Změny a novinky Money S3 verze 10.053

Solitea, a.s. | 04. 09. 2007

Změny a novinky Money S3 verze 10.053 Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.051 (v distribuci od 30. 3. 2006) a verzí 10.053 (v distribuci od 5. 6. 2006)

Účetnictví

  • Na základě § 92 a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bylo přidáno nové členění DPH Ř730 vstupující na řádek 730 daňového přiznání
  • Byla zrevidována tisková sestava Účetnictví/Tiskové sestavy/Pohyby na účtech. Nyní je možné tisknout zůstatky v cizí měně s ohledem na počáteční stav jednotlivých účtů. Způsob výpočtu počátečních stavů v cizích měnách je možné nastavit buď podle kurzu ke konci hospodářského roku minulého období, nebo podle zadaného kurzu
  • Pokud byl v tiskové sestavě Přiznání k DPH použit koeficient krácení pro zálohovou daň (ř. 550), docházeno za určitých okolností ke špatnému zaokrouhlení tohoto koeficientu a následkem toho i k nesprávnému výpočtu ř. 750 a součtu na řádku 753
  • Při kopírování faktur vydaných, pohledávek, dobropisů přijatých faktur i dobropisů závazků se kopírovala ze zdrojového dokladu i data upomínek

Mzdy

  • Do Tiskových sestav/ Zaměstnanci/Tisk přibyl nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, 255460 MFin 5460, vzor č. 14
  • Do Tiskových sestav/ Zaměstnanci/Tisk přibyl nový formulář pro odhlášku Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška, pod názvem "odhl_0.frm", který slouží pouze pro tisk do originálního formuláře

Majetek

  • Zaúčtování splátek leasingového majetku do závazkových dokladů bylo upraveno tak, aby přesně odpovídalo hodnotám na kartách splátek
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S3