Změny a novinky Money S3 verze 12.140

Solitea, a.s. | 15. 05. 2012

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.130 (v distribuci od dubna 2012) a verzí 12.140 (v distribuci od května 2012).

[toc]

Stáhněte si Money S3 12.140!

 

 

Účetnictví

 • Funkce hromadného párování úhrad má nyní v Konfiguraci dvě nové volby:
  • Volba Nepárovat hrazené doklady s datem vystavení vyšším než datum platby znamená, že nebudou párovány úhrady, které byly pořízeny dříve než doklad, který je hrazen.
  • Volba Při duplicitě automaticky párovat s hrazeným dokladem s nejstarším datem vystavení znamená, že pokud má více dokladů shodný variabilní symbol, určujete tímto přepínačem, které doklady spárovat prioritně podle data vystavení.
 • Při přímém odesílání přiznání k DPH ze seznamu podání jsou nově rozlišovány chybové stavy, kdy se vůbec nepodaří spojit s elektronickou podatelnou a když elektronická podatelna vrátí nevalidní výstup. Zároveň bylo aktualizováno validační schéma.

Fakturace

 • Při editaci typu faktur vystavených a přijatých se provede kontrola, zda použité sazby DPH v tomto typu odpovídají aktuálně platným sazbám DPH. Pokud ne, má uživatel možnost nechat si změnit sazby, případně přepočíst zadané ceny.

Majetek

 • Byl upraven výpočet zrychlených daňových odpisů pro případ, kdy jsou účtovány účetní odpisy, v roce zařazení dojde ke zvýšení vstupní ceny a v následujícím roku je provedeno na majetku ještě technické zhodnocení.

Ostatní

 • Do funkce Verifikace dat (v menu Agenda / Verifikace dat) bylo doplněno nové tlačítko "Výchozí", které zruší jak v záložkách, tak i podzáložkách veškerá nastavení zatržených polí.
 • Při použití pokladní komponenty "Alfanumerický displej DSP-800 připojený na sériový port" už nedochází při přidávání položek do dokladu k blikání textu na displeji.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S3