Změny a novinky Money S3 verze 20.900

Solitea, a.s. | 29. 10. 2020

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.802 a verzí 20.900

Money

 • Nový samostatný modul Zádržné umožňuje účtovat tzv. Zádržné (pozastávku) faktury, které se využívá většinou ve stavebnictví. Výše zádržného je např. dohodnuté procento z celkové ceny zakázky. Zádržné představuje jištění odběratele, který má takto možnost zadržet část fakturované částky. Toto zádržné má pozdější datum splatnosti oproti sjednanému datu splatnosti faktury a je většinou uhrazeno až po splnění podmínek daných smlouvou. Přehled všech kompletů a modulů Money S3 naleznete na http://www.money.cz/money-s3/moduly.

Pomocí modulu Zádržné můžete v seznamu z Faktur vystavených/Faktur přijatých pro fakturu pod kurzorem vytvořit zádržné, pro které se vygeneruje nový doklad Pohledávka/Závazek na uvedenou částku s pozdějším datem splatnosti. Současně program vygeneruje Interní doklad, který vytvoří fiktivní úhradu faktury a sníží celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Hradící doklady v cizí měně je nově možné párovat s neuhrazenými doklady v jakékoliv měně.

Při vytváření úhrady se u hromadného párování provádějí stejné akce, jako při ručním hrazení dokladů v cizí měně pomocí výběru hradícího dokladu přes tlačítko Úhrady. Automaticky také dochází k vygenerování potenciálních kurzových rozdílů (Interní doklad) a možných přeplatků (Závazek/Pohledávka). Hromadné párování je možné vyvolat přímo v seznamu Pokladních nebo Bankovních dokladů, XML importem v režimu "přidat a párovat", anebo importem výpisu z bankovního účtu.

Obchod

Prodej/Nákup

 • V průvodci Elektronickým podáním balíků, pro soubory s údaji o zásilce ve formátu csv, je nyní nově umožněno vybrat kódování výstupního souboru: Windows-1250 nebo UTF-8.
 • Pro tisk vyúčtovací Faktury vystavené byly doplněny nové formuláře v anglickém, německém a francouzském jazyce – VF-ANGV.FRM, VF-NEMV.FRM a VF_FRAV.FRM. 

Sklad

Sklad

 • Pro přesnou identifikaci zásoby bylo na položku Inventurního dokladu přidáno pole Číslo katalogu.
 • Při hromadné operaci Synchronizace zásob je nově umožněno synchronizovat ceny i na Ceníkovém skladu

Správa skladu

 • Velmi výrazně se podařilo zefektivnit přepočty složených karet při použití Přepočtu pořizovacích cen skladových dokladů. Pomocí nového algoritmu se rychlost přepočtu dostala na zlomek původní časové náročnosti.

Režie

Mzdy

 • S ohledem na zavedení souběžných pracovních poměrů do mezd došlo k úpravě exportu a importu dat do Docházkového systému.
 • Nad seznamem starých Mezd se zobrazuje informační řádek s uvedeným obdobím, do kdy je nutné provést převod mzdové agendy s odkazem na samotný převod v programu a webovou stránku s informacemi o převodu.
 • V seznamu Mezd pomocí tlačítka Přidat se zobrazí seznam zaměstnanců pro výběr. Pomocí tlačítka Pracovní poměry se nově na seznamu zaměstnanců ve spodní části zobrazují i Pracovní poměry zaměstnance pod kurzorem.
 • Při ukládání Karty mzdy nyní dochází ke kontrole, zda částka k vyúčtování není záporná.
 • Na Kartě zaměstnance je na srážkách druhu "exekuce" (modul Mzdy a personalistika Plus) nový přepínač Neuplatňovat nezabavitelnou částku. Toto nastavení lze použít v případě, že pro daného zaměstnance nebude při výpočtu výše srážek zohledněna nezabavitelná částka. K tomu může dojít například pokud daný zaměstnanec pobírá důchod a nezabavitelnou částku zohledňuje při výplatě důchodu ČSSZ. Nastavení tohoto přepínače je společné pro všechny exekuce daného zaměstnance. Na Kartě mzdy je pak nezabavitelná částka vždy v hodnotě 0. 

Nástroje

Plánování

S3 Automatic má na seznamu úloh nové tlačítko Spustit nyní. Pomocí tlačítka je možné úlohu pod kurzorem ihned spustit, bez ohledu na nastavený časový plán úlohy.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S3