytvořit a vytisknout výčetku platidel
 • Přihlášení obsluhy bez hesla – obsluha pokladní části nemusí při přihlašování zadávat heslo. Heslo může mít nově délku až 20 číselných znaků.
 • Zobrazení cen bez DPH – v pokladní části lze při vystavování prodejky zobrazovat na displeji ceny bez DPH
 • Automatické nulování stavu zásuvek vedlejších měn – lze zapnout automatické nulování stavu zásuvek cizích měn
 • Úprava výběru pokladního místa při vzdáleném připojení – v manažerské části Prodejny SQL je při vzdáleném připojení na pokladní místo možné zatrhnout možnost „Vzdálené připojení“
 • Raiffeisenbank a platební terminál – Prodejnu SQL lze propojit s platebními terminály dodané společností REVO
 • Export vybraných řádků do XLS nebo CSV – v manažerské části lze exportovat do XLS nebo CSV vybrané řádky
 • Export cizích měn do Money S3 (pouze verze Prodejny SQL

2. Pokladní část

 • Pokladna může zastavit prodej v případě, že při markování/vyhledávání nenalezne zboží, adresu, výrobní číslo, apod. Totéž platí např. při pokusu o namarkování/vyhledání duplicitního záznamu nebo pokusu o výdej do mínusu. Kromě zastavení prodeje lze také zároveň přehrát varovný zvuk a zobrazit varovnou zprávu.
 • Pokladna může obsluhu zvukově upozorňovat na ne/vložení položky do dokladu.
 • V menu „Režim“ přibylo nové tlačítko „Výčetka platidel“ (pro CZK a EUR měnu), kterou je možné po vyplnění vytisknout. Výčetka platidel je uložená pouze do doby, než se aktuálně přihlášená obsluha neodhlásí. Pro aktivaci tlačítka „Výčetka platidel“ je nutné upravit práva obsluhy.
 • Při přihlašování lze 1 pokladní umožnit přihlašování bez hesla.
 • V režimu „Prodej“ lze na displeji zobrazovat cenu nejen s DPH ale také bez DPH. Tato úprava se netýká zobrazení cen na účtenkách a zákaznickém displeji.

3. Manažerská část

 • Manažer – Konfigurace – Parametry – Pokladna: nový parametr „Přerušit prodej při nevložení“. V pokladně dojde k přerušení prodeje, pokud nebude při vyhledávání nalezeno zboží, adresa, výrobní číslo, apod. K přerušení prodeje dojde i v případě nalezení duplicity, zakázaného výdeje do mínusu, apod.
  Pozn.: Přerušení se netýká linkovaného zboží, přebírání konceptu do dokladu a dokladu do refundace.
 • Manažer – Konfigurace – Parametry – Pokladna: nový parametr „Zvýraznit upozornění při přerušení“. Při přerušení prodeje a zobrazení varovné zprávy dojde k jejímu zvýraznění.
 • Manažer – Konfigurace – Parametry – Pokladna: nový parametr „Přehrát zvuk při nevložení“. V pokladně přehraje vybraný zvuk pokud při vyhledávání nebude nalezeno zboží, adresa, výrobní číslo, apod., nebo bude nalezeno, ale nebude vloženo z důvodu zakázaného výdeje do mínusu apod. (soubor musí být typu WAV).
 • Manažer – Konfigurace – Parametry – Pokladna: nový parametr „Přehrát zvuk při vložení“. Při vložení zboží do dokladu dojde k přehrání vybraného zvuku (soubor musí být typu WAV).
  Pozn.: Toto nastavení se netýká rozdělení účtu, převzetí konceptu do dokladu, převzetí dokladu do refundace, linkovaných položek, DPT položek a adres.
 • Nastavení – Obsluha – Oprava obsluhy – Pokladní modul: nové právo „Výčetka platidel“.
 • Komponenty – Tiskárna: nový parametr „Výčetky platidel“ s možností nastavení počtu kopií.
 • Konfigurace – Parametry – Textové logo: nový parametr „Tisknout horní logo na výčetkách platidel“.
 • Manažer – Nastavení – Obsluha – Přidání/Oprava obsluhy: nový parametr „Prázdné heslo“. Umožňuje dané obsluze přihlášení do Prodejny SQL bez hesla.
 • Manažer – Parametry – Pokladna: nový parametr „Zobrazování cen“. Lze zvolit, zda se bude jako hlavní cena na displeji obsluhy zobrazovat cena s DPH nebo bez DPH. Na velkém displeji a seznamu namarkovaných položek se zobrazují obě ceny, na malém displeji pouze cena, kterou zde zvolíte.
 • Manažer – Konfigurace – Parametry – Uzávěrky a platidla: nový parametr „Nulovat stavy zásuvek vedlejších měn“. Umožňuje při provádění uzávěrky Z u prodejek automaticky nebo na potvrzení vytvářet výběry/vklady tak, aby došlo k vynulovány stavů zásuvek vedlejších měn.

Platí pouze pro Prodejnu SQL (S3):

 • Manažer – Přenosy – Export pohybů – MS3: nový parametr „Kód platidla pro hotovost“. Jedná se o kód nepeněžního platidla, které by si uživatel měl vytvořit v Money S3 (mělo by se jednat o ceninu). Toto platidlo se využívá v případě současné platby hlavní a vedlejší měnou v daném dokladu, nebo při přeplacení vedlejší měnou a vrácení v hlavní měně.
  Pozn.: Přenos cizích měn do Money S3 funguje pouze, pokud je v: Manažer – Přenosy – Export pohybů nastaven typ přenosu na „MS3“ ve „Způsob exportu dokladů“ nastaveno „Jednotlivé prodejky“ nebo „Doklady jednotlivě“.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Aktuality, Prodejna SQL

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 8. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. 8. 2019
Daňové přiznání za červenec 2019
26. 8. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img