Změny a novinky Money S3 verze 20.800

Solitea, a.s. | 29. 09. 2020

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.707 a verzí 20.800

Účetnictví

Deník

  • Nová tisková sestava Použití účtů v účetních výkazech umožňuje zkontrolovat, zda účty z Účtové osnovy jsou použité ve vybraných Účetních výkazech, nebo naopak tyto účty použité v Účetních výkazech 

Pokladna a banka

  • V seznamu Pokladních a Bankovních dokladů je nová tisková sestava Kontrola zaúčtování. Pomocí této sestavy můžete zkontrolovat zaúčtování pokladních/bankovních účtů na správnou stranu MD/D u pokladních/bankovních dokladů. Současně sestava vyhledá i nesprávné použití pokladních/bankovních účtů na jiných než pokladních/bankovních dokladech podle zvoleného filtru v průvodci. 

Přehledy a tiskové sestavy

  • Při tisku Účetních výkazů, s nastaveným zaokrouhlením Tisknout (exportovat v tisících) a na jednotky, se nyní do výkazů tiskne/exportuje celé číslo bez desetinné čárky a následných desetinných míst. 

Nastavení

  • U podrozvahových účtů je nově umožněno převádět konečný zůstatek jako počáteční stav do nového roku. Na kartě Účtu účtové osnovy je nový přepínač Převádět konečný zůstatek do nového roku.
  • Do Připravených seznamů Účtové osnovy byl doplněn účet 643 - Přijaté dary z provozní oblasti.

Obchod

Prodej/Nákup

  • Pro tisk Objednávky vystavené byly doplněny nové formuláře v anglickém, německém a francouzském jazyce - OBJKV_AJ.FRM, OBJKV_NJ.FRM a OBJKV_FR.FRM.

Sklad

Sklad

  • Pro urychlení práce při přepínání mezi Sklady jsou v seznamu Zásoby na skladě ve spodní části tlačítka s názvem kódu preferovaného skladu. Maximální počet preferovaných skladů byl navýšen na deset.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S3