Změny a novinky Money S3 verze 20.950

Solitea, a.s. | 03. 12. 2020

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.903 a verzí 20.950

Obchod

Doklady

  • V seznamech dokladů je umožněno Přidat soubor zkopírováním do úložiště do Připojených dokumentů ve formátu .pdf i v případě, že je tento soubor otevřený.

Nástroje

Výměna dat

  • Při importu zásob prostřednictvím formátu ISDOC se generuje PLU podle nastavení, a to včetně prefixu skupin.
  • Během XML importu dokladů s adresami a zapnutou kontrolou spolehlivosti plátců DPH, často docházelo k situaci, kdy kontrola plátce ještě nebyla ukončena pro uzavíraný doklad, ale v dávce XML se už pokračovalo novým dokladem. Tato situace zapříčinila pád importu. K němu docházelo nahodile, podle rychlosti zpracování importovaných dat.

Ostatní

  • Součástí zálohy dat jsou také konfigurační soubory vytvořené při práci s modulem Účetní centrála. Funkce obnovy dat ze zálohy tyto soubory identifikuje a na patřičné místo obnoví, ale od verze 20.950 už nedochází k automatickému ukládání nastavení tohoto modulu. Uložení způsobilo nechtěné změny v konfiguračních souborech, díky kterým přestaly fungovat přenosy dat mezi Centrálou a Klientem.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S3